Икономика и финансиТаблиците в рубрика "България и ЕС" са от най-търсените в интернет сайта на Евростат.
Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.

 • БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност
 • Брутен вътрешен продукт по пазарни цени
 • Брутен държавен дълг
 • Общ държавен дефицит (-) и излишък (+)
 • Общ държавен дефицит / излишък
 • Общ ХИПЦ
 • БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност
 • Брутен вътрешен продукт по пазарни цени
 • Брутен държавен дълг
 • Общ държавен дефицит (-) и излишък (+)
 • Общ държавен дефицит / излишък
 • Общ ХИПЦ

Страници

 • Райони на пазара на труда
  Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.