A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
121 1755 Решение Решение 6 на Общински съвет Троян от 01.12.2011 г. Decision №6/01.12.2011 of the Municipality council Troyan Общински съвет Троян 6 01/12/2011 20/12/2011 100 20/12/2011
122 1767 Решение Решение 11 на Общински съвет Родопи от 01.12.2011 г. Decision №11/01.12.2011 of the Municipality council Rodopi Общински съвет Родопи 11 01/12/2011 06/01/2012 2 06/01/2012
123 1765 Решение Решение 16 на Общински съвет Карлово от 30.11.2011 г. Decision №16/30.11.2011 of the Municipality council Karlovo Общински съвет Карлово 16 30/11/2011 06/01/2012 2 06/01/2012
124 1761 Решение Решение 6 на Общински съвет Карнобат от 30.11.2011 г. Decision №6/30.11.2011 of the Municipality council Karnobat Общински съвет Карнобат 6 30/11/2011 22/12/2011 102 22/12/2011
125 1773 Решение Решение 17 на Общински съвет Раковски от 29.11.2011 г. Decision №17/29.11.2011 of the Municipality council Rakovski Общински съвет Раковски 17 29/11/2011 06/01/2012 2 06/01/2012
126 1771 Решение Решение 11 на Общински съвет Хисаря от 29.11.2011 г. Decision №11/29.11.2011 of the Municipality council Hisarya Общински съвет Хисаря 11 29/11/2011 06/01/2012 2 06/01/2012
127 1764 Решение Решение 6 на Общински съвет Антоново от 29.11.2011 г. Decision №6/29.11.2011 of the Municipality council Antonovo Общински съвет Антоново 6 29/11/2011 06/01/2012 2 06/01/2012
128 1772 Решение Решение 10 на Общински съвет Хисаря от 29.11.2011 г. Decision №10/29.11.2011 of the Municipality council Hisarya Общински съвет Хисаря 10 29/11/2011 06/01/2012 2 06/01/2012
129 1774 Решение Решение 2 на Общински съвет Съединение от 29.11.2011 г. Decision №2/29.11.2011 of the Municipality council Saedinenie Общински съвет Съединение 2 29/11/2011 06/01/2012 2 06/01/2012
130 1770 Решение Решение 12 на Общински съвет Хисаря от 29.11.2011 г. Decision №12/29.11.2011 of the Municipality council Hisarya Общински съвет Хисаря 12 29/11/2011 06/01/2012 2 06/01/2012
131 1751 Решение Решение 6 на Общински съвет Угърчин от 25.11.2011 г. Decision №6/25.11.2011 of the Municipality council Ugarchin Общински съвет Угърчин 6 25/11/2011 13/12/2011 98 13/12/2011
132 1783 Решение Решение 16 на Общински съвет Полски Тръмбеш от 24.11.2011 г. Decision №16/24.11.2011 of the Municipality council Polski Trambesh Общински съвет Полски Тръмбеш 16 24/11/2011 31/01/2012 9 31/01/2012
133 1752 Решение Решение 14 на Общински съвет Първомай от 23.11.2011 г. Decision №14/23.11.2011 of the Municipality council Parvomay Общински съвет Първомай 14 23/11/2011 16/12/2011 99 16/12/2011
134 1760 Решение Решение 10 на Общински съвет Монтана от 22.11.2011 г. Decision №10/22.11.2011 of the Municipality council Montana Общински съвет Монтана 10 22/11/2011 22/12/2011 102 22/12/2011
135 1735 Решение Решение 9 на Общински съвет Пордим от 21.11.2011 г. Decision №9/21.11.2011 of the Municipality council Pordim Общински съвет Пордим 9 21/11/2011 06/12/2011 96 06/12/2011
136 1753 Решение Решение 5 на Общински съвет Вълчедръм от 18.11.2011 г. Decision №5/08.11.2011 of the Municipality council Valchedram Общински съвет Вълчедръм 5 18/11/2011 16/12/2011 99 16/12/2011
137 1748 Решение Решение 4 на Общински съвет Асеновград от 18.11.2011 г. Decision №4/18.11.2011 of the Municipality council Asenovgrad Общински съвет Асеновград 4 18/11/2011 09/12/2011 97 09/12/2011
138 1762 Решение Решение 3 на Общински съвет Елена от 18.11.2011 г. Decision №3/18.11.2011 of the Municipality council Elena Общински съвет Елена 3 18/11/2011 22/12/2011 102 22/12/2011
139 1785 Решение Решение 11 на Общински съвет Бяла, обл. Русе от 18.11.2011 г. Decision №11/18.11.2011 of the Municipality council Byala, distr. Ruse Общински съвет Бяла, обл. Русе 11 18/11/2011 31/01/2012 9 31/01/2012
140 1759 Решение Решение 4 на Общински съвет Сухиндол от 17.11.2011 г. Decision №4/17.11.2011 of the Municipality council Suhindol Общински съвет Сухиндол 4 17/11/2011 22/12/2011 102 22/12/2011