Календар

 

Национален кръг:

Период на регистрация: от 20 октомври 2021 г. до 10 януари 2022 година (актуализирана дата).

Период за провеждане на теста от първия етап: от 4 януари до 23 януари 2022 година.

Публикуване на резултатите от първия етап: 26 януари 2022 година.

Провеждане на втория етап: от 27 януари до 27 февруари 2022 година.

Обявяване на крайното класиране: 18 март 2022 година.

Заключителен етап за определяне на участниците в европейския кръг:

Подготовка на идейни проекти и представяне на отборите: от 19 март до 1 април 2022 година.

Онлайн гласуване и оценяване от жури: от 4 април до 14 април 2022 година.

Представяне на идейните проекти за участие в европейския кръг: на 16 април 2022 година.

Обявяване на резултатите: на 18 април 2022 година.

Европейски кръг:

Период на провеждане: от 18 април до 10 май 2022 година.

Обявяване на победителите: 3 юни 2022 година.

Церемония по награждаването: 11 часа, 27 юни 2022 година, Мадрид.

 

 

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]