A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
1 2007 Служебен документ Служебен документ на НСИ от 31.12.2023 г. Official document of the NSI as of 31.12.2023 Национален статистически институт \ 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023
2 2005 Указ Указ 146 на Президента на Републиката от 2023-08-04 Decree 146 of the President of the Republic of Bulgaria (2023-08-04) Президент на Републиката 146 04/08/2023 04/08/2023 67 04/08/2023
3 2003 Решение Решение 52.11 на Общински съвет Аксаково от 2023-02-23 Decision 52.11 of the Municipality council Aksakovo (2023-02-23) Общински съвет Аксаково 52.11 23/02/2023 14/03/2023 23 14/03/2023
4 2004 Служебен документ Служебен документ на НСИ от 2022-12-31 Official document of the NSI (2022-12-31) Национален статистически институт \ 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022
5 2002 Решение Решение 891 на Общински съвет Поморие от 2022-08-02 Decision 891 of the Municipality council Pomorie (2022-08-02) Общински съвет Поморие 891 02/08/2022 09/09/2022 72 09/09/2022
6 2000 Решение Решение 432 на МС от 05.07.2022 г. Decision №432/05.07.2022 of the Council of ministers Министерски съвет 432 05/07/2022 08/07/2022 53 08/07/2022
7 2001 Служебен документ Служебен документ на НСИ от 2021-12-31 Official document of the NSI (2021-12-31) Национален статистически институт \ 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021
8 2006 Указ Закон на Народно събрание от 2021-05-01 Law of the National Assembly (2021-05-01) Президент на Републиката \ 01/05/2021 01/05/2021 36 01/05/2021
9 1999 Служебен документ Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г. Demography Statistics for Population as of 31.12.2020 Национален статистически институт \ 31/12/2020 31/12/2020
10 1998 Решение Решение 118 на Общински съвет Рила от 25.06.2020 г. Decision №118/25.06.2020 of the Municipality council Rila Общински съвет Рила 118 25/06/2020 21/07/2020 65 21/07/2020
11 1986 Решение Решение 54 на Общински съвет Ивайловград от 28.05.2020 г. Decision №54/28.05.2020 of the Municipality council Ivaylovgrad Общински съвет Ивайловград 54 28/05/2020 19/06/2020 55 19/06/2020
12 1985 Решение Решение 67 на Общински съвет Първомай от 30.04.2020 г. Decision №67/30.04.2020 of the Municipality council Parvomay Общински съвет Първомай 67 30/04/2020 29/05/2020 48 26/05/2020
13 1981 Решение Решение 127 на Общински съвет Асеновград от 27.02.2020 г. Decision №127/27.02.2020 of the Municipality council Asenovgrad Общински съвет Асеновград 127 27/02/2020 31/03/2020 30 31/03/2020
14 1982 Служебен документ Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г. Demography Statistics for Population as of 31.12.2019 Национален статистически институт \ 31/12/2019 31/12/2019
15 1947 Решение Решение 13 на Общински съвет Вършец от 20.12.2019 г. Decision №13/20.12.2019 of the Municipality council Varshets Общински съвет Вършец 13 20/12/2019 17/01/2020 4 14/01/2020
16 1954 Решение Решение 19 на Общински съвет Георги Дамяново от 19.12.2019 г. Decision №19/19.12.2019 of the Municipality council Georgi Damyanovo Общински съвет Георги Дамяново 19 19/12/2019 14/01/2020 4 14/01/2020
17 1955 Решение Решение 8 на Общински съвет Горна Оряховица от 28.11.2019 г. Decision №8/28.11.2019 of the Municipality council Gorna Oryahovitsa Общински съвет Горна Оряховица 8 28/11/2019 24/01/2020 6 21/01/2020
18 1942 Решение Решение 9 на Общински съвет Монтана от 21.11.2019 г. Decision №9/17.12.2019 of the Municipality council Montana Общински съвет Монтана 9 21/11/2019 17/12/2019 99 17/12/1919
19 1934 Указ Указ 107 на Президента на Републиката от 08.05.2019 г. Decree №107/08.05.2019 of the President of the Republic of Bulgaria Президент на Републиката 107 08/05/2019 17/05/2019 40 17/05/2019
20 1941 Решение Решение 082 на Общински съвет Севлиево от 23.04.2019 г. Decision №082/23.04.2019 of the Municipality council Sevlievo Общински съвет Севлиево 082 23/04/2019 14/05/2019 39 14/05/2019