Качество, ИКТ, статистическа инфраструктура и други дейности


ОБЛАСТ 6. КАЧЕСТВО, ИКТ, СТАТИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Тема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
Тема 6.1. Управление на качеството
Удовлетвореност на потребителите от предоставените статистически информационни продукти и услуги 31 януари 2019 г. 2018 г.
Тема 6.6. Други дейности
Кризисни събития 30 август 2019 г. 2018 г. - предварителни данни
29 ноември 2019 г. 2018 г. - окончателни данни