Инфлация и индекси на потребителските цени за февруари 2020 година