Премини към основното съдържание

Общ модел на статистическия производствен процес в НСИ

Националният статистически институт разработи Общ модел на статистическия производствен процес, версия 2.0 в съответствие с Общия модел на статистическия производствен процес, версия. 5.1 (Generic Statistical Business Process Model - GSBPM ver. 5.1), който е адаптиран към потребностите на българската статистическа система по отношение на етапите на събиране, обработване, анализ и разпространение на статистическата информация на национално ниво. За целта към двете нива на GSBPM e добавено трето - национално ниво. Този модел осигурява стандартна рамка и хармонизирана терминология за подпомагане на всяка статистическа организация за модернизиране на нейните статистически производствени процеси и споделяне на методи и компоненти. Може да се използва още за стандартизиране на метаданни, шаблон за документиране на процеса, хармонизиране на статистическата инфраструктура и за оценка на качеството на процеса и бъдещи подобрения.

PDF Общ модел на статистическия производствен процес в НСИ, версия 2.0

XLS Общ модел на статистическия производствен процес в НСИ, версия 2.0

PDF Схема на процесите и подпроцесите на общия модел на статистическия производствен процес в НСИ