A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
1641 9 Закон Закон за административното деление на територията на държавата Law for the administrative division of the territory of the state (17.05.1901) Народно събрание \ 17/05/1901 17/05/1901 104 17/05/1901
1642 920 Манифест Манифест на Ал. Батенберг от 06.09.1885 г. за съединението на Княжество България с Източна Румелия Alexander I manifest of 06.09.1885 for the Union of Bulgarian Principality with the Eastern Rumelia княз Александър Батенберг \ 06/09/1885 06/09/1885
1643 3 Закон Закон за административното деление територията на Княжеството Law for the administrative division of the territory of the Principality of Bulgaria (23.05.1880) Народно събрание \ 23/05/1880 26/05/1880 45 23/05/1880
1644 12 Служебен документ Служебен документ за създаване на населените места Document for creating of the population places Национален статистически институт \ 03/03/1878 03/03/1878