A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
41 1901 Постановление Постановление 272 на МС от 08.10.2015 г. Council of Ministers Decree №272/08.10.2015 of the Council of ministers Министерски съвет 272 08/10/2015 01/10/2015 79 13/10/2015
42 1902 Решение Решение 755 на МС от 24.09.2015 г. Decision №755/24.09.2015 of the Council of ministers Министерски съвет 755 24/09/2015 05/10/2015 76 02/10/2015
43 1900 Решение Решение 658 на МС от 31.08.2015 г. Decision №658/31.08.2015 of the Council of ministers Министерски съвет 658 31/08/2015 07/09/2015 68 04/09/2015
44 1896 Изборен кодекс Изборен кодекс на Народно събрание от 10.08.2015 г. \ Народно събрание \ 10/08/2015 10/08/2015 61 11/08/2015
45 1891 Решение Решение 599 на МС от 06.08.2015 г. Decision №599/06.08.2015 of the Council of ministers Министерски съвет 599 06/08/2015 17/08/2015 62 14/08/2015
46 1897 Решение Решение 652 на Общински съвет Дулово от 28.07.2015 г. Decision №652/28.07.2015 of the Municipality council Dulovo Общински съвет Дулово 652 28/07/2015 25/08/2015 65 25/08/2015
47 1886 Решение Решение 544 на МС от 23.07.2015 г. Decision №544/23.07.2015 of the Council of ministers Министерски съвет 544 23/07/2015 03/08/2015 58 31/07/2015
48 1899 Решение Решение 54-7 на Общински съвет Бургас от 21.07.2015 г. Decision №54-7/21.07.2015 of the Municipality council Burgas Общински съвет Бургас 54-7 21/07/2015 28/08/2015 66 28/08/2015
49 1885 Решение Решение 489 на МС от 03.07.2015 г. Decision №489/03.07.2015 of the Council of ministers Министерски съвет 489 03/07/2015 13/07/2015 52 10/07/2015
50 1883 Решение Решение 452 на МС от 19.06.2015 г. Decision №452/19.06.2015 of the Council of ministers Министерски съвет 452 19/06/2015 30/06/2015 47 26/06/2015
51 1884 Решение Решение 59.5 на Общински съвет Аксаково от 18.06.2015 г. Decision №59.5/18.06.2015 of the Municipality council Aksakovo Общински съвет Аксаково 59.5 18/06/2015 30/06/2015 49 30/06/2015
52 1882 Указ Указ 104 на Президента на Републиката от 04.06.2015 г. Decree №104/04.06.2015 of the President of the Republic of Bulgaria Президент на Републиката 104 04/06/2015 12/06/2015 43 12/06/2015
53 1881 Решение Решение 377 на МС от 29.05.2015 г. Decision №377/29.05.2015 of the Council of ministers Министерски съвет 377 29/05/2015 12/06/2015 43 12/06/2015
54 1878 Решение Решение 468 на Общински съвет Кайнарджа от 27.03.2015 г. Decision №468/27.03.2015 of the Municipality council Kaynardzha Общински съвет Кайнарджа 468 27/03/2015 28/04/2015 31 28/04/2015
55 1873 Служебен документ Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г. Demography Statistics for Population as of 31.12.2014 Национален статистически институт \ 31/12/2014 31/12/2014
56 1880 Решение Решение 43.5 на Общински съвет Сунгурларе от 18.12.2014 г. Decision №43.5/18.12.2014 of the Municipality council Sungurlare Общински съвет Сунгурларе 43.5 18/12/2014 02/06/2015 40 02/06/2015
57 1871 Заповед Заповед РД-02-14-808 на МРР от 25.08.2014 г. Ordinance №РД-02-14-808/25.08.2014 of the Ministry of Regional Development Министерство на регионалното развитие РД-02-14-808 25/08/2014 02/09/2014 73 02/09/2014
58 1862 Указ Указ 177 на Президента на Републиката от 22.07.2014 г. Decree №177/22.07.2014 of the President of the Republic of Bulgaria Президент на Републиката 177 22/07/2014 01/01/2015 62 29/07/2014
59 1863 Решение Решение 285 на МС от 09.05.2014 г. Decision №285/09.05.2014 of the Council of ministers Министерски съвет 285 09/05/2014 01/01/2015 62 29/07/2014
60 1861 Решение Решение 574 на Общински съвет Кресна от 21.03.2014 г. Decision №574/21.03.2014 of the Municipality council Kresna Общински съвет Кресна 574 21/03/2014 29/04/2014 37 29/04/2014