Премини към основното съдържание

Формуляр "Годишен отчет на предприятията с горскостопанска дейност през 2023 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр СС 00030 „Годишен отчет на предприятията извършващи горскостопанска дейност през 2023 година”.

Наблюдението е изчерпателно и се провежда в съответствие с Националната статистическа програма.

С формуляра се събира информация за производство и продажби на необработен дървен материал, на недървесни горски продукти, както и данни за дейностите извършвани в горските територии - собственост на държавата, на общините, на частни юридически или частни на физически лица.

Отчетът се попълва задължително от всички предприятия с горскостопанска дейност, без тази на Държавните горски предприятия. Тяхната дейност се отчита от Териториалните им поделения (държавни горски и ловни стопанства).

Отчетът се представя в съответния отдел „Статистически изследвания“ на Териториално статистическо бюро (ТСБ) в срок до 15.05.2024 г. по един от следните начини:

• Чрез формуляр на хартиен носител и указания за попълване.

• Чрез попълване на електронен формуляр (в off-line режим) и изпращането му по електронната поща на посочените по-долу електронни адреси.

 
Задължението за предоставяне на информация е съгласно чл. 20 от Закона за статистиката (обн. ДВ, бр. 57 от 25.06.1999 г., доп.в ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.). Конфиденционалността на информацията за Вашето предприятие е гарантирана съгласно чл. 25 до чл. 27 от същия закон.

Повече информация за провеждането на изследването може да бъде получена в НСИ на телефон 02/9857-470 (Диляна Христова), както и от експертите в отделите „Статистически изследвания“ на ТСБ на посочените по-долу телефони. Информация за работа с приложния софтуер може да бъде получена в НСИ на телефон: 02/9857-478 (Ралица Радовска).

Адреси, на които се изпращат файловете и телефони на експертите, отговарящи за събирането и контрола на данните от изследването:

№ по ред

Отдели „Статистически изследвания“

Експерт

Теле-фонен код на града

Телeфон

Адрес - електронна поща за изпращане на файловете с данни в НСИ

01

Благоевград

Румяна Михова

073

889-65-24

[email protected]

02

Бургас

Ирина Миланова

056

85-19-25

[email protected]

03

Варна

Галин Новаков

052

57-52-15

[email protected]

04

Велико Търново

Николай Николов

062

61-45-25

[email protected]

05

Видин

Вержиния Живкова

094

60-92-73

[email protected]

06

Враца

Невена Григорова Игнатова

092

66-86-84

[email protected]

07

Габрово

Марияна Спасова

066

81-97-35

[email protected]

08

Кърджали

Жана Йорданова Стоянова-Стоева

0361

6-70-55

[email protected]

09

Кюстендил

Илонка Иванова; Гергана Христова

078

078

55-96-60

55-96-63

[email protected]

10

Ловеч

Красимира Кочева; Светла Райнова

068

068

68-60-65

68-60-70

[email protected]

11

Монтана

Мариела Петкова

096

39-18-32

[email protected]

12

Пазарджик

Христина Янева

034

40-27-25

[email protected]

13

Перник

Милослава Димитрова

076

68-86-61

[email protected]

14

Плевен

Елена Петева

064

89-04-23

[email protected]

15

Пловдив

Росица Цанева

032

65-87-22

[email protected]

16

Разград

Станислав Локманджиев

084

61-61-22

[email protected]

17

Русе

Янка Богословова; Десислава Илиева

082

082

81-14-21

81-14-37

[email protected]

18

Силистра

Маргарита Стойнова; Николай Йорданов

086

086

81-83-28

81-83-20

[email protected]

19

Сливен

Диана Пирдопска

044

61-34-22

[email protected]

20

Смолян

Радостина Давидова

0301

6-74-26

[email protected]

21

София-град

Дария Коцева

02

98-57-503

[email protected]

22

София-област

Мирослава Матеева

02

98-57-152

[email protected]

23

Стара Загора

Петя Петкова

042

61-94-26

[email protected]

24

Добрич

Наталия Петрова

058

65-53-29

[email protected]

25

Търговище

Светлана Ванкова

0601

6-94-35

[email protected]

26

Хасково

Димо Димов

038

60-88-64

[email protected]

27

Шумен

Петина Цветанова

054

85-06-37

[email protected]

28

Ямбол

Дияна Балева

046

68-63-35

[email protected]