Премини към основното съдържание

Европейска нормативна уредба

Общи европейски нормативни документи в областта на статистиката

 
PDF РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1951 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 25 октомври 2017 г.
за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 относно Европейската статистическа програма за периода 2013 - 2017 г. чрез удължаване на програмата до 2020 година
© Европейски съюз, http://eur-lex.europa.eu/
 
PDF РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 99/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 15 януари 2013 г.
относно Европейската статистическа програма за периода 2013 - 2017 година
© Европейски съюз, http://eur-lex.europa.eu/
 
 
PDF РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/759 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 29 април 2015 г.
за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика
© Европейски съюз, http://eur-lex.europa.eu/
 
PDF РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2012/504/ЕС)
от 17 септември 2012 г.
относно Евростат
© Европейски съюз, http://eur-lex.europa.eu/
 
PDF СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА
от 15 април 2011 г.
Към стабилно управление на качеството на европейската статистика COM(2011) 211 окончателен
© Европейски съюз, http://eur-lex.europa.eu/
 

Европейска статистическа система – действащо законодателство

 

Законодателство на ЕС в областта на статистиката по теми