Статистика на селското и горското стопанство


ОБЛАСТ 4. СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Тема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
Тема 4.1. Цени и икономически сметки в селското стопанство
Икономически сметки за селското стопанство 18 февруари 2020 г. 2019 г. - втора оценка
21 октомври 2020 г. 2018 г. - окончателни данни,
21 октомври 2020 г. 2019 г. - предварителни данни
18 декември 2020 г. 2020 г. - първа оценка
Индекси на цените в селското стопанство 14 февруари 2020 г. IV тримесечие 2019 г.,
2019 г.
15 май 2020 г. I тримесечие 2020 г.
14 август 2020 г. II тримесечие 2020 г.
16 ноември 2020 г. III тримесечие 2020 г.,
2020 г. - оценка (прогноза)
Цени на производител в селското стопанство 14 февруари 2020 г. IV тримесечие 2019 г., 2019 г.
15 май 2020 г. I тримесечие 2020 г.
14 август 2020 г. II тримесечие 2020 г.
16 ноември 2020 г. III тримесечие 2020 г., 2020 г. (прогноза)
Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство 19 юни 2020 г. 2019 г.
Регионални икономически сметки за селското стопанство 21 октомври 2020 г. 2018 г. - окончателни данни
Тема 4.2. Статистика на горското стопанство
Цени на производител в горското стопанство 27 февруари 2020 г. IV тримесечие 2019 г., 2019 г.
29 май 2020 г. I тримесечие 2020 г.
24 август 2020 г. II тримесечие 2020 г.
27 ноември 2020 г. III тримесечие 2020 г.