Население по възрастови групи


2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 0-14 години
Географска единица Период от време
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ЕС (28 държави) 15.9 15.8b 15.7 15.7b 15.7b 15.7b 15.7 15.6b 15.6b 15.6 15.6b 15.6p
Европейски съюз (27 страни) 15.9 15.8b 15.7 15.7b 15.7b 15.7b 15.7 15.6b 15.6b 15.6 15.6b 15.6p
Еврозона (19 страни) 15.6 15.5 15.5 15.4 15.5b 15.4b 15.4 15.3b 15.3b 15.2 15.2b 15.1p
Еврозона (18 страни) 15.5 15.4 15.4 15.4 15.4b 15.4b 15.3 15.3b 15.2b 15.1 15.1b 15.0p
Белгия 17.0 16.9 16.9 16.9 17.0b 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
България 13.2 13.1 13.1 13.2 13.2 13.4 13.6 13.7 13.9 14.0 14.1 14.2
Чехия 14.4 14.2 14.2 14.3 14.5 14.7 14.8 15.0 15.2 15.4 15.6 15.7
Дания 18.6 18.4 18.3 18.1 17.9 17.7 17.4 17.2 17.0 16.8 16.7 16.6
Германия 13.9 13.7 13.6 13.5 13.6b 13.4 13.3 13.2b 13.2 13.2 13.4 13.5
Естония 14.9 14.8 14.9 15.1 15.3 15.5 15.7 15.8 15.9b 16.1 16.2 16.3
Ирландия 20.3 20.4 20.6 21.0 21.3 21.6 21.9 21.5 21.4 21.3 21.1 20.8
Гърция 14.7 14.6 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7 14.6 14.5 14.4 14.4 14.4
Испания 14.6 14.6 14.8 14.9 15.0 15.1 15.2 15.2 15.2 15.1 15.1 15.0
Франция 18.5 18.5 18.5 18.6 18.6 18.6b 18.6 18.6b 18.6 18.4 18.3 18.1p
Франция (метрополия) 18.3 18.3 18.3 18.4 18.4 18.4 18.4 : : : : :
Хърватия 15.6 15.5 15.4 15.4 15.3 15.1 14.9 14.8 14.7 14.6 14.5 14.5
Италия 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.0 13.9 13.8 13.7 13.5 13.4
Кипър 18.9 18.2 17.7 17.2 16.8 16.5 16.4 16.3 16.4 16.4 16.3 16.2
Латвия 14.2 14.0 14.1 14.2 14.2 14.3 14.4 14.7 15.0 15.2 15.6 15.8
Литва 16.0 15.5 15.1 15.0 14.9 14.8 14.7 14.6 14.6 14.7 14.8 15.0
Люксембург 18.3 18.2 18.0 17.7 17.6 17.1b 17.0 16.8 16.7 16.5 16.2b 16.1
Унгария 15.2 15.0 14.9 14.7 14.6 14.5b 14.4 14.4 14.5 14.5 14.5 14.5
Малта 16.6 16.1 15.6 15.3 15.0 14.8 14.6 14.4 14.3 14.2 14.1 13.9
Нидерландия 18.1 17.9 17.7 17.6 17.5 17.3 17.2 16.9 16.7 16.5 16.3 16.1
Австрия 15.6 15.4 15.1 14.9 14.7 14.6 14.4 14.3 14.3 14.3 14.4 14.4
Полша 15.8 15.5 15.3 15.3b 15.3 15.1 15.1 15.0 15.0 15.0 15.1 15.2
Португалия 15.7 15.6 15.4 15.3 15.1 14.9 14.8 14.6 14.4 14.1 14.0 13.8
Румъния 16.9 16.3 15.8 15.8 15.8 15.8 15.7 15.5e 15.5 15.5 15.6 15.6
Словения 14.0 13.9b 14.0 14.0 14.2 14.3 14.5 14.6 14.8 14.8 14.9 15.0
Словакия 16.2 15.9 15.6 15.5 15.4 15.4 15.4 15.3 15.3 15.3 15.5 15.6
Финландия 17.1 16.9 16.7 16.6 16.5 16.5 16.4 16.4 16.4 16.3 16.2 16.2
Швеция 17.0 16.8 16.7 16.6 16.6 16.7 16.9 17.1 17.3 17.4 17.6 17.7
Великобритания 17.8 17.7 17.7 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.7 17.7 17.8 17.9
Исландия 21.3 20.9 20.8 20.9 20.9 20.7 20.7 20.5 20.4 20.0 19.7 19.3
Лихтенщайн 17.1 16.8 16.4 16.4 16.0 15.8 15.5 15.2 15.1 14.9 14.9 14.7
Норвегия 19.4 19.2 19.0 18.9 18.7 18.5 18.4 18.2 18.0 17.9 17.8 17.7
Швейцария 15.8 15.5 15.3 15.2 15.1b 15.0 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 15.0
Черна гора 20.1 19.8 19.6 19.5 19.2 19.0 18.8 18.6 18.5 18.3 18.2 18.1
North Macedonia 18.9 18.5 18.1 17.7 17.5 17.2 17.0 16.9 16.8 16.7 16.6 16.5
Албания 25.0 24.1 23.3 22.5 21.6 20.7 20.1 19.6 19.0 18.5 18.2 17.7
Сърбия 15.6 15.4 15.3 15.2 14.4b 14.4 14.4 14.3 14.4 14.4 14.4 14.4
Турция 26.6 26.4 26.3 26.0 25.6 25.3 24.9 24.6 24.3 24.0 23.7 23.6
Андора 14.9 14.6 14.5 14.5 15.5 15.5 15.5 : : : : :
Беларус 14.9 14.7 14.6 : 14.9 15.1 15.4 15.7 16.0 16.3 16.6 16.8
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : 27.3 25.0 25.0
Молдова 18.2 17.6 17.1 16.7 16.4 16.2 16.1 16.0 16.0 : 16.0 :
Русия 14.7 14.7 14.9 15.1 15.2 : : 16.3 : : : :
Сан Марино : : : : : 15.2 15.1 : : : : 14.2
Украйна 14.2 14.1 14.1 14.2 14.2 14.4 14.6 14.8 15.1 15.2 15.4 15.5
Армения 19.7 19.0 18.6 18.3 : : : : 19.4 19.6 20.0 20.2
Азарбайджан 23.8 23.2 22.6 22.6 22.3 22.2 22.3 22.4 22.4 22.5 22.6 22.6
Грузия 17.7 17.2 17.1 17.1 17.0 16.9 : 17.1 17.4 19.1 19.5 20.0

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 20.10.2019 12:03

Диаграма2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 15-24 години
Географска единица Период от време
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ЕС (28 държави) 12.5 12.4b 12.2 12.0b 11.8b 11.7b 11.5 11.3b 11.2b 11.1 10.9b 10.8p
Европейски съюз (27 страни) 12.5 12.4b 12.2 12.0b 11.8b 11.7b 11.5 11.3b 11.2b 11.1 10.9b 10.8p
Еврозона (19 страни) 11.9 11.8 11.6 11.5 11.3b 11.1b 11.0 10.9b 10.8b 10.8 10.7b 10.7p
Еврозона (18 страни) 11.7 11.6 11.5 11.3 11.2b 11.0b 10.9 10.8b 10.7b 10.7 10.7b 10.6p
Белгия 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1b 12.1 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.4
България 13.1 12.8 12.5 12.2 11.8 11.4 10.9 10.4 10.0 9.6 9.3 9.1
Чехия 12.9 12.8 12.7 12.4 12.0 11.5 11.1 10.7 10.3 9.9 9.6 9.3
Дания 11.4 11.7 12.0 12.2 12.5 12.7 12.8 12.9 12.9 12.9 12.9 12.8
Германия 11.7 11.6 11.4 11.3 11.1b 11.0 10.9 10.8b 10.7 10.7 10.6 10.5
Естония 14.7 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 11.8 11.2 10.7b 10.2 9.9 9.6
Ирландия 15.1 15.0 14.5 13.7 12.9 12.2 11.7 12.2 12.2 12.1 12.2 12.4
Гърция 12.3 11.9 11.5 11.2 10.9 10.7 10.6 10.4 10.2 10.1 10.1 10.1
Испания 11.5 11.2 10.9 10.6 10.3 10.0 9.9 9.7 9.6 9.6 9.6 9.7
Франция 12.9 12.7 12.6 12.4 12.3 12.1b 12.0 11.9b 11.8 11.8 11.8 11.7p
Франция (метрополия) 12.8 12.6 12.5 12.4 12.3 12.1 11.9 : : : : :
Хърватия 12.5 12.3 12.2 12.0 11.8 11.8 11.7 11.7 11.6 11.4 11.2 11.1
Италия 10.1 10.1 10.1 10.0 10.0 10.0 9.9 9.8 9.8 9.8 9.7 9.7
Кипър 16.0 16.2 16.2 16.1 16.0 15.5 15.0 14.3 14.1 13.8 13.7 13.2
Латвия 15.6 15.4 14.9 14.1 13.4 12.7 12.0 11.3 10.7 10.1 9.7 9.3
Литва 14.8 14.9 14.9 14.6 14.2 13.9 13.5 13.3 12.9 12.4 11.8 11.0
Люксембург 11.8 11.8 11.8 11.9 11.9 12.1b 12.2 12.0 12.0 11.9 11.9b 11.8
Унгария 12.8 12.7 12.6 12.5 12.3 12.2b 12.1 11.9 11.6 11.4 11.1 10.9
Малта 14.2 14.0 13.9 13.8 13.5 13.3 13.2 12.9 12.6 12.2 11.7 11.3
Нидерландия 12.0 12.1 12.2 12.2 12.3 12.2 12.2 12.2 12.2 12.3 12.3 12.3
Австрия 12.3 12.3 12.3 12.2 12.2 12.1 12.1 11.9 11.8 11.7 11.5 11.2
Полша 15.9 15.5 14.9 14.2b 13.7 13.3 12.8 12.4 11.9 11.5 11.0 10.7
Португалия 11.8 11.5 11.2 11.0 10.9 10.8 10.7 10.7 10.7 10.7 10.6 10.6
Румъния 14.4 13.5 12.5 12.4 12.3 12.2 11.8 11.4e 11.1 10.9 10.8 10.6
Словения 12.7 12.2b 12.0 11.6 11.2 10.9 10.5 10.1 9.8 9.6 9.5 9.4
Словакия 15.5 15.2 14.9 14.5 14.0 13.5 13.0 12.6 12.2 11.7 11.2 10.8
Финландия 12.5 12.4 12.4 12.3 12.3 12.2 12.2 12.0 11.9 11.7 11.5 11.3
Швеция 12.7 13.0 13.2 13.3 13.3 13.1 12.9 12.6 12.3 12.0 11.7 11.5
Великобритания 13.1 13.2 13.1 13.1 13.1 13.0 12.9 12.7 12.6 12.4 12.1 11.9
Исландия 14.5 14.7 14.8 14.7 14.7 14.8 14.7 14.5 14.3 14.1 13.9 13.7
Лихтенщайн 12.3 12.2 12.2 12.0 12.1 12.1 12.1 11.9 11.7 11.6 11.4 11.3
Норвегия 12.5 12.7 12.8 12.9 13.1 13.1 13.2 13.1 13.0 12.8 12.7 12.5
Швейцария 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9b 11.8 11.7 11.6 11.4 11.2 11.1 10.8
Черна гора 14.7 14.6 14.4 14.2 14.0 13.9 13.6 13.4 13.3 13.2 13.2 13.1
North Macedonia 16.0 15.9 15.7 15.5 15.2 15.0 14.6 14.2 13.8 13.5 13.1 12.7
Албания 19.2 19.2 19.0 18.8 18.5 18.4 18.2 17.9 17.5 17.1 16.5 16.1
Сърбия 12.9 12.7 12.5 12.3 11.9b 11.7 11.5 11.3 11.1 10.9 10.7 10.6
Турция 18.1 17.6 17.4 17.2 17.0 16.8 16.6 16.6 16.5 16.4 16.3 16.1
Андора 10.7 10.5 10.2 9.8 9.8 9.8 10.0 : : : : :
Беларус 16.3 16.0 15.5 : 14.2 13.6 12.9 12.2 11.6 11.1 10.6 10.2
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : 19.2 18.2 18.2
Молдова 19.1 19.0 18.8 18.4 17.8 17.0 16.2 15.3 14.5 : 13.1 :
Русия 16.7 16.2 15.4 14.6 14.4 : : 11.8 : : : :
Сан Марино : : : : : 8.9 8.9 : : : : 9.7
Украйна 15.6 15.4 14.9 14.3 13.7 13.0 12.4 11.8 11.3 10.7 10.2 9.8
Армения 19.6 19.5 19.2 18.7 : : : : 14.8 13.8 12.8 12.1
Азарбайджан 20.8 20.8 20.7 20.5 20.0 19.4 18.6 17.8 17.0 16.1 15.3 14.7
Грузия 16.6 16.6 16.3 15.9 15.4 15.0 : 13.9 13.8 12.6 12.0 11.6

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 20.10.2019 12:03

Диаграма2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 25-49 години
Географска единица Период от време
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ЕС (28 държави) 36.2 36.1b 35.9 35.7b 35.4b 35.2b 34.9 34.7b 34.4b 34.1 33.8b 33.5p
Европейски съюз (27 страни) 36.2 36.1b 35.9 35.7b 35.4b 35.2b 34.9 34.7b 34.4b 34.1 33.8b 33.5p
Еврозона (19 страни) 36.6 36.5 36.2 35.9 35.5b 35.2b 34.8 34.5b 34.0b 33.7 33.3b 32.9p
Еврозона (18 страни) 36.4 36.2 36.0 35.7 35.3b 35.0b 34.6 34.3b 33.8b 33.5 33.1b 32.7p
Белгия 35.4 35.1 34.9 34.6 34.4b 34.1 33.8 33.6 33.3 33.1 32.9 32.8
България 35.1 35.1 35.1 35.1 35.0 35.1 35.1 35.2 35.3 35.4 35.4 35.3
Чехия 36.9 36.9 37.0 37.1 37.2 37.2 37.3 37.1 37.0 36.9 36.8 36.7
Дания 34.7 34.4 34.0 33.7 33.4 33.1 32.8 32.5 32.3 32.1 31.8 31.7
Германия 36.3 36.0 35.7 35.3 34.6b 34.2 33.9 33.5b 33.1 32.9 32.4 32.0
Естония 35.0 34.9 34.8 34.7 34.6 34.4 34.5 34.7 34.8b 35.0 35.0 35.1
Ирландия 38.4 38.5 38.5 38.3 38.4 38.1 37.7 37.1 36.7 36.5 36.2 35.8
Гърция 37.1 37.2 37.1 37.0 36.7 36.3 35.9 35.5 35.1 34.7 34.2 33.7
Испания 40.7 40.8 40.6 40.3 39.9 39.5 38.9 38.2 37.5 36.9 36.3 35.8
Франция 34.0 33.8 33.5 33.2 33.0 32.8b 32.5 32.2b 32.0 31.7 31.5 31.2p
Франция (метрополия) 33.9 33.7 33.5 33.2 32.9 32.7 32.5 : : : : :
Хърватия 34.7 34.7 34.5 34.4 34.2 34.0 33.8 33.7 33.5 33.3 33.0 32.7
Италия 37.1 36.9 36.7 36.3 36.0 35.7 35.3 35.0 34.5 33.9 33.4 32.9
Кипър 36.1 36.3 36.5 36.7 36.9 37.5 37.6 37.5 36.9 36.6 36.5 36.7
Латвия 35.0 35.0 34.9 34.7 34.5 34.4 34.4 34.4 34.3 34.3 34.2 34.1
Литва 35.7 35.5 35.3 34.9 34.1 33.6 33.3 33.1 32.9 32.9 32.7 32.6
Люксембург 38.8 38.7 38.7 38.6 38.5 38.5b 38.5 38.4 38.3 38.3 38.2b 38.1
Унгария 35.7 35.7 35.7 35.8 35.9 35.4b 35.5 35.6 35.7 35.8 35.9 35.9
Малта 34.5 34.5 34.4 34.3 34.0 33.9 33.8 34.2 34.7 35.4 36.0 37.2
Нидерландия 36.1 35.6 35.2 34.8 34.4 33.9 33.5 33.1 32.7 32.4 32.2 32.0
Австрия 37.6 37.4 37.2 36.9 36.5 36.2 35.8 35.5 35.2 34.9 34.6 34.3
Полша 36.0 36.0 36.1 35.9b 36.0 36.1 36.3 36.4 36.5 36.7 36.9 36.9
Португалия 37.0 36.9 36.7 36.6 36.2 35.8 35.4 34.9 34.5 34.0 33.6 33.3
Румъния 36.0 35.8 35.6 35.6 35.7 35.8 36.3 36.8e 37.1 37.2 37.3 36.4
Словения 37.8 37.6b 37.6 37.5 37.2 36.8 36.6 36.3 35.9 35.4 34.9 34.4
Словакия 37.8 37.9 37.9 38.0 38.1 38.2 38.2 38.2 38.1 38.1 38.1 38.1
Финландия 32.9 32.7 32.5 32.3 32.1 31.9 31.6 31.5 31.3 31.2 31.2 31.2
Швеция 33.2 33.0 32.9 32.9 32.8 32.8 32.8 32.8 32.7 32.7 32.8 32.8
Великобритания 35.3 35.2 35.1 34.9 34.7 34.4 34.2 33.9 33.6 33.4 33.2 33.0
Исландия 36.3 36.4 36.0 35.2 34.6 34.1 33.8 33.7 33.6 33.7 34.0 34.8
Лихтенщайн 39.0 38.6 38.1 37.6 37.1 36.6 36.1 35.8 35.2 34.8 34.3 33.8
Норвегия 35.0 34.9 34.8 34.7 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.4 34.3
Швейцария 37.2 37.2 37.1 37.0 36.8b 36.7 36.4 36.2 35.9 35.7 35.4 35.2
Черна гора 35.2 35.2 35.0 34.9 34.9 34.8 34.8 34.7 34.5 34.4 34.2 34.2
North Macedonia 36.9 37.0 37.1 37.1 37.2 37.2 37.4 37.5 37.4 37.4 37.5 37.5
Албания 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.0 32.0 32.0 32.3 32.6 32.7
Сърбия 33.9 34.0 34.0 34.1 33.8b 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Турция 36.8 37.0 37.3 37.3 37.3 37.5 37.4 37.4 37.2 36.9 36.9 37.0
Андора 46.0 45.9 45.7 44.9 43.9 43.9 43.2 : : : : :
Беларус 37.6 37.6 37.6 : 36.9 36.9 36.8 36.8 36.8 36.8 36.7 36.7
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : 34.3 35.1 35.1
Молдова 36.6 36.7 36.8 37.0 37.3 37.6 38.1 38.6 39.1 : 39.9 :
Русия 37.6 37.6 37.7 37.7 37.1 : : 37.4 : : : :
Сан Марино : : : : : 38.8 38.1 : : : : 34.1
Украйна 36.4 36.5 36.6 36.8 36.8 37.0 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6
Армения 36.8 36.9 36.9 36.8 : : : : 35.9 36.3 36.6 36.9
Азарбайджан 38.5 38.5 38.4 38.6 38.5 38.5 38.6 38.6 38.7 38.8 38.9 39.0
Грузия 36.1 36.1 36.0 36.1 36.0 36.1 : 35.9 35.8 34.3 34.4 34.2

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 20.10.2019 12:03

Диаграма2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 50-64 години
Географска единица Период от време
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ЕС (28 държави) 18.4 18.7b 18.9 19.2b 19.5b 19.6b 19.7 19.9b 20.0b 20.1 20.2b 20.4p
Европейски съюз (27 страни) 18.4 18.6b 18.9 19.1b 19.4b 19.6b 19.7 19.8b 20.0b 20.1 20.2b 20.4p
Еврозона (19 страни) 18.2 18.4 18.6 18.9 19.3b 19.6b 19.8 20.0b 20.2b 20.4 20.7b 20.9p
Еврозона (18 страни) 18.0 18.3 18.5 18.8 19.2b 19.4b 19.7 19.9b 20.1b 20.3 20.6b 20.8p
Белгия 18.5 18.8 19.0 19.3 19.4b 19.5 19.6 19.7 19.9 20.0 20.1 20.1
България 20.9 21.1 21.3 21.4 21.5 21.3 21.2 21.1 20.9 20.6 20.5 20.3
Чехия 21.3 21.4 21.2 20.9 20.8 20.4 20.0 19.8 19.7 19.5 19.3 19.0
Дания 20.0 19.9 19.8 19.6 19.4 19.2 19.1 19.1 19.2 19.3 19.5 19.6
Германия 18.4 18.6 18.9 19.3 20.1b 20.7 21.2 21.7b 22.0 22.1 22.4 22.6
Естония 18.2 18.4 18.8 19.2 19.6 19.9 20.0 20.0 19.8b 19.7 19.6 19.4
Ирландия 15.4 15.4 15.5 15.8 16.0 16.2 16.4 16.6 16.7 16.9 17.0 17.1
Гърция 17.3 17.7 18.0 18.3 18.5 18.6 18.8 19.0 19.2 19.4 19.7 20.0
Испания 16.7 16.9 17.1 17.4 17.7 18.0 18.4 18.7 19.2 19.6 20.0 20.4
Франция 18.3 18.6 18.9 19.1 19.4 19.4b 19.3 19.3b 19.2 19.2 19.3 19.2p
Франция (метрополия) 18.4 18.8 19.0 19.2 19.5 19.5 19.4 : : : : :
Хърватия 19.5 19.7 20.0 20.5 21.0 21.2 21.3 21.4 21.4 21.5 21.6 21.7
Италия 18.6 18.7 18.9 19.1 19.5 19.5 19.7 19.9 20.2 20.6 21.0 21.5
Кипър 16.7 16.9 17.2 17.4 17.6 17.7 17.9 18.1 18.0 18.0 18.0 18.0
Латвия 17.8 17.9 18.3 18.8 19.5 20.0 20.4 20.6 20.6 20.7 20.7 20.8
Литва 16.9 17.1 17.5 18.2 19.0 19.7 20.2 20.6 20.8 21.1 21.4 21.7
Люксембург 17.1 17.3 17.5 17.8 18.1 18.2b 18.4 18.7 18.9 19.2 19.5b 19.6
Унгария 20.4 20.4 20.5 20.3 20.4 21.0b 20.8 20.5 20.3 20.0 19.8 19.7
Малта 20.9 21.6 21.8 21.7 21.8 21.6 21.3 20.8 20.3 19.8 19.3 18.7
Нидерландия 19.4 19.7 19.9 20.1 20.4 20.3 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8
Австрия 17.6 17.8 18.0 18.3 18.9 19.4 19.7 20.0 20.3 20.6 21.0 21.4
Полша 18.9 19.6 20.2 21.0b 21.4 21.5 21.4 21.3 21.1 20.8 20.4 20.1
Португалия 18.0 18.3 18.6 18.8 19.1 19.4 19.8 20.0 20.2 20.4 20.6 20.7
Румъния 17.9 18.9 20.0 20.0 20.1 20.0 20.0 19.8e 19.3 18.9 18.6 19.1
Словения 19.6 19.9b 20.0 20.3 20.9 21.2 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.8
Словакия 18.4 18.9 19.3 19.6 19.9 20.2 20.3 20.3 20.4 20.4 20.2 19.9
Финландия 21.1 21.5 21.6 21.7 21.6 21.3 21.0 20.7 20.5 20.3 20.2 20.0
Швеция 19.7 19.6 19.4 19.1 18.8 18.5 18.3 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1
Великобритания 17.9 18.0 18.0 18.1 18.2 18.2 18.1 18.2 18.4 18.5 18.7 18.9
Исландия 16.3 16.5 16.7 17.1 17.5 17.7 17.9 18.1 18.2 18.3 18.3 18.1
Лихтенщайн 19.7 20.1 20.4 20.5 20.9 21.1 21.4 21.6 22.0 22.2 22.5 22.7
Норвегия 18.5 18.6 18.7 18.6 18.5 18.3 18.2 18.2 18.2 18.3 18.4 18.5
Швейцария 18.9 19.0 19.0 19.1 19.2b 19.4 19.5 19.7 20.0 20.3 20.5 20.7
Черна гора 17.1 17.5 18.0 18.5 19.1 19.4 19.7 19.9 20.0 20.0 20.0 19.9
North Macedonia 17.0 17.3 17.6 18.0 18.4 18.8 19.0 19.1 19.3 19.4 19.6 19.7
Албания 14.2 14.6 15.2 15.9 16.8 17.5 18.1 18.6 19.0 19.3 19.6 20.0
Сърбия 20.4 20.7 21.0 21.4 22.7b 22.8 22.8 22.6 22.3 21.9 21.7 21.3
Турция 11.6 11.9 12.2 12.4 12.8 13.1 13.5 13.8 14.1 14.5 14.8 14.9
Андора 16.6 17.0 17.4 18.0 18.2 18.2 18.7 : : : : :
Беларус 16.6 17.2 18.2 : 20.1 20.7 21.1 21.4 21.4 21.4 21.4 21.3
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : 12.2 13.5 13.5
Молдова 15.9 16.4 17.0 17.8 18.5 19.2 19.7 20.0 20.1 : 19.9 :
Русия 17.0 17.7 18.7 19.7 20.5 : : 21.4 : : : :
Сан Марино : : : : : 19.6 20.0 : : : : 22.9
Украйна 17.4 17.8 18.5 19.1 19.9 20.4 20.7 20.9 20.8 20.7 20.6 20.6
Армения 13.1 13.8 14.9 16.0 : : : : 19.2 19.4 19.4 19.2
Азарбайджан 9.8 10.5 11.5 12.4 13.4 14.1 14.8 15.4 15.9 16.4 16.8 17.2
Грузия 14.9 15.4 16.2 17.0 17.7 18.3 : 19.1 19.0 19.7 19.7 19.6

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 20.10.2019 12:03

Диаграма2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 65-79 години
Географска единица Период от време
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ЕС (28 държави) 12.7 12.7b 12.7 12.8b 12.8b 12.9b 13.2 13.4b 13.6b 13.8 14.0b 14.2p
Европейски съюз (27 страни) 12.7 12.7b 12.7 12.8b 12.8b 12.9b 13.2 13.4b 13.6b 13.8 14.0b 14.1p
Еврозона (19 страни) 13.2 13.2 13.2 13.3 13.2b 13.4b 13.5 13.8b 13.9b 14.1 14.2b 14.4p
Еврозона (18 страни) 13.1 13.1 13.1 13.2 13.2b 13.3b 13.5 13.7b 13.9b 14.0 14.1b 14.3p
Белгия 12.5 12.4 12.3 12.2 12.1b 12.2 12.3 12.5 12.6 12.8 12.9 13.1
България 14.1 14.1 14.2 14.3 14.4 14.7 14.9 15.1 15.4 15.8 16.0 16.2
Чехия 11.2 11.3 11.5 11.7 11.9 12.4 12.9 13.4 13.9 14.3 14.8 15.2
Дания 11.2 11.5 11.8 12.2 12.7 13.2 13.7 14.1 14.3 14.6 14.7 14.9
Германия 15.2 15.3 15.4 15.6 15.4b 15.4 15.4 15.5b 15.4 15.3 15.2 15.2
Естония 13.8 13.8 13.5 13.3 13.1 13.2 13.3 13.5 13.8b 13.9 14.1 14.1
Ирландия 8.2 8.2 8.3 8.5 8.7 9.0 9.3 9.6 9.9 10.1 10.3 10.6
Гърция 14.2 14.1 14.1 14.0 14.1 14.2 14.4 14.5 14.6 14.8 14.8 14.9
Испания 12.1 11.9 11.9 11.9 12.0 12.1 12.2 12.4 12.6 12.7 12.8 13.0
Франция 11.5 11.5 11.4 11.4 11.4 11.6b 11.9 12.3b 12.6 13.0 13.3 13.7p
Франция (метрополия) 11.7 11.6 11.5 11.5 11.5 11.7 12.0 : : : : :
Хърватия 14.4 14.5 14.4 14.2 13.8 13.8 13.9 14.0 14.2 14.4 14.6 14.9
Италия 14.8 14.7 14.7 14.7 14.5 14.7 14.9 15.0 15.2 15.4 15.5 15.6
Кипър 9.5 9.6 9.6 9.7 9.8 9.9 10.3 10.8 11.4 11.8 12.1 12.4
Латвия 14.0 14.0 14.0 14.1 14.1 14.1 14.1 14.3 14.5 14.6 14.7 14.7
Литва 13.3 13.4 13.4 13.3 13.5 13.5 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 14.0
Люксембург 10.7 10.6 10.4 10.3 10.1 10.1b 10.1 10.1 10.2 10.3 10.3b 10.4
Унгария 12.3 12.5 12.5 12.7 12.7 12.9b 13.1 13.4 13.7 14.0 14.3 14.6
Малта 10.8 10.7 11.0 11.6 12.2 12.8 13.4 13.9 14.2 14.5 14.7 14.6
Нидерландия 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 12.1 12.6 13.1 13.4 13.8 14.0 14.3
Австрия 12.4 12.6 12.7 12.9 12.8 12.8 13.1 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7
Полша 10.6 10.5 10.3 10.3b 10.1 10.3 10.6 11.0 11.4 11.8 12.3 12.8
Португалия 13.3 13.4 13.5 13.6 13.8 13.9 14.1 14.3 14.6 14.8 15.0 15.2
Румъния 12.2 12.4 12.6 12.6 12.5 12.5 12.5 12.6e 12.9 13.2 13.4 13.7
Словения 12.5 12.7b 12.7 12.6 12.4 12.5 12.6 12.8 13.1 13.4 13.8 14.2
Словакия 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.1 10.5 10.9 11.3 11.8 12.3
Финландия 12.3 12.2 12.3 12.4 12.7 13.3 13.8 14.4 14.9 15.3 15.7 16.0
Швеция 12.0 12.2 12.4 12.8 13.2 13.6 13.9 14.3 14.5 14.7 14.7 14.8
Великобритания 11.5 11.5 11.6 11.7 11.9 12.1 12.5 12.8 13.0 13.1 13.2 13.3
Исландия 8.4 8.4 8.4 8.7 8.9 9.1 9.3 9.6 9.9 10.2 10.4 10.5
Лихтенщайн 8.9 9.3 9.8 10.3 10.7 11.2 11.7 12.2 12.6 13.1 13.4 13.8
Норвегия 10.0 10.0 10.1 10.3 10.6 11.0 11.3 11.6 11.9 12.2 12.4 12.7
Швейцария 11.6 11.7 11.9 12.0 12.2b 12.4 12.5 12.7 12.8 12.9 13.0 13.2
Черна гора 11.0 11.0 10.8 10.7 10.4 10.5 10.6 10.7 10.9 11.3 11.3 11.6
North Macedonia 9.6 9.7 9.8 9.8 9.8 9.8 10.0 10.2 10.4 10.7 10.8 11.2
Албания 8.0 8.4 8.7 9.0 9.1 9.3 9.6 9.9 10.2 10.5 10.7 11.0
Сърбия 14.4 14.2 13.9 13.6 13.8b 13.7 13.8 14.1 14.3 14.7 15.0 15.4
Турция : 5.9 5.7 5.8 5.9 5.9 6.0 6.0 6.3 6.6 6.6 6.8
Андора 8.2 8.2 8.3 8.7 8.6 8.6 8.6 : : : : :
Беларус 12.0 11.7 11.1 : 10.5 10.3 10.3 10.4 10.7 10.9 11.0 11.2
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : 6.0 6.5 6.5
Молдова 8.5 8.5 8.3 8.2 8.0 7.9 7.8 7.9 8.2 : 8.9 :
Русия 11.7 11.3 10.6 10.1 9.8 : : 10.1 : : : :
Сан Марино : : : : : 12.4 12.5 : : : : 13.5
Украйна 13.5 13.2 12.7 12.3 11.8 11.7 11.7 11.9 12.2 12.4 12.5 12.5
Армения 9.5 9.3 8.9 8.4 : : : : 8.3 8.4 8.6 8.8
Азарбайджан 6.2 6.1 5.7 5.0 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8 4.9 5.0 5.2
Грузия 12.3 12.1 11.4 10.9 10.4 10.3 : 10.3 10.3 11.2 11.2 11.3

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 20.10.2019 12:03

Диаграма2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 80 и повече години
Географска единица Период от време
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ЕС (28 държави) 4.3 4.4b 4.5 4.7b 4.8b 4.9b 5.0 5.1b 5.3b 5.4 5.5b 5.6p
Европейски съюз (27 страни) 4.3 4.4b 4.6 4.7b 4.8b 4.9b 5.0 5.1b 5.3b 5.4 5.5b 5.6p
Еврозона (19 страни) 4.6 4.7 4.9 5.0 5.2b 5.3b 5.4 5.5b 5.7b 5.8 5.9b 6.0p
Еврозона (18 страни) 4.6 4.7 4.8 5.0 5.1b 5.3b 5.4 5.5b 5.7b 5.8 5.9b 6.0p
Белгия 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0b 5.2 5.3 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6
България 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.8
Чехия 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0
Дания 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4
Германия 4.6 4.8 5.0 5.1 5.2b 5.3 5.4 5.4b 5.6 5.8 6.0 6.2
Естония 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.0b 5.1 5.3 5.5
Ирландия 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.3
Гърция 4.3 4.5 4.7 4.9 5.2 5.4 5.7 6.0 6.3 6.5 6.7 6.9
Испания 4.4 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.0 6.2 6.2
Франция 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5b 5.6 5.7b 5.8 5.9 5.9 6.0p
Франция (метрополия) 4.9 5.0 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 : : : : :
Хърватия 3.2 3.4 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.8 5.0 5.2
Италия 5.3 5.5 5.6 5.8 6.0 6.2 6.3 6.4 6.5 6.7 6.8 7.0
Кипър 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Латвия 3.4 3.6 3.8 4.0 4.3 4.5 4.7 4.8 4.9 5.0 5.2 5.4
Литва 3.4 3.6 3.8 4.1 4.4 4.6 4.8 5.0 5.1 5.3 5.5 5.6
Люксембург 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9b 3.9 3.9 4.0 4.0 3.9b 3.9
Унгария 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.0b 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4
Малта 3.1 3.2 3.3 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2
Нидерландия 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5
Австрия 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9
Полша 2.9 3.0 3.1 3.3b 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3
Португалия 4.2 4.3 4.5 4.6 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3
Румъния 2.5 3.0 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8 4.0e 4.1 4.2 4.4 4.5
Словения 3.4 3.6b 3.8 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.8 5.0 5.1 5.2
Словакия 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2
Финландия 4.2 4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 5.0 5.0 5.1 5.2 5.2 5.3
Швеция 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1
Великобритания 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9
Исландия 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.6 3.6
Лихтенщайн 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 3.7
Норвегия 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2
Швейцария 4.6 4.7 4.7 4.8 4.7b 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 5.1 5.1
Черна гора 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.1
North Macedonia 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Албания 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Сърбия 2.8 3.0 3.2 3.4 3.4b 3.6 3.8 4.0 4.1 4.3 4.4 4.5
Турция : 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
Андора 3.6 3.8 4.0 4.2 4.0 4.0 4.0 : : : : :
Беларус 2.6 2.8 3.0 : 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7 3.8
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : 1.1 1.6 1.6
Молдова 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 : 2.3 :
Русия 2.3 2.5 2.7 2.8 2.9 : : 3.0 : : : :
Сан Марино : : : : : 5.2 5.3 : : : : 5.7
Украйна 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.6 4.0
Армения 1.3 1.4 1.6 1.7 : : : : 2.4 2.5 2.7 2.8
Азарбайджан 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4
Грузия 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.4 : 3.6 3.6 3.1 3.2 3.3

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 20.10.2019 12:03

ДиаграмаСтраници