Общ ХИПЦ


1.7. Общ ХИПЦ
Index, 2015=100
Географска единица Период от време
2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02
Еврозона (променящ се състав) 104.35 105.10 105.24 105.41 104.91 105.06 105.29 105.44 105.10 105.43 104.37 104.56
Euro area - 19 countries (from 2015) 104.35 105.10 105.24 105.41 104.91 105.06 105.29 105.44 105.10 105.43 104.37 104.56
Euro area - 18 countries (2014) 104.33 105.08 105.22 105.39 104.89 105.04 105.27 105.41 105.08 105.41 104.34 104.53
Европейски съюз (променящ се състав) 104.85 105.58 105.79 105.90 105.59 105.73 105.90 106.03 105.85 106.14 105.44 105.66
EU (27 countries - from 2020) 104.50 105.26 105.44 105.57 105.22 105.31 105.49 105.67 105.42 105.76 105.00 105.22
ЕС (28 държави) 104.85 105.58 105.79 105.90 105.59 105.73 105.90 106.03 105.85 106.14 105.44 :
Белгия 107.86 108.11 108.16 108.09 107.21 108.34 107.70 108.01 108.02 108.38 107.17 108.74
България 103.95 104.60 104.76 104.73 106.13 106.33 105.07 105.23 105.56 106.41 106.94r 106.95
Чехия 107.0 107.1 107.8 108.0 108.4 108.5 108.0 108.5 108.6 108.8 110.5 110.8
Дания 102.4 102.7 102.7 102.4 103.1 102.7 102.4 102.9 102.6 102.4 102.6 103.0
Германия 104.4 105.4 105.7 106.0 106.4 106.3 106.2 106.3 105.4 106.0 105.1 105.7
Естония 108.83 110.50 110.93 111.47 111.10 111.87 111.70 111.45 110.95 110.59 109.94 110.56
Ирландия 101.6 102.0 101.9 102.1 101.9 102.3 102.0 101.8 101.6 101.8 101.1 101.7
Гърция 102.32 103.33 102.93 103.54 102.32 101.74 103.30 103.23 102.51 102.95 101.63 101.27
Испания 103.90 105.06 105.31 105.18 103.98 103.87 104.28 104.97 105.01 104.88 103.42 103.36
Франция 104.55 104.93 105.06 105.35 105.11 105.67 105.28 105.20 105.27 105.78 105.24 105.27
Хърватия 102.20 102.86 103.30 103.59 104.12 103.73 103.54 103.79 103.39 103.25 103.12 102.65
Италия 103.5 104.0 104.1 104.2 102.3 102.3 103.7 103.9 103.6 103.8 101.9 101.4
Кипър 99.49 100.74 101.03 102.26 101.81 103.49 101.65 101.27 100.73 100.03 99.22 99.37
Латвия 107.85 108.86 109.53 109.85 108.89 109.08 108.91 109.06 108.68 108.48 108.85 109.04
Литва 108.88 109.85 110.15 109.87 109.51 109.03 110.02 110.10 110.10 110.62 110.81 110.84
Люксембург 105.63 105.92 106.47 106.11 105.30 106.54 106.50 106.53 106.56 106.68 106.21 107.25
Унгария 108.23 109.20 110.00 109.75 109.98 109.89 109.91 110.58 110.66 110.96 111.92 112.22
Малта 102.47 105.57 107.02 108.45 108.76 109.63 108.44 106.90 103.69 103.44 101.97 102.63
Нидерландия 104.98 106.11 105.82 105.67 106.67 107.32 106.16 106.82 106.01 106.24 104.85 105.77
Австрия 106.81 107.12 107.18 107.11 106.26 106.34 107.42 107.72 107.92 108.69 107.91 107.92
Полша 103.7 104.7 105.0 105.2 105.2 105.1 105.2 105.5 105.6 106.2 106.9 107.5
Португалия 103.53 104.60 104.87 105.27 103.46 103.34 104.76 104.39 103.66 103.40 102.57 101.99
Румъния 107.58 108.30 108.86 108.43 108.23 108.24 108.30 108.68 108.90 109.31 110.09 110.05
Словения 104.23 104.93 105.75 106.10 105.38 105.79 105.64 105.74 105.77 105.71 105.15 105.56
Словакия 105.78 106.01 106.39 106.49 106.64 106.87 106.97 106.87 107.05 106.89 108.23 108.37
Финландия 103.15 103.90 103.67 103.71 103.38 103.79 103.83 103.98 103.92 104.10 103.72 104.20
Швеция 106.10 106.82 107.12 106.94 107.45 106.91 107.43 107.57 107.67 108.14 106.73 107.21
Великобритания 107.0 107.6 107.9 107.9 107.9 108.4 108.5 108.3 108.5 108.5 108.2 :
Исландия 100.13 101.89 101.88 103.52 104.48 104.10 102.68 101.97 100.94 101.56 100.31 101.76
Норвегия 111.1 111.6 111.3 111.4 112.1 111.3 111.9 112.0 112.4 112.0 111.9 111.8
Швейцария 101.23 101.85 101.63 101.82 101.87 101.94 101.56 101.37 100.92 101.17 100.80 100.70
North Macedonia 105.73d 106.70d 107.30d 105.32d 105.38d 105.88d 105.00d 104.81d 104.49d 104.62d 104.79 105.07
Сърбия 108.6d 109.4d 109.2d 109.1d 109.0d 109.1d 108.6d 108.7d 108.9d 109.3d 109.9 110.6
Турция 154.39d 157.00d 158.49d 158.53d 160.68d 162.07d 163.67d 166.95d 167.59d 168.83d 171.11d 171.71d
САЩ 105.45d 106.09d 106.30d 106.23d 106.39d 106.28d 106.28d 106.50d 106.34d 106.15d 106.58d 106.90d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 30.03.2020 12:03

Диаграма
1.7. Общ ХИПЦ
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти
Географска единица Период от време
2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02
Еврозона (променящ се състав) 1.0 0.7 0.1 0.2 -0.5 0.1 0.2 0.1 -0.3 0.3 -1.0 0.2
Euro area - 19 countries (from 2015) 1.0 0.7 0.1 0.2 -0.5 0.1 0.2 0.1 -0.3 0.3 -1.0 0.2
Euro area - 18 countries (2014) 1.0 0.7 0.1 0.2 -0.5 0.1 0.2 0.1 -0.3 0.3 -1.0 0.2
Европейски съюз (променящ се състав) 0.8 0.7 0.2 0.1 -0.3 0.1 0.2 0.1 -0.2 0.3 -0.7 0.2
EU (27 countries - from 2020) 0.9 0.7 0.2 0.1 -0.3 0.1 0.2 0.2 -0.2 0.3 -0.7 0.2
ЕС (28 държави) 0.8 0.7 0.2 0.1 -0.3 0.1 0.2 0.1 -0.2 0.3 -0.7 :
Белгия 0.2 0.2 0.0 -0.1 -0.8 1.1 -0.6 0.3 0.0 0.3 -1.1 1.5
България 0.2 0.6 0.2 0.0 1.3 0.2 -1.2 0.2 0.3 0.8 0.5 0.0
Чехия 0.2 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 -0.5 0.5 0.1 0.2 1.6 0.3
Дания 0.1 0.3 0.0 -0.3 0.7 -0.4 -0.3 0.5 -0.3 -0.2 0.2 0.4
Германия 0.5 1.0 0.3 0.3 0.4 -0.1 -0.1 0.1 -0.8 0.6 -0.8 0.6
Естония 0.4 1.5 0.4 0.5 -0.3 0.7 -0.2 -0.2 -0.4 -0.3 -0.6 0.6
Ирландия 0.8 0.4 -0.1 0.2 -0.2 0.4 -0.3 -0.2 -0.2 0.2 -0.7 0.6
Гърция 1.4 1.0 -0.4 0.6 -1.2 -0.6 1.5 -0.1 -0.7 0.4 -1.3 -0.4
Испания 1.4 1.1 0.2 -0.1 -1.1 -0.1 0.4 0.7 0.0 -0.1 -1.4 -0.1
Франция 0.9 0.4 0.1 0.3 -0.2 0.5 -0.4 -0.1 0.1 0.5 -0.5 0.0
Хърватия 0.8 0.6 0.4 0.3 0.5 -0.4 -0.2 0.2 -0.4 -0.1 -0.1 -0.5
Италия 2.3 0.5 0.1 0.1 -1.8 0.0 1.4 0.2 -0.3 0.2 -1.8 -0.5
Кипър 1.1 1.3 0.3 1.2 -0.4 1.7 -1.8 -0.4 -0.5 -0.7 -0.8 0.2
Латвия 1.1 0.9 0.6 0.3 -0.9 0.2 -0.2 0.1 -0.3 -0.2 0.3 0.2
Литва 0.9 0.9 0.3 -0.3 -0.3 -0.4 0.9 0.1 0.0 0.5 0.2 0.0
Люксембург 0.3 0.3 0.5 -0.3 -0.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.4 1.0
Унгария 0.7 0.9 0.7 -0.2 0.2 -0.1 0.0 0.6 0.1 0.3 0.9 0.3
Малта 1.0 3.0 1.4 1.3 0.3 0.8 -1.1 -1.4 -3.0 -0.2 -1.4 0.6
Нидерландия 0.5 1.1 -0.3 -0.1 0.9 0.6 -1.1 0.6 -0.8 0.2 -1.3 0.9
Австрия 1.1 0.3 0.1 -0.1 -0.8 0.1 1.0 0.3 0.2 0.7 -0.7 0.0
Полша 0.4 1.0 0.3 0.2 0.0 -0.1 0.1 0.3 0.1 0.6 0.7 0.6
Португалия 2.1 1.0 0.3 0.4 -1.7 -0.1 1.4 -0.4 -0.7 -0.3 -0.8 -0.6
Румъния 0.5 0.7 0.5 -0.4 -0.2 0.0 0.1 0.4 0.2 0.4 0.7 0.0
Словения 0.7 0.7 0.8 0.3 -0.7 0.4 -0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.5 0.4
Словакия 0.7 0.2 0.4 0.1 0.1 0.2 0.1 -0.1 0.2 -0.1 1.3 0.1
Финландия 0.1 0.7 -0.2 0.0 -0.3 0.4 0.0 0.1 -0.1 0.2 -0.4 0.5
Швеция 0.2 0.7 0.3 -0.2 0.5 -0.5 0.5 0.1 0.1 0.4 -1.3 0.4
Великобритания 0.2 0.6 0.3 0.0 0.0 0.4 0.1 -0.2 0.2 0.0 -0.3 :
Исландия 1.0 1.8 0.0 1.6 0.9 -0.4 -1.4 -0.7 -1.0 0.6 -1.2 1.4
Норвегия 0.1 0.5 -0.3 0.1 0.6 -0.7 0.5 0.1 0.4 -0.4 -0.1 -0.1
Швейцария 0.3 0.6 -0.2 0.2 0.0 0.1 -0.4 -0.2 -0.4 0.2 -0.4 -0.1
North Macedonia 0.6d 0.9d 0.6d -1.8d 0.1d 0.5d -0.8d -0.2d -0.3d 0.1d 0.2d 0.3
Сърбия 0.5d 0.7d -0.2d -0.1d -0.1d 0.1d -0.5d 0.1d 0.2d 0.4d 0.5d 0.6
Турция 1.0d 1.7d 0.9d 0.0d 1.4d 0.9d 1.0d 2.0d 0.4d 0.7d 1.4d 0.4d
САЩ 0.7d 0.6d 0.2d -0.1d 0.2d -0.1d 0.0d 0.2d -0.2d -0.2d 0.4d 0.3d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 30.03.2020 12:03

Диаграма
1.7. Общ ХИПЦ
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти
Географска единица Период от време
2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02
Еврозона (променящ се състав) 1.4 1.7 1.2 1.3 1.0 1.0 0.8 0.7 1.0 1.3 1.4 1.2
Euro area - 19 countries (from 2015) 1.4 1.7 1.2 1.3 1.0 1.0 0.8 0.7 1.0 1.3 1.4 1.2
Euro area - 18 countries (2014) 1.4 1.7 1.2 1.3 1.0 1.0 0.8 0.7 1.0 1.3 1.4 1.2
Европейски съюз (променящ се състав) 1.6 1.9 1.6 1.6 1.4 1.4 1.2 1.1 1.3 1.6 1.7 1.6
EU (27 countries - from 2020) 1.6 1.9 1.5 1.5 1.3 1.3 1.1 1.0 1.3 1.6 1.7 1.6
ЕС (28 държави) 1.6 1.9 1.6 1.6 1.4 1.4 1.2 1.1 1.3 1.6 1.7 :
Белгия 2.2 2.0 1.7 1.3 1.2 0.9 0.6 0.2 0.4 0.9 1.4 1.0
България 2.8 3.1 2.9 2.3 2.6 2.5 1.6 1.6 2.2 3.1 3.4 3.1
Чехия 2.6 2.4 2.6 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 3.0 3.2 3.8 3.7
Дания 1.2 0.9 0.7 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 0.7
Германия 1.4 2.1 1.3 1.5 1.1 1.0 0.9 0.9 1.2 1.5 1.6 1.7
Естония 2.2 3.2 3.1 2.6 2.0 2.1 2.2 1.4 1.8 1.8 1.6 2.0
Ирландия 1.1 1.7 1.0 1.1 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 1.1 1.1 0.9
Гърция 1.0 1.1 0.6 0.2 0.4 0.1 0.2 -0.3 0.5 1.1 1.1 0.4
Испания 1.3 1.6 0.9 0.6 0.6 0.4 0.2 0.2 0.5 0.8 1.1 0.9
Франция 1.3 1.5 1.1 1.4 1.3 1.3 1.1 0.9 1.2 1.6 1.7 1.6
Хърватия 1.1 0.8 1.0 0.5 0.9 0.6 0.6 0.6 0.8 1.3 1.8 1.2
Италия 1.1 1.1 0.9 0.8 0.3 0.5 0.2 0.2 0.2 0.5 0.4 0.2
Кипър 1.1 1.2 0.2 0.3 0.1 0.6 -0.5 -0.5 0.5 0.7 0.7 1.0
Латвия 2.7 3.3 3.5 3.1 3.0 3.1 2.3 2.2 2.0 2.1 2.2 2.3
Литва 2.6 2.7 2.5 2.4 2.5 2.5 2.0 1.5 1.7 2.7 3.0 2.8
Люксембург 2.4 2.2 2.2 1.5 1.6 1.4 1.1 0.8 1.0 1.8 2.5 1.8
Унгария 3.8 3.9 4.0 3.4 3.3 3.2 2.9 3.0 3.4 4.1 4.7 4.4
Малта 1.3 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.6 1.4 1.3 1.3 1.4 1.1
Нидерландия 2.9 3.0 2.3 2.7 2.6 3.1 2.7 2.8 2.6 2.8 1.7 1.3
Австрия 1.7 1.7 1.7 1.6 1.4 1.5 1.2 1.0 1.2 1.8 2.2 2.2
Полша 1.7 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.4 2.3 2.4 3.0 3.8 4.1
Португалия 0.8 0.9 0.3 0.7 -0.7 -0.1 -0.3 -0.1 0.2 0.4 0.8 0.5
Румъния 4.2 4.4 4.4 3.9 4.1 4.1 3.5 3.2 3.8 4.0 3.9 2.9
Словения 1.6 1.8 1.6 1.9 2.0 2.4 1.7 1.5 1.4 2.0 2.3 2.0
Словакия 2.7 2.4 2.7 2.7 3.0 3.0 3.0 2.9 3.2 3.2 3.2 3.1
Финландия 1.1 1.5 1.3 1.1 1.0 1.2 1.0 0.9 0.8 1.1 1.2 1.1
Швеция 1.8 2.1 2.1 1.6 1.5 1.3 1.3 1.6 1.8 1.7 1.5 1.3
Великобритания 1.9 2.1 2.0 2.0 2.1 1.7 1.7 1.5 1.5 1.3 1.8 :
Исландия 1.3 3.2 2.9 2.2 1.6 1.7 2.8 1.9 2.1 0.9 0.7 2.7
Норвегия 3.2 3.1 2.9 2.1 1.8 1.5 1.5 1.7 1.5 1.2 1.7 0.7
Швейцария 0.7 1.1 0.5 0.7 0.4 0.5 0.1 -0.3 -0.3 -0.1 0.2 -0.2
North Macedonia 2.2d 2.8d 1.6d -0.2d 0.3d 0.4d -0.3d -0.8d -0.6d -0.2d 0.0d 0.0d
Сърбия 2.6d 2.9d 2.0d 1.4d 1.8d 1.4d 1.4d 1.1d 1.8d 2.1d 2.3d 2.3d
Турция 19.7d 19.5d 18.7d 15.7d 16.7d 15.0d 9.3d 8.6d 10.6d 11.8d 12.2d 12.4d
САЩ 1.4d 1.6d 1.3d 1.1d 1.3d 1.2d 1.2d 1.3d 1.7d 2.0d 2.2d 2.1d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 30.03.2020 12:03

Диаграма
1.7. Общ ХИПЦ
Проценти change - 12-months average
Географска единица Период от време
2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02
Еврозона (променящ се състав) 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
Euro area - 19 countries (from 2015) 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
Euro area - 18 countries (2014) 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
Европейски съюз (променящ се състав) 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
EU (27 countries - from 2020) 1.8 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
ЕС (28 държави) 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 :
Белгия 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.2 1.1
България 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.6 2.5 2.4 2.5 2.5 2.6
Чехия 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8
Дания 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Германия 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Естония 3.2 3.2 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2
Ирландия 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Гърция 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5
Испания 1.7 1.8 1.7 1.6 1.4 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
Франция 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
Хърватия 1.5 1.4 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
Италия 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5
Кипър 1.3 1.4 1.4 1.3 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5
Латвия 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6
Литва 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4
Люксембург 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 1.9 1.8 1.7 1.6 1.7 1.7
Унгария 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.4 3.6 3.7
Малта 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5
Нидерландия 1.9 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.6 2.5
Австрия 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6
Полша 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 2.0 2.1 2.4 2.6
Португалия 1.1 1.2 1.1 1.0 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Румъния 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9 3.8 3.8 3.9 4.0 3.9
Словения 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8
Словакия 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9
Финландия 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Швеция 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6
Великобритания 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 :
Исландия 1.2 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.0 1.9 2.0
Норвегия 3.3 3.4 3.4 3.4 3.2 3.0 2.8 2.7 2.5 2.3 2.1 1.9
Швейцария 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
North Macedonia 2.1d 2.1d 2.1d 1.9d 1.7d 1.5d 1.3d 1.1d 0.9d 0.7d 0.6d 0.4d
Сърбия 2.2d 2.3d 2.3d 2.2d 2.1d 2.1d 2.0d 1.9d 1.9d 1.9d 1.9d 1.9d
Турция 18.7d 19.4d 19.9d 19.9d 19.9d 19.6d 18.3d 16.8d 15.9d 15.2d 14.5d 13.9d
САЩ 2.0d 1.9d 1.8d 1.7d 1.6d 1.5d 1.4d 1.3d 1.3d 1.3d 1.4d 1.5d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 30.03.2020 12:03

Диаграма
Страници