Население и социални условияТаблиците в рубрика "България и ЕС" са от най-търсените в интернет сайта на Евростат.
Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.

 • Хармонизиран коефициент на безработица по пол - общо
 • Коефициент на заетост по пол, възрастова група 20-64
 • Население по възрастови групи
 • Население по гражданство - чужденци
 • Очаквана продължителност на живота, по пол
 • Хармонизиран коефициент на безработица по пол - общо
 • Коефициент на заетост по пол, възрастова група 20-64
 • Население по възрастови групи
 • Население по гражданство - чужденци
 • Очаквана продължителност на живота, по пол

Страници

 • Райони на пазара на труда
  Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.