Премини към основното съдържание

Отдел "Управление на бази данни"

Теодора Стефанова
Началник на отдел "Управление на бази данни"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 721
 
 
Отдел „Управление на бази данни” осъществява следните дейности:
 

1. инсталира, поддържа и осъществява мониторинг и контрол на сървърите за управление на бази данни, аналитичните бази данни, сървърите за приложения и приложни системи и продукти;

2. резервира информацията с цел нейната защита и гарантиране на бързото възстановяване на информационните системи;

3. поддържа и администрира анкетьорския център, подпомагащия център на НСИ и средата за обмен на данни и метаданни с държавните институции, Евростат и международни организации;

4. подпомага интегрирането на информационните системи на НСИ с информационните системи на държавната администрация във връзка с изграждането на информационно общество и е-управление;

5. поддържа репликация в реално време на вписванията в Търговския регистър и Регистър БУЛСТАТ в базите данни на НСИ;

6. организира поддържането и функционирането на Националния регистър на населените места, Общия регистър на търговците и Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ);

7. извършва първична обработка и анализ на данни от административни регистри и информационни системи и предоставя резултатите на статистическите дирекции и отдели;

8. консултира респондентите по технически проблеми, свързани с използването на информационните системи за събиране на статистически данни;

9. актуализира електронните подписи за обмен на електронни документи и електронно банкиране.