Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2014 година

Публикувано на: 28.11.2014 - 11:00
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2014 г. е с 1.2% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано увеличение от 0.8%. Общият индекс на цените на производител през октомври 2014 г. нараства с 0.4% в сравнение с предходния месец, а спрямо октомври 2013 г. е регистрирано увеличение от 0.5%.
 
Прессъобщение