Премини към основното съдържание

Инфлация и индекси на потребителските цени
за април 2010 година

Публикувано на: 12.05.2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за април 2010 г. спрямо март 2010 г. е 101.1%, т.е. месечната инфлация е 1.1%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за април 2010 г. спрямо март 2010 г. е 101.2%, т.е. месечната инфлация е 1.2%.

Прессъобщение