A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
21 1933 Служебен документ Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г. Demography Statistics for Population as of 31.12.2018 Национален статистически институт \ 31/12/2018 31/12/2018
22 1943 Заповед Заповед РД-02-14-1072 на МРРБ от 30.10.2018 г. Ordinance №РД-02-14-1072/30.10.2018 of the Ministry of Regional Development and Public Works Министерство на регионалното развитие и благоустройството РД-02-14-1072 30/10/2018 27/11/2018 98 27/11/2018
23 1932 Служебен документ Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г. Demography Statistics for Population as of 31.12.2017 Национален статистически институт \ 31/12/2017 31/12/2017
24 1931 Решение Решение 435 на Общински съвет Белица от 14.12.2017 г. Decision №435/14.12.2017 of the Municipality council Belitsa Общински съвет Белица 435 14/12/2017 19/01/2018 7 19/01/2018
25 1962 Решение Решение 336 на Общински съвет Шабла от 29.11.2017 г. Decision №336/29.11.2017 of the Municipality council Shabla Общински съвет Шабла 336 29/11/2017 23/01/2018 8 23/01/2018
26 1930 Решение Решение 422 на Общински съвет Ловеч от 23.05.2017 г. Decision №422/23.05.2017 of the Municipality council Lovech Общински съвет Ловеч 422 23/05/2017 11/07/2017 56 11/07/2017
27 1927 Решение Решение 10 на Общински съвет Габрово от 26.01.2017 г. Decision №10/26.01.2017 of the Municipality council Gabrovo Общински съвет Габрово 10 26/01/2017 20/02/2017 16 17/02/2017
28 1928 Служебен документ Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г. Demography Statistics for Population as of 31.12.2016 Национален статистически институт \ 31/12/2016 31/12/2016
29 1926 Указ Указ 379 на Президента на Републиката от 30.11.2016 г. Decree №379/30.11.2016 of the President of the Republic of Bulgaria Президент на Републиката 379 30/11/2016 13/12/2016 99 13/12/2016
30 1923 Решение Решение 201 на Общински съвет Лом от 28.10.2016 г. Decision №201/28.10.2016 of the Municipality council Lom Общински съвет Лом 201 28/10/2016 22/11/2016 92 22/11/2016
31 1921 Решение Решение 887 на МС от 20.10.2016 г. Decision №887/20.10.2016 of the Council of ministers Министерски съвет 887 20/10/2016 28/10/2016 84 25/10/2016
32 1920 Решение Решение 542 на Общински съвет Самоков от 16.09.2016 г. Decision №542/16.09.2016 of the Municipality council Samokov Общински съвет Самоков 542 16/09/2016 21/10/2016 83 21/10/2016
33 1919 Заповед Заповед РД-02-14-704 на МРРБ от 13.09.2016 г. Ordinance №РД-02-14-704/13.09.2016 of the Ministry of Regional Development and Public Works Министерство на регионалното развитие и благоустройството РД-02-14-704 13/09/2016 27/09/2016 75 27/09/2016
34 1918 Решение Решение 215 от 26 юли 2016 г. на Общински съвет - Монтана Decision 215/26.07.2016 of Municipality Council Montana Общински съвет Монтана 215 26/07/2016 16/08/2016 64 16/08/2016
35 1916 Решение Решение 184 на Общински съвет Костинброд от 27.05.2016 г. Decision №184/27.05.2016 of the Municipality council Kostinbrod Общински съвет Костинброд 184 27/05/2016 01/08/2016 59 29/07/2016
36 1907 Решение Решение 58 на Общински съвет Габрово от 31.03.2016 г. Decision №58/31.03.2016 of the Municipality council Gabrovo Общински съвет Габрово 58 31/03/2016 26/04/2016 32 22/04/2016
37 1906 Служебен документ Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г. Demography Statistics for Population as of 31.12.2015 Национален статистически институт \ 31/12/2015 31/12/2015
38 1905 Решение Решение 993 на МС от 18.12.2015 г. Decision №993/18.12.2015 of the Council of ministers Министерски съвет 993 18/12/2015 03/01/2016 103 30/12/2015
39 1917 Протокол Протокол 2 на Общински съвет Гърмен от 30.11.2015 г. Protocol №2/30.11.2015 of the Municipality council Garmen Общински съвет Гърмен 2 30/11/2015 30/11/2015
40 1903 Указ Указ 203 на Президента на Републиката от 06.11.2015 г. Decree №203/06.11.2015 of the President of the Republic of Bulgaria Президент на Републиката 203 06/11/2015 06/11/2015 86 06/11/2015