Премини към основното съдържание

Макроикономическа статистика


Тема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
Тема 2.1. Годишни икономически сметки
Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво 8 март 2023 г. 2022 г. - предварителни данни
19 октомври 2023 г. 2022 г. - ревизирани данни
Брутен вътрешен продукт (БВП) - регионално ниво 27 януари 2023 г. 2021 г.
Производителност на труда 8 март 2023 г. 2022 г. - предварителни данни
19 октомври 2023 г. 2022 г. - годишни данни
Нефинансови сметки по институционални сектори 23 октомври 2023 г. 2021 г.
Финансови сметки 31 октомври 2023 г. 2022 г.
Тема 2.2. Тримесечни сметки
Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво 14 февруари 2023 г. IV тримесечие 2022 г. - експресни оценки
8 март 2023 г. IV тримесечие 2022 г.
16 май 2023 г. I тримесечие на 2023 г. - експресни оценки
8 юни 2023 г. I тримесечие 2023 г.
16 август 2023 г. II тримесечие 2023 г. - експресни оценки
7 септември 2023 г. II тримесечие 2023 г.
14 ноември 2023 г. III тримесечие 2023 г. - експресни оценки
7 декември 2023 г. III тримесечие 2023 г.
Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" 12 януари 2023 г. ІII тримесечие 2022 г.
21 април 2023 г. IV тримесечие 2022 г.
21 юли 2023 г. I тримесечие 2023 г.
23 октомври 2023 г. II тримесечие 2023 г.
Производителност на труда, заети лица и отработено време 8 март 2023 г. IV тримесечие 2022 г.
8 юни 2023 г. I тримесечие 2023 г.
7 септември 2023 г. II тримесечие 2023 г.
7 декември 2023 г. ІІІ тримесечие 2023 г.
Тема 2.3. Държавна финансова статистика
Нефинансови показатели за сектор "Държавно управление" 21 април 2023 г. 2022 г. - предварителни данни
23 октомври 2023 г. 2022 г. - актуализирани данни
Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" 12 януари 2023 г. ІII тримесечие 2022 г.
21 април 2023 г. IV тримесечие 2022 г.
21 юли 2023 г. I тримесечие 2023 г.
23 октомври 2023 г. II тримесечие 2023 г.
Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" 21 април 2023 г. 2022 г. - предварителни данни
23 октомври 2023 г. 2022 г. - актуализирани данни
Данъци и социални осигуровки за "Държавно управление" 31 октомври 2023 г. 2022 г.
Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" 1 февруари 2023 г. декември 2022 г.
2 март 2023 г. януари 2023 г.
31 март 2023 г. февруари 2023 г.
03 май 2023 г. март 2023 г.
1 юни 2023 г. април 2023 г.
30 юни 2023 г. май 2023 г.
31 юли 2023 г. юни 2023 г.
31 август 2023 г. юли 2023 г.
03 октомври 2023 г. август 2023 г.
3 ноември 2023 г. септември 2023 г.
30 ноември 2023 г. октомври 2023 г.
Тема 2.4. Мониторинг на собствените ресурси
Брутен национален доход (БНД) по пазарни цени 19 октомври 2023 г. 2022 г.
Тема 2.5. Потребителски цени
Индекс на потребителските цени 16 януари 2023 г. декември 2022 г.
15 февруари 2023 г. януари 2023 г. - предварителни данни
15 март 2023 г. февруари 2023 г.
15 март 2023 г. януари 2023 г. - окончателни данни
18 април 2023 г. март 2023 г.
16 май 2023 г. април 2023 г.
14 юни 2023 г. май 2023 г.
17 юли 2023 г. юни 2023 г.
16 август 2023 г. юли 2023 г.
15 септември 2023 г. август 2023 г.
16 октомври 2023 г. септември 2023 г.
15 ноември 2023 г. октомври 2023 г.
15 декември 2023 г. ноември 2023 г.
Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ) 24 март 2023 г. IV тримесечие 2022 г.
26 юни 2023 г. I тримесечие 2023 г.
25 септември 2023 г. II тримесечие 2023 г.
22 декември 2023 г. III тримесечие 2023 г.