Награди

Печелившите отбори от националния кръг - за категория А и категория Б, ще получат следните награди:

Първо място:

Второ място:

Трето място:

Допълнителни награди - статистически публикации и рекламни материали за победителите и добре представилите се отбори.

Всички успешно представили се в националния кръг отбори ще получат грамота.

В случай че има два отбора победители с един и същ ментор, той ще получи само една (по-голямата) награда.

На първенците в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, завършващи средно образование през 2022 г., се признава оценка отличен 6.00 от конкурсен изпит в УНСС за кандидатстване във всички специалности от направление „Икономика“ за учебната 2022/2023 година.

Лого на УНСС   Лого на ИУ – Варна   Тракийски университет – Стара Загора   Лого на Мапекс
 

 

 

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]