Премини към основното съдържание

Публикации

Книгоиздаване и печат 2022

четвъртък, 28 септември 2023 - 12:00

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Книгоиздаване и печат 2022.
Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели за издадените книги, брошури и продължаващи издания през 2022 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) са поместени данни за периода 1960 - 2022 година. Включени са методологични бележки и кратък анализ.

Образование в Република България 2023

понеделник, 4 септември 2023 - 15:20

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2023.

Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2018/2019 - 2022/2023 учебна година.

Околна среда 2021

сряда, 16 август 2023 - 16:30

Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2021 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2021 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2017 - 2021 година.

Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2021

понеделник, 14 август 2023 - 10:00

Националният статистически институт представя на потребителите на статистически данни електронното издание Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2021. Публикацията обобщава резултатите от проведеното пилотно изследване на равнопоставеното участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения. Обект на наблюдението са заетите ръководни длъжности от висше и средно управленско ниво в институциите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и в други самостоятелни структури извън тях.

Пътнотранспортни произшествия в Република България 2022

вторник, 8 август 2023 - 11:20

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2022, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт. 

Бюджети на домакинствата в Република България 2022

сряда, 2 август 2023 - 09:00
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) публикация Бюджети на домакинствата в Република България 2022.

Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2011 - 2022 година

сряда, 2 август 2023 - 09:00
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2011 - 2022 година.

Статистически справочник 2023 (на английски език)

сряда, 5 юли 2023 - 09:00

Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2023 на английски език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2018 - 2022 година.

Статистически справочник 2023

сряда, 5 юли 2023 - 09:00

Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2023 на български език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2018 - 2022 година.