Анкетна карта за цена на земеделската земя и рентата в селското стопанство

Националният статистически институт публикува електронен вариант на Анкетата за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство. Електронният формуляр дава възможност за съставянето на документа в електронна таблица и представянето на информацията на технически носител или по електронна поща.

Изследването е годишно и е част от Националната статистическа програма за 2019 г., записано под номер 167.

Респондентите предоставят изискващата се информация за 2018 г. в отделите „Статистически изследвания“ до 30.04.2019 година.

Задължението за предоставяне на информация е съгласно чл. 20 от Закона за статистиката. Конфиденциалността на информацията, събрана в рамките на изследването е гарантирана съгласно чл. 25 до чл. 27 от същия закон.

Подробно описание за инсталиране и работа със системата за електронно въвеждане се намира във файл INSTRUKCIA.doc. Електронният формуляр е представен чрез файл ZEMIA2018.xls.

Информация за провеждането на изследването може да бъде получена в НСИ - отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство” на телефони: 02/9857-465 (Красимира Цонковска) и 02/9857-646 (Гиргина Николова), както и на посочените по-долу координати за връзка.

Информация по въпроси, свързани с приложния софтуер може да бъде получена на телефон 02/9857-478 (Ралица Радовска).

Адреси, на които се изпращат файловете, създадени за НСИ и телефони на експертите, отговарящи за събирането и контрола на данните от изследването:

 
Отдели „Статистически изследвания“
Експерт
Теле-фонен код на града
Телeфон
Адрес - електронна поща за
изпращане на файловете
с данни в НСИ
02
Бургас
Кармен Димитрова
056
85-19-23
03
Варна
Галин Новаков
052
57-52-15
04
Велико Търново
Николай Николов
062
61-45-25
05
Видин
Анна Иванова
094
60-92-73
06
Враца
Петя Манчева
092
66-86-74
10
Ловеч
Станислав Савчев
068
68-60-65
11
Монтана
Мариела Петкова
096
39-18-32
12
Пазарджик
Христина Янева
034
40-27-25
14
Плевен
Цветан Цветков
064
89-04-23
15
Пловдив
Стела Апостолова
032
65-87-22
16
Разград
Катя Бориславова
084
61-61-37
17
Русе
Янка Богословова
082
81-14-21
18
Силистра
Маргарита Стойнова
086
81-83-17
19
Сливен
Радостина Михайлова
044
61-34-30
21
София-град
Силвия Павлова
02
98-57-413
22
София-област
Силвия Венкова
02
98-57-228
23
Стара Загора
Петя Петкова
042
61-94-26
24
Добрич
Нела Фокова
058
65-53-29
25
Търговище
Маргарита Дякова
0601
6-94-32
26
Хасково
Стоянка Въчева
038
60-88-73
27
Шумен
Мариян Иванов
054
85-06-28
28
Ямбол
Емилия Петрова
046
68-63-24