Четвърта Европейска олимпиада по статистика

Анкетата е анонимна!

ЛошоНезадоволителноДоброМного добро
1. Достъпност
2. Актуалност
3. Точност
4. Яснота
ЛошоНезадоволителноДоброМного добро
1. Регистрация
2. Правила за участие в Националния кръг
3. Правила за участие в публичния избор за Европейския кръг
4. Правила за участие в Европейския кръг
5. Критерии за оценка в Националния кръг
6. Критерии за оценка в публичния избор за Европейския кръг
7. Критерии за оценка в Европейския кръг
8. Менторство