Индекси на промишленото производство през ноември 2010 година

По предварителни данни през ноември 2010 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.3% в сравнение с октомври 2010 година. Kалендарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 5.6% спрямо съответния месец на 2009 година.

Прессъобщение: