A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
61 1858 Решение Решение 105 на МС от 27.02.2014 г. Decision №105/27.02.2014 of the Council of ministers Министерски съвет 105 27/02/2014 11/03/2014 20 07/03/2014
62 1857 Решение Решение 21 на МС от 16.01.2014 г. Decision №21/16.01.2014 of the Council of ministers Министерски съвет 21 16/01/2014 28/01/2014 7 24/01/2014
63 1864 Служебен документ Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г. Demographic statistics for population as of 31.12..2013 Национален статистически институт \ 31/12/2013 31/12/2013
64 1854 Решение Решение 753 на Общински съвет Елин Пелин от 26.09.2013 г. Decision №753/26.09.2013 of the Municipality council Elin Pelin Общински съвет Елин Пелин 753 26/09/2013 26/11/2013 102 26/11/2013
65 1859 Определение на съда Определение на съда 3174 на ВАС от 26.03.2013 г. Court order of Supreme Adm Court from 26.03.2013 on file 3174/2013 Върховен административен съд 3174 26/03/2013 26/03/2013 18
66 1849 Решение Решение 166 на МС от 08.03.2013 г. Decision №166/08.03.2013 of the Council of ministers Министерски съвет 166 08/03/2013 23/03/2013 28 19/03/2013
67 1851 Решение Решение 169 на Общински съвет Руен от 27.02.2013 г. Decision №169/27.02.2013 of the Municipality council Ruen Общински съвет Руен 169 27/02/2013 31/05/2013 48 31/05/2013
68 1848 Решение Решение 100 на МС от 14.02.2013 г. Decision №100/14.02.2013 of the Council of ministers Министерски съвет 100 14/02/2013 26/02/2013 18 22/02/2013
69 1847 Решение Решение 94 на МС от 14.02.2013 г. Decision №94/14.02.2013 of the Council of ministers Министерски съвет 94 14/02/2013 26/02/2013 18 22/02/2013
70 1845 Указ Указ 15 на Президента на Републиката от 30.01.2013 г. Decree №15/30.01.2013 of the President of the Republic of Bulgaria Президент на Републиката 15 30/01/2013 16/02/2013 14 12/02/2013
71 1846 Заповед Заповед РД-07-24 на НСИ от 17.01.2013 г. Ordinance №РД-07-24/17.01.2013 of the NSI Национален статистически институт РД-07-24 17/01/2013 08/02/2013 13 08/02/2013
72 1843 Указ Указ 1 на Президента на Републиката от 10.01.2013 г. Decree №1/10.01.2013 of the President of the Republic of Bulgaria Президент на Републиката 1 10/01/2013 22/01/2013 5 18/01/2013
73 1844 Решение Решение 7 на МС от 10.01.2013 г. Decision №7/10.01.2013 of the Council of ministers Министерски съвет 7 10/01/2013 22/01/2013 5 18/01/2013
74 1850 Служебен документ Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г. Demographic statistics for population as of 31.12.2012 Национален статистически институт \ 31/12/2012 31/12/2012
75 1842 Решение Решение 1056 на МС от 20.12.2012 г. Decision №1056/20.12.2012 of the Council of ministers Министерски съвет 1056 20/12/2012 22/01/2013 103 28/12/2012
76 1834 Решение Решение 985 на МС от 30.11.2012 г. Decision №985/30.11.2012 of the Council of ministers Министерски съвет 985 30/11/2012 18/12/2012 99 14/12/2012
77 1840 Решение Решение 175 на Общински съвет Дулово от 22.11.2012 г. Decision №175/22.11.2012 of the Municipality council Dulovo Общински съвет Дулово 175 22/11/2012 14/12/2012 99 14/12/2012
78 1831 Решение Решение 878 на МС от 25.10.2012 г. Decision №878/25.10.2012 of the Council of ministers Министерски съвет 878 25/10/2012 06/11/2012 84 02/11/2012
79 1830 Решение Решение 855 на МС от 19.10.2012 г. Decision №855/19.10.2012 of the Council of ministers Министерски съвет 855 19/10/2012 30/10/2012 82 26/10/2012
80 1829 Решение Решение 802 на МС от 04.10.2012 г. Decision №802/04.10.2012 of the Council of ministers Министерски съвет 802 04/10/2012 13/10/2012 77 09/10/2012