Премини към основното съдържание

Кредитни институции


ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Наименование Код на Евростат 2020
Брой предприятия - бр. 11 110 25
Заети лица - бр. 16 110 29 767
Произведена продукция - хил.лв. 12 120 4 499 338
Покупки на стоки и услуги - хил.лв. 13 110 1 605 285
Добавена стойност по факторни разходи - хил.лв. 12 150 2 894 053
30.06.2022