A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
101 1787 Решение Решение 27 на Общински съвет Бойчиновци от 12.01.2012 г. Decision №27/12.01.2012 of the Municipality council Boychinovtsi Общински съвет Бойчиновци 27 12/01/2012 03/02/2012 10 03/02/2012
102 1789 Решение Решение 25 на Общински съвет Казанлък от 12.01.2012 г. Decision №25/12.01.2012 of the Municipality counsil Kazanlak Общински съвет Казанлък 25 12/01/2012 07/02/2012 11 07/02/2012
103 1809 Служебен документ Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г. Demographic statistics for population as of 31.12.2011 Национален статистически институт \ 31/12/2011 31/12/2011
104 1786 Решение Решение 19 на Общински съвет Априлци от 29.12.2011 г. Decision №19/29.12.2011 of the Municipality council Apriltsi Общински съвет Априлци 19 29/12/2011 03/02/2012 10 03/02/2012
105 1803 Решение Решение 12 на Общински съвет Видин от 29.12.2011 г. Decision №12/29.12.2011 of the Municipality council Vidin Общински съвет Видин 12 29/12/2011 06/03/2012 19 06/03/2012
106 1782 Решение Решение 18 на Общински съвет Лъки от 29.12.2011 г. Decision №18/29.12.2011 of the Municipality council Laki Общински съвет Лъки 18 29/12/2011 31/01/2012 9 31/01/2012
107 1804 Решение Решение 17 на Общински съвет Радомир от 23.12.2011 г. Decision №17/23.12.2011 of the Municipality council Radomir Общински съвет Радомир 17 23/12/2011 06/03/2012 19 06/03/2012
108 1784 Решение Решение 23 на Общински съвет Вършец от 23.12.2011 г. Decision №23/23.12.2011 of the Municipality council Varshets Общински съвет Вършец 23 23/12/2011 31/01/2012 9 31/01/2012
109 1788 Решение Решение 20 на Общински съвет Венец от 22.12.2011 г. Decision №20/22.12.2011 of the Municipality council Venets Общински съвет Венец 20 22/12/2011 07/02/2012 11 07/02/2012
110 1780 Решение Решение 33 на Общински съвет Иваново от 22.12.2011 г. Decision №33/22.12.2011 of the Municipality council Ivanovo Общински съвет Иваново 33 22/12/2011 31/01/2012 9 31/01/2012
111 1801 Решение Решение 25 на Общински съвет Макреш от 21.12.2011 г. Decision №25/21.12.2011 of the Municipality council Makresh Общински съвет Макреш 25 21/12/2011 02/03/2012 18 02/03/2012
112 1824 Решение Решение 921 на МС от 16.12.2011 г. Decision №921/16.12.2011 of the Council of ministers Министерски съвет 921 16/12/2011 16/12/2011
113 1781 Решение Решение 17 на Общински съвет Садово от 15.12.2011 г. Decision №17/15.12.2011 of the Municipality council Sadovo Общински съвет Садово 17 15/12/2011 31/01/2012 9 31/01/2012
114 1766 Решение Решение 4 на Общински съвет Омуртаг от 08.12.2011 г. Decision №4/08.12.2011 of the Municipality council Omurtag Общински съвет Омуртаг 4 08/12/2011 06/01/2012 2 06/01/2012
115 1776 Решение Решение 7 на Общински съвет Болярово от 08.12.2011 г. Decision №7/08.12.2011 of the Municipality council Bolyarovo Общински съвет Болярово 7 08/12/2011 17/01/2012 5 17/01/2012
116 1778 Решение Решение 29 на Общински съвет Лом от 08.12.2011 г. Decision №29/08.12.2011 of the Municipality council Lom Общински съвет Лом 29 08/12/2011 17/01/2012 5 17/01/2012
117 1763 Решение Решение 5 на Общински съвет Мадан от 07.12.2011 г. Decision №5/07.12.2011 of the Municipality council Madan Общински съвет Мадан 5 07/12/2011 27/12/2011 104 27/12/2011
118 1769 Решение Решение 8 на Общински съвет Руен от 05.12.2011 г. Decision №8/05.12.2011 of the Municipality council Ruen Общински съвет Руен 8 05/12/2011 06/01/2012 2 06/01/2012
119 1777 Решение Решение 17 на Общински съвет Златарица от 02.12.2011 г. Decision №17/02.12.2011 of the Municipality council Zlataritsa Общински съвет Златарица 17 02/12/2011 17/01/2012 5 17/01/2012
120 1779 Решение Решение 16 на Общински съвет Златарица от 02.12.2011 г. Decision №16/02.12.2011 of the Municipality council Zlataritsa Общински съвет Златарица 16 02/12/2011 17/01/2012 5 17/01/2012