В помощ на Вашата подготовка

Препоръчителна литература

Учебник по математика за 10-и клас, профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД, автори: проф. Запрян Запрянов, ст. н. с. д-р Георги Ганчев, Иван Георгиев

Учебник по математика за 11-и клас за профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД, автори: доц. д-р Станислава Петкова, доц. д-р, Петьо Петков, доц. д-р Красимира Проданова

Учебник по математика за 11-и клас, задължителна подготовка, издателство „Просвета - София“, АД, автори: проф. Запрян Запрянов, Иван Георгиев

Учебник по математика за 12-и клас за профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД, автори: проф. Запрян Запрянов, проф. д-р Иван Димовски, Коста Коларов, Димитър Кривошиев

Учебник по математика за 9-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Георги Паскалев

Учебник по математика за 10-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Учебник по математика за 11-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Учебник по математика за 12-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Примери за тест (национално ниво)

Първи етап:

  • Основни познания по статистика - Примери
  • Използване на официалните източници на статистически данни - Примери
  • Интерпретиране на статистически резултати - Примери

Втори етап:

Други полезни линкове за самоподготовка:

https://www.matematika.bg/reshavane-na-zadachi/kalkulator-statistika.html
https://www.btu.bg/statexcel/file3.html
https://soringpcrepair.com/confidence-intervals-in-excel/
https://bg.khanacademy.org/math/statistics-probability/confidence-intervals-one-sample/estimating-population-proportion/v/example-calculating-confidence-interval

Инструменти за визуализации:

https://vizzlo.com/graphs
https://app.datawrapper.de/select/map

 

 

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]