A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
1621 1510 Заповед Заповед 2900 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г. Ordinance №2900/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2900 23/08/1934 27/08/1934 120 27/08/1934
1622 1521 Заповед Заповед 2911 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г. Ordinance №2911/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2911 23/08/1934 27/08/1934 120 27/08/1934
1623 1520 Заповед Заповед 2910 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г. Ordinance №2910/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2910 23/08/1934 27/08/1934 120 27/08/1934
1624 1519 Заповед Заповед 2909 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г. Ordinance №2909/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2909 23/08/1934 27/08/1934 120 27/08/1934
1625 1518 Заповед Заповед 2907 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г. Ordinance №2907/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2907 23/08/1934 27/08/1934 120 27/08/1934
1626 1517 Заповед Заповед 2908 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г. Ordinance №2908/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2908 23/08/1934 27/08/1934 120 27/08/1934
1627 1516 Заповед Заповед 2906 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г. Ordinance №2906/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2906 23/08/1934 27/08/1934 120 27/08/1934
1628 1515 Заповед Заповед 2905 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г. Ordinance №2905/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2905 23/08/1934 27/08/1934 120 27/08/1934
1629 1514 Заповед Заповед 2904 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г. Ordinance №2904/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2904 23/08/1934 27/08/1934 120 27/08/1934
1630 1512 Заповед Заповед 2902 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г. Ordinance №2902/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2902 23/08/1934 27/08/1934 120 27/08/1934
1631 1506 Заповед Заповед 2820 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 09.08.1934 г. Ordinance №2820/09.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2820 09/08/1934 14/08/1934 109 14/08/1934
1632 1503 Указ Указ 54 на Цар Борис III от 11.07.1934 г. Decree №54/11.07.1934 of the Tsar Boris ІІІ Цар Борис III 54 11/07/1934 23/07/1934 90 23/07/1934
1633 6 Указ Указ 179 на Цар Борис III от 19.05.1934 г. Decree № 179/19.05.1934 of the Tsar Boris Цар Борис III 179 19/05/1934 19/05/1934 38 19/05/1934
1634 1505 Указ Указ 156 на Цар Борис III от 01.05.1934 г. Decree №156/01.05.1934 of the Tsar Boris ІІІ Цар Борис III 156 01/05/1934 09/05/1934 30 09/05/1934
1635 1504 Указ Указ 130 на Цар Борис III от 15.04.1934 г. Decree №130/15.04.1934 of the Tsar Boris ІІІ Цар Борис III 130 15/04/1934 20/04/1934 14 20/04/1934
1636 1445 Закон Закон за преобръщане Казанлъшката селска община в градска, за прехвърляне Асеновска и Николаевска се Народно събрание \ 18/02/1925 26/03/1925 287 26/03/1925
1637 8 Манифест Манифест за обявяване независимостта на България Manifest for the proclamation of Bulgarian independence (22.09.1908) Фердинанд Сакскобурготски \ 22/09/1908 22/09/1908
1638 1475 Указ Указ 462 на Фердинанд Сакскобурготски от 13.12.1906 г. Decree №462/13.12.1906 of the Ferdinand Sakskoburgotski Фердинанд Сакскобурготски 462 13/12/1906 21/12/1906 281 21/12/1906
1639 1476 Закон Закон за променение названията на села от 20.11.1906 г. Law on changes of names of villages (20.11.1906) Народно събрание \ 20/11/1906 21/12/1906 281 21/12/1906
1640 1492 Закон Закон за въвеждане изменения в административно-териториялното деление на княжеството от 06.02.1906 г Фердинанд Сакскобурготски \ 06/02/1906 08/02/1906 30 08/02/1906