Премини към основното съдържание

Анкетна карта за изследване на удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

Представяме Ви новата анкетна карта за изследване на удовлетвореността от предоставяните от НСИ статистически информационни продукти и услуги. Участието в изследването Ви дава реална възможност да ни кажете какво е най-важно за Вас по отношение на статистическата информация, нейната достъпност, надеждност, актуалност и качество. Вашето мнение и препоръки са важни за нас и ще ни помогнат да разберем по-добре защо използвате статистическата информация и как я оценявате.

Резултатите от проучването ще бъдат публикувани на сайта на НСИ в обобщен вид. Конфиденциалността на вашите отговори ще бъде запазена.

Благодарим Ви за попълването на анкетната карта, за Вашата отзивчивост и сътрудничество. 

За контакти:
тел.: (02) 9857 111
е-mail: [email protected]

Използвате ли социални мрежи?
Колко често ползвате данни на НСИ?
Необходимо ли Ви беше съдействие при търсенето на статистическа информация?
След колко време получихте обратна връзка?
Как оценявате комуникацията?
В коя област е търсената от Вас информация? (Може да изберете повече от един отговор.)
Какви статистически продукти сте използвали? (Може да изберете повече от един отговор.)
Какви статистически услуги сте използвали? (Може да изберете повече от един отговор.)
Къде намерихте необходимата информация? (Може да изберете повече от един отговор.)
Кой начин на предоставяне на статистическа информация най-често ИЗПОЛЗВАТЕ? (Може да изберете повече от един отговор.)
Необходима ли беше допълнителна обработка на предоставените статистическите данни? Как?
Доверявате ли се на предлаганите от НСИ продукти?