Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Монтана"

Лиляна Младенова
Лиляна Младенова
Началник на отдел "Статистически изследвания - Монтана"
 
Родена на 3 май 1963 г. в гр. Монтана.
Завършила „Счетоводство и контрол“ в Университет за национално и световно стопанство, София.
Работи в ТСБ Северозапад от 2015 г. до момента като заема експертни и ръководни длъжности.
В периода 1996 - 2015 г. е на ръководна длъжност в ТСБ Монтана.
 
 
 
 
За контакти:
адрес: 3400, Монтана, ул. "Никола Вапцаров" №2
тeл.: +359 96 391814