Премини към основното съдържание

Отдел "Международни отношения и проекти"

Мария Прокопова-Гочова

И.д. началник на отдел "Международни отношения и проекти"

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 505

 

 

Отдел „Международни отношения и проекти“ осъществява следните функции:

1. организиране и координиране на съвместните дейности със статистическата служба на Европейския съюз (ЕС) – Евростат;

2. организиране и координиране на международните дейности и осъществяване на оперативен контакт с институциите на ЕС, както и с партньорски институции и международни организации;

3. координиране, планиране и контролиране на изпълнението на национални, европейски и международни програми и проекти, участието на представители на НСИ в заседания на работни групи и комитети, семинари, конференции и обучения;

4. организира работата на Работна група 12 „Статистика“ към Съвета по европейските въпроси (СЕВ), като координира изготвянето и съгласуването на рамкови позиции, писмени становища и указания относно европейското законодателство със съответните институции на национално ниво и ги предоставя на институциите на ЕС по компетентност;

5. поддържа обмена на информация чрез информационните системи EUnet и ИнфраСолв.