Правилник за статута и устройството на списание "Статистика"