A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
81 1828 Решение Решение 734 на МС от 11.09.2012 г. Decision №734/11.09.2012 of the Council of ministers Министерски съвет 734 11/09/2012 22/09/2012 71 18/09/2012
82 1827 Решение Решение 712 на МС от 30.08.2012 г. Decision №712/30.08.2012 of the Council of ministers Министерски съвет 712 30/08/2012 08/09/2012 68 04/09/2012
83 1826 Решение Решение 678 на МС от 23.08.2012 г. Decision №678/23.08.2012 of the Council of ministers Министерски съвет 678 23/08/2012 04/09/2012 67 31/08/2012
84 1825 Заповед Заповед РД-02-14-2021 на МРРБ от 14.08.2012 г. Ordinance №РД-02-14-2021/14.08.2012 of the Ministry of Regional Development and Public Works Министерство на регионалното развитие и благоустройството РД-02-14-2021 14/08/2012 28/08/2012 66 28/08/2012
85 1817 Решение Решение 77 на Общински съвет Калояново от 31.05.2012 г. Decision №77/31.05.2012 of the Municipality council Kaloyanovo Общински съвет Калояново 77 31/05/2012 03/07/2012 50 03/07/2012
86 1815 Решение Решение 96 на Общински съвет Иваново от 31.05.2012 г. Decision №96/31.05.2012 of the Municipality council Ivanovo Общински съвет Иваново 96 31/05/2012 29/06/2012 49 29/06/2012
87 1823 Решение Решение 170 на Общински съвет Оряхово от 31.05.2012 г. Decision №170/31.05.2012 of the Municipality council Oryahovo Общински съвет Оряхово 170 31/05/2012 24/07/2012 56 24/07/2012
88 1822 Решение Решение 111 на Общински съвет Разлог от 31.05.2012 г. Decision №111/31.05.2012 of the Municipality council Razlog Общински съвет Разлог 111 31/05/2012 20/07/2012 55 20/07/2012
89 1812 Решение Решение 258 на Общински съвет Силистра от 31.05.2012 г. Decision №258/31.05.2012 of the Municipality council Silistra Общински съвет Силистра 258 31/05/2012 29/06/2012 49 29/06/2012
90 1821 Решение Решение 8-17 на Общински съвет Бургас от 29.03.2012 г. Decision №8-17/29.03.2012 of the Municipality council Burgas Общински съвет Бургас 8-17 29/03/2012 10/07/2012 52 10/07/2012
91 1814 Решение Решение 54 на Общински съвет Марица от 19.03.2012 г. Decision №54/19.03.2012 of the Municipality council Maritsa Общински съвет Марица 54 19/03/2012 29/06/2012 49 29/06/2012
92 1810 Решение Решение 3-1 на Общински съвет Върбица от 14.03.2012 г. Decision №3-1/14.03.2012 of the Municipality council Varbitsa Общински съвет Върбица 3-1 14/03/2012 08/05/2012 35 08/05/2012
93 1808 Решение Решение 7 на Общински съвет Търговище от 20.02.2012 г. Decision №7/20.02.2012 of the Municipality council Targovishte Общински съвет Търговище 7 20/02/2012 16/03/2012 22 16/03/2012
94 1806 Решение Решение 47 на Общински съвет Златица от 16.02.2012 г. Decision №47/16.02.2012 of the Municipality council Zlatisa Общински съвет Златица 47 16/02/2012 16/03/2012 22 16/03/2012
95 1805 Решение Решение 101 на Общински съвет Горна Малина от 13.02.2012 г. Decision №101/13.02.2012 of the Municipality council Gorna Malina Общински съвет Горна Малина 101 13/02/2012 09/03/2012 20 09/03/2012
96 1802 Решение Решение 51 на Общински съвет Ружинци от 26.01.2012 г. Decision №51/26.01.2012 of the Municipality council Ruzhintsi Общински съвет Ружинци 51 26/01/2012 02/03/2012 18 02/03/2012
97 1797 Решение Решение 25 на Общински съвет Кърджали от 26.01.2012 г. Decision №25/26.01.2012 of the Municipality council Kardzhali Общински съвет Кърджали 25 26/01/2012 28/02/2012 17 28/02/2012
98 1798 Решение Решение 20 на Общински съвет Чупрене от 26.01.2012 г. Decision №20/26.01.2012 of the Municipality council Chuprene Общински съвет Чупрене 20 26/01/2012 28/02/2012 17 28/02/2012
99 1790 Решение Решение 83 на Общински съвет Берковица от 20.01.2012 г. Decision №83/20.01.2012 of the Municipality council Berkovitsa Общински съвет Берковица 83 20/01/2012 10/02/2012 12 10/02/2012
100 1796 Решение Решение 53 на Общински съвет Кула от 20.01.2012 г. Decision №53/20.01.2012 of the Municipality council Kula Общински съвет Кула 53 20/01/2012 28/02/2012 17 28/02/2012