Обучения за ментори

Представени публикации

Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", гр. Варна - презентация 1

Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", гр. Варна - презентация 2

Професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински", гр. Генерал Тошево

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик

Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София

Първа частна математическа гимназия, гр. София

Математическа гимназия, гр. Хасково

Национален статистически институт - презентация 1

Национален статистически институт - презентация 2

Национален статистически институт - презентация 3

Преброяване 2021, изложба - презентация

Преброяване 2021, изложба - клип

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]