Отдел "Статистически изследвания - Монтана"

Бойка Борисова
Началник на отдел "Статистически изследвания - Монтана"
 
За контакти:
адрес: 3400, Монтана, ул. "Никола Вапцаров" №2
тeл.: +359 96 391812
факс: +359 96 300812