Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Ловеч"

Цветозария Гатева
Цветозария Гатева
Началник на отдел "Статистически изследвания - Ловеч"
 
Родена на 24 януари 1967 г. в гр. Ловеч.
Магистър по икономика, специалност „Социално икономическа информация“, специализация „Статистика“ – Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов.
Работи в Националния статистически институт от 1994 г. на експертна длъжност. 
От 1999 г. до 2015 г. е директор на ТСБ Ловеч, а от 2015 г. до момента е началник на отдел „Статистически изследвания – Ловеч“.
Автор е на статии в сборник от доклади от научно-практически конференции, сборници от докторантски сесии и списание „Статистика“. 
Владее  немски език.
 
 
За контакти:
адрес: 5500, Ловеч, ул."Съйко Съев" № 56
тeл.: +359 68 686068
факс: +359 68 603558