Отдел "Статистически изследвания - Добрич"

Неделчо Василев
Началник на отдел "Статистически изследвания - Добрич"
 
За контакти:
адрес: 9300, Добрич, пл. "Свобода" №5
тeл.: +359 58 655312, +359 58 655326
факс: +359 58 655327