Премини към основното съдържание

Списък на стандартните статистически показатели

Списък на стандартните статистически показатели за 2024 година PDF XLS 

Списък на стандартните статистически показатели за 2023 година PDF XLS 

Списък на стандартните статистически показатели за 2022 година PDF XLS 

Списък на стандартните статистически показатели за 2021 година PDF XLS 

Списък на стандартните статистически показатели за 2020 година PDF XLS 

Списък на стандартните статистически показатели за 2019 година PDF XLS 

Списък на стандартните статистически показатели за 2018 година PDF XLS 

Списък на стандартните статистически показатели за 2017 година PDF XLS 

Списък на стандартните статистически показатели за 2016 година PDF XLS 

Списък на стандартните статистически показатели за 2015 година PDF XLS 

Списък на стандартните статистически показатели за 2014 година PDF XLS 

Анекс към Списъка на стандартните статистически показатели
Списък на стандартните статистически показатели от Преброяванията на населението и жилищния фонд 2001 и 2011
 XLS

Анекс към Списъка на стандартните статистически показатели
Списък на стандартните статистически показатели от Преброяването на населението и жилищния фонд 2021
 XLS