A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
141 1756 Решение Решение 18 на Общински съвет Чепеларе от 17.11.2011 г. Decision №18/17.11.2011 of the Municipality council Chepelare Общински съвет Чепеларе 18 17/11/2011 20/12/2011 100 20/12/2011
142 1747 Закон Закон за изменение на ЗАТУРБ от 17.11.2011 г. Народно събрание \ 17/11/2011 02/12/2011 95 02/12/2011
143 1750 Решение Решение 5 на Общински съвет Ловеч от 15.11.2011 г. Decision №5/15.11.2011 of the Municipality council Lovech Общински съвет Ловеч 5 15/11/2011 09/12/2011 97 09/12/2011
144 1758 Решение Решение 6 на Общински съвет Мъглиж от 14.11.2011 г. Decision №6/14.11.2011 of the Municipality council Maglizh Общински съвет Мъглиж 6 14/11/2011 22/12/2011 102 22/12/2011
145 1736 Решение Решение 5 на Общински съвет Брезово от 11.11.2011 г. Decision №5/11.11.2011 of the Municipality council Brezovo Общински съвет Брезово 5 11/11/2011 06/12/2011 96 06/12/2011
146 1737 Решение Решение 6 на Общински съвет Брезово от 11.11.2011 г. Decision №6/11.11.2011 of the Municipality council Brezovo Общински съвет Брезово 6 11/11/2011 06/12/2011 96 06/12/2011
147 1739 Решение Решение 8 на Общински съвет Брезово от 11.11.2011 г. Decision №8/11.11.2011 of the Municipality council Brezovo Общински съвет Брезово 8 11/11/2011 06/12/2011 96 06/12/2011
148 1738 Решение Решение 7 на Общински съвет Брезово от 11.11.2011 г. Decision №7/11.11.2011 of the Municipality council Brezovo Общински съвет Брезово 7 11/11/2011 06/12/2011 96 06/12/2011
149 1775 Решение Решение 11 на Общински съвет Ботевград от 10.11.2011 г. Decision №11/10.11.2011 of the Municipality council Botevgrad Общински съвет Ботевград 11 10/11/2011 17/01/2012 5 17/01/2012
150 1732 Решение Решение 3/1/3 на Общински съвет Елхово от 07.11.2011 г. Decision №3/1/3/07.11.2011 of the Municipality council Elhovo Общински съвет Елхово 3/1/3 07/11/2011 02/12/2011 95 02/12/2011
151 1734 Решение Решение 3 на Общински съвет Свищов от 07.11.2011 г. Decision №3/06.11.2011 of the Municipality council Svishtov Общински съвет Свищов 3 07/11/2011 02/12/2011 95 02/12/2011
152 1729 Решение Решение 3 на Общински съвет Тунджа от 04.11.2011 г. Decision №3/04.11.2011 of the Municipality council Tundzha Общински съвет Тунджа 3 04/11/2011 25/11/2011 93 25/11/2011
153 1754 Решение Решение 4 на Общински съвет Стралджа от 03.11.2011 г. Decision №4/03.11.2011 of the Municipality council Straldzha Общински съвет Стралджа 4 03/11/2011 20/12/2011 100 20/12/2011
154 1728 Решение Решение 3 на Общински съвет Павликени от 03.11.2011 г. Decision №3/03.11.2011 of the Municipality council Pavlikeni Общински съвет Павликени 3 03/11/2011 25/11/2011 93 25/11/2011
155 1723 Решение Решение 755 на МС от 17.10.2011 г. Decision №755/17.10.2011 of the Council of ministers Министерски съвет 755 17/10/2011 25/10/2011 83 25/10/2011
156 1768 Решение Решение 685 на Общински съвет Попово от 21.09.2011 г. Decision №685/21.09.2011 of the Municipality council Popovo Общински съвет Попово 685 21/09/2011 06/01/2012 2 06/01/2012
157 1718 Решение Решение 438 на Общински съвет Лозница от 21.09.2011 г. Decision №438/21.09.2011 of the Municipality council Loznitsa Общински съвет Лозница 438 21/09/2011 14/10/2011 80 14/10/2011
158 1733 Решение Решение 471 на Общински съвет Луковит от 19.09.2011 г. Decision №471/19.09.2011 of the Municipality council Lukovit Общински съвет Луковит 471 19/09/2011 02/12/2011 95 02/12/2011
159 1726 Решение Решение 787 на Общински съвет Каспичан от 19.09.2011 г. Decision №787/19.09.2011 of the Municipality council Kaspichan Общински съвет Каспичан 787 19/09/2011 15/11/2011 90 15/11/2011
160 1757 Решение Решение 121 на Общински съвет Девин от 19.09.2011 г. Decision №121/19.09.2011 of the Municipality council Devin Общински съвет Девин 121 19/09/2011 20/12/2011 100 20/12/2011