Премини към основното съдържание

Кредитни институции


ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Наименование Код на Евростат 2021
Брой предприятия - бр. 11110 25
Брой наети и самостоятелно заети лица - бр. 16110 28 924
Произведена продукция - хил.лв. 12120 4 710 498
Общо покупки на стоки и услуги - хил.лв. 13110 1 619 881
Добавена стойност - хил.лв. 12150 3 090 617
Брутен излишък от основната дейност - хил.лв. 12170 2 118 004
Разходи за възнаграждение (доходи) на наетите лица- хил.лв. 13310 932 872
Надници и заплати- хил.лв. 13320 813 770
30.06.2023