Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - (по съпоставими цени)

Динамичен ред: dTrade_2.1.1_mS.xls

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО СЪПОСТАВИМИ ЦЕНИ - ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА 1
Сезонно неизгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015 = 100 Предходният месец = 100 Съответният месец на 2019 = 100
Общо G 106.9 99.3 79.5
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 133.1 89.2 62.4
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 98.9 98.6 78.8
в това число:
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 105.1 90.4 88.3
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 90.9 105.2 74.7
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 133.9 97.0 99.4
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 201.8 123.4 94.1
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 90.8 102.8 72.3
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 70.4 90.8 67.4
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 121.4 104.6 88.0
в това число:
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 124.3 120.9 92.4
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки G4719 143.6 111.7 103.5
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали G473 79.7 93.7 72.9
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности G47_NF_HLTH 131.9 93.9 85.7
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия G47_NF_CLTH 65.4 62.4 39.8
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH2 164.4 98.3 96.9
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки G47_NF_OTH1 124.1 109.1 96.6

1 - Предварителни данни
10.02.2021