Инфлация и индекси на потребителските цени за ноември 2015 година