Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, февруари 2024 година

Публикувано на: 29.03.2024 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 0.6% през февруари 2024 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.1%. Покачване се наблюдава в добивната промишленост - с 4.1%, и в преработващата промишленост - с 1.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 1.5% през февруари 2024 спрямо предходния месец. Понижение е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.8%. Увеличение е регистрирано в добивната промишленост - с 4.1%, и в преработващата промишленост - с 1.4%.

Общият индекс на цените на производител през февруари 2024 г. е с 9.3% под нивото на същия месец на 2023 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 32.0%, и в добивната промишленост - с 3.9%, докато в преработващата промишленост е отчетено увеличение - с 0.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 12.1% в сравнение с февруари 2023 година. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 29.5%, и в добивната промишленост - с 4.6%, докато цените в преработващата промишленост нарастват - с 0.8%.

Прессъобщение