Общ ХИПЦ


1.7. Общ ХИПЦ
Index, 2015=100
Географска единица Период от време
2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10
Еврозона (променящ се състав) 104.10 104.05 102.97 103.30 104.35 105.10 105.24 105.41 104.91 105.06 105.29 105.44
Еврозона (19 страни) 104.10 104.05 102.97 103.30 104.35 105.10 105.24 105.41 104.91 105.06 105.29 105.44
Еврозона (18 страни) 104.08 104.04 102.95 103.27 104.33 105.08 105.22 105.39 104.89 105.04 105.27 105.42
Европейски съюз (променящ се състав) 104.51 104.50 103.64 104.02 104.85 105.58 105.79 105.90 105.59 105.73 105.90r 106.03
ЕС (28 държави) 104.51 104.50 103.64 104.02 104.85 105.58 105.79 105.90 105.59 105.73 105.90r 106.03
Белгия 107.63 107.39 105.69 107.62 107.86 108.11 108.16 108.09 107.21 108.34 107.70 108.01
България 103.25 103.21 103.43 103.73 103.95 104.60 104.76 104.73 106.13 106.33 105.07 105.23
Чехия 105.4 105.4 106.5 106.8 107.0 107.1 107.8 108.0 108.4 108.5 108.0 108.5
Дания 102.0 101.6 101.8 102.3 102.4 102.7 102.7 102.4 103.1 102.7 102.4 102.9
Германия 104.2 104.4 103.4 103.9 104.4 105.4 105.7 106.0 106.4 106.3 106.2 106.3
Естония 108.97 108.64 108.18 108.38 108.83 110.50 110.93 111.47 111.10 111.87 111.70 111.45
Ирландия 100.8 100.7 100.0 100.8 101.6 102.0 101.9 102.1 101.9 102.3 102.0 101.8
Гърция 101.96 101.88 100.54 100.86 102.32 103.33 102.93 103.54 102.32 101.74 103.30 103.23
Испания 104.52 104.00 102.26 102.47 103.90 105.06 105.31 105.18 103.98 103.87 104.28 104.97
Франция 104.00 104.10 103.52 103.64 104.55 104.93 105.06 105.35 105.11 105.67 105.28 105.20
Хърватия 102.60 101.96 101.32 101.41 102.20 102.86 103.30 103.59 104.12 103.73 103.54 103.79
Италия 103.4 103.3 101.5 101.2 103.5 104.0 104.1 104.2 102.3 102.3 103.7 103.9
Кипър 100.25 99.31 98.53 98.36 99.49 100.74 101.03 102.26 101.81 103.49 101.65 101.27
Латвия 106.57 106.21 106.53 106.64 107.85 108.86 109.53 109.85 108.89 109.08 108.91 109.06
Литва 108.22 107.68 107.60 107.86 108.88 109.85 110.15 109.87 109.51 109.03 110.02 110.10
Люксембург 105.47 104.78 103.58 105.31 105.63 105.92 106.47 106.11 105.30 106.54 106.50 106.53
Унгария 106.98 106.58 106.88 107.47 108.23 109.20 110.00 109.75 109.98 109.89 109.91 110.58
Малта 102.35 102.13 100.58 101.50 102.47 105.57 107.02 108.45 108.76 109.63 108.44 106.90
Нидерландия 103.37 103.35 103.13 104.44 104.98 106.11 105.82 105.67 106.67 107.32 106.16 106.82
Австрия 106.64 106.74 105.62 105.61 106.81 107.12 107.18 107.11 106.26 106.34 107.42 107.73
Полша 103.1 103.1 103.0 103.3 103.7 104.7 105.0 105.2 105.2 105.1 105.2 105.5
Португалия 103.43 103.02 101.73 101.45 103.53 104.60 104.87 105.27 103.46 103.34 104.76 104.39
Румъния 104.96 105.06 105.98 107.00 107.58 108.30 108.86 108.43 108.23 108.24 108.30 108.68
Словения 104.31 103.68 102.78 103.50 104.23 104.93 105.75 106.10 105.38 105.79 105.64 105.74
Словакия 103.76 103.61 104.86 105.09 105.78 106.01 106.39 106.49 106.64 106.87 106.97 106.87
Финландия 103.13 102.93 102.48 103.04 103.15 103.90 103.67 103.71 103.38 103.79 103.83 103.98
Швеция 105.77 106.29 105.13 105.88 106.10 106.82 107.12 106.94 107.45 106.91 107.43 107.57
Великобритания 107.0 107.1 106.3 106.8 107.0 107.6 107.9 107.9 107.9 108.4 108.5 108.3
Исландия 98.84 100.68 99.66 99.10 100.13 101.89 101.88 103.52 104.48 104.10 102.68 101.97
Норвегия 110.7 110.7 110.0 111.0 111.1 111.6 111.3 111.4 112.1 111.3 111.9 112.0
Швейцария 101.24 101.24 100.63 100.92 101.23 101.85 101.63 101.82 101.87 101.94 101.56 101.37
North Macedonia 105.09d 104.82d 104.78d 105.07d 105.73d 106.70d 107.30d 105.32d 105.38d 105.88d 105.00d 104.81d
Сърбия 107.0d 107.1d 107.4d 108.1d 108.6d 109.4d 109.2d 109.1d 109.0d 109.1d 108.6d 108.7d
Турция 151.57d 150.96d 152.57d 152.81d 154.39d 157.00d 158.49d 158.53d 160.68d 162.07d 163.67d 166.95d
САЩ 104.60d 104.08d 104.26d 104.75d 105.45d 106.09d 106.30d 106.23d 106.39d 106.28d 106.28d 106.50d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 18.11.2019 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти
Географска единица Период от време
2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10
Еврозона (променящ се състав) -0.6 0.0 -1.0 0.3 1.0 0.7 0.1 0.2 -0.5 0.1 0.2 0.1
Еврозона (19 страни) -0.6 0.0 -1.0 0.3 1.0 0.7 0.1 0.2 -0.5 0.1 0.2 0.1
Еврозона (18 страни) -0.6 0.0 -1.0 0.3 1.0 0.7 0.1 0.2 -0.5 0.1 0.2 0.1
Европейски съюз (променящ се състав) -0.4 0.0 -0.8 0.4 0.8 0.7 0.2 0.1 -0.3 0.1 0.2 0.1
ЕС (28 държави) -0.4 0.0 -0.8 0.4 0.8 0.7 0.2 0.1 -0.3 0.1 0.2 0.1
Белгия -0.2 -0.2 -1.6 1.8 0.2 0.2 0.0 -0.1 -0.8 1.1 -0.6 0.3
България -0.3 0.0 0.2 0.3 0.2 0.6 0.2 0.0 1.3 0.2 -1.2 0.2
Чехия -0.3 0.0 1.0 0.3 0.2 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 -0.5 0.5
Дания -0.3 -0.4 0.2 0.5 0.1 0.3 0.0 -0.3 0.7 -0.4 -0.3 0.5
Германия -1.1 0.2 -1.0 0.5 0.5 1.0 0.3 0.3 0.4 -0.1 -0.1 0.1
Естония -0.8 -0.3 -0.4 0.2 0.4 1.5 0.4 0.5 -0.3 0.7 -0.2 -0.2
Ирландия -0.4 -0.1 -0.7 0.8 0.8 0.4 -0.1 0.2 -0.2 0.4 -0.3 -0.2
Гърция -1.6 -0.1 -1.3 0.3 1.4 1.0 -0.4 0.6 -1.2 -0.6 1.5 -0.1
Испания -0.2 -0.5 -1.7 0.2 1.4 1.1 0.2 -0.1 -1.1 -0.1 0.4 0.7
Франция -0.2 0.1 -0.6 0.1 0.9 0.4 0.1 0.3 -0.2 0.5 -0.4 -0.1
Хърватия -0.5 -0.6 -0.6 0.1 0.8 0.6 0.4 0.3 0.5 -0.4 -0.2 0.2
Италия -0.3 -0.1 -1.7 -0.3 2.3 0.5 0.1 0.1 -1.8 0.0 1.4 0.2
Кипър -1.5 -0.9 -0.8 -0.2 1.1 1.3 0.3 1.2 -0.4 1.7 -1.8 -0.4
Латвия -0.2 -0.3 0.3 0.1 1.1 0.9 0.6 0.3 -0.9 0.2 -0.2 0.1
Литва -0.2 -0.5 -0.1 0.2 0.9 0.9 0.3 -0.3 -0.3 -0.4 0.9 0.1
Люксембург -0.2 -0.7 -1.1 1.7 0.3 0.3 0.5 -0.3 -0.8 1.2 0.0 0.0
Унгария -0.3 -0.4 0.3 0.6 0.7 0.9 0.7 -0.2 0.2 -0.1 0.0 0.6
Малта -2.9 -0.2 -1.5 0.9 1.0 3.0 1.4 1.3 0.3 0.8 -1.1 -1.4
Нидерландия -0.5 0.0 -0.2 1.3 0.5 1.1 -0.3 -0.1 0.9 0.6 -1.1 0.6
Австрия 0.0 0.1 -1.0 0.0 1.1 0.3 0.1 -0.1 -0.8 0.1 1.0 0.3
Полша 0.0 0.0 -0.1 0.3 0.4 1.0 0.3 0.2 0.0 -0.1 0.1 0.3
Португалия -1.0 -0.4 -1.3 -0.3 2.1 1.0 0.3 0.4 -1.7 -0.1 1.4 -0.4
Румъния -0.3 0.1 0.9 1.0 0.5 0.7 0.5 -0.4 -0.2 0.0 0.1 0.4
Словения 0.1 -0.6 -0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.3 -0.7 0.4 -0.1 0.1
Словакия -0.1 -0.1 1.2 0.2 0.7 0.2 0.4 0.1 0.1 0.2 0.1 -0.1
Финландия 0.1 -0.2 -0.4 0.5 0.1 0.7 -0.2 0.0 -0.3 0.4 0.0 0.1
Швеция -0.1 0.5 -1.1 0.7 0.2 0.7 0.3 -0.2 0.5 -0.5 0.5 0.1
Великобритания 0.2 0.2 -0.8 0.5 0.2 0.6 0.3 0.0 0.0 0.4 0.1 -0.2
Исландия -1.2 1.9 -1.0 -0.6 1.0 1.8 0.0 1.6 0.9 -0.4 -1.4 -0.7
Норвегия 0.5 0.0 -0.6 0.9 0.1 0.5 -0.3 0.1 0.6 -0.7 0.5 0.1
Швейцария -0.4 0.0 -0.6 0.3 0.3 0.6 -0.2 0.2 0.0 0.1 -0.4 -0.2
North Macedonia -0.5d -0.3d 0.0d 0.3d 0.6d 0.9d 0.6d -1.8d 0.1d 0.5d -0.8d -0.2d
Сърбия -0.5d 0.1d 0.3d 0.7d 0.5d 0.7d -0.2d -0.1d -0.1d 0.1d -0.5d 0.1d
Турция -1.4d -0.4d 1.1d 0.2d 1.0d 1.7d 0.9d 0.0d 1.4d 0.9d 1.0d 2.0d
САЩ -0.5d -0.5d 0.2d 0.5d 0.7d 0.6d 0.2d -0.1d 0.2d -0.1d 0.0d 0.2d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 18.11.2019 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти
Географска единица Период от време
2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10
Еврозона (променящ се състав) 1.9 1.5 1.4 1.5 1.4 1.7 1.2 1.3 1.0 1.0 0.8 0.7
Еврозона (19 страни) 1.9 1.5 1.4 1.5 1.4 1.7 1.2 1.3 1.0 1.0 0.8 0.7
Еврозона (18 страни) 1.9 1.5 1.4 1.5 1.4 1.7 1.2 1.3 1.0 1.0 0.8 0.7
Европейски съюз (променящ се състав) 2.0 1.6 1.5 1.6 1.6 1.9 1.6 1.6 1.4 1.4 1.2 1.1
ЕС (28 държави) 2.0 1.6 1.5 1.6 1.6 1.9 1.6 1.6 1.4 1.4 1.2 1.1
Белгия 2.9 2.2 1.8 2.0 2.2 2.0 1.7 1.3 1.2 0.9 0.6 0.2
България 3.0 2.3 2.3 2.4 2.8 3.1 2.9 2.3 2.6 2.5 1.6 1.6
Чехия 1.6 1.6 2.0 2.4 2.6 2.4 2.6 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6
Дания 0.7 0.7 1.2 1.1 1.2 0.9 0.7 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6
Германия 2.2 1.7 1.7 1.7 1.4 2.1 1.3 1.5 1.1 1.0 0.9 0.9
Естония 3.2 3.3 2.8 1.9 2.2 3.2 3.1 2.6 2.0 2.1 2.2 1.4
Ирландия 0.8 0.8 0.8 0.7 1.1 1.7 1.0 1.1 0.5 0.6 0.6 0.6
Гърция 1.1 0.6 0.5 0.8 1.0 1.1 0.6 0.2 0.4 0.1 0.2 -0.3
Испания 1.7 1.2 1.0 1.1 1.3 1.6 0.9 0.6 0.6 0.4 0.2 0.2
Франция 2.2 1.9 1.4 1.6 1.3 1.5 1.1 1.4 1.3 1.3 1.1 0.9
Хърватия 1.3 1.0 0.6 0.8 1.1 0.8 1.0 0.5 0.9 0.6 0.6 0.6
Италия 1.6 1.2 0.9 1.1 1.1 1.1 0.9 0.8 0.3 0.5 0.2 0.2
Кипър 1.6 1.0 2.1 0.8 1.1 1.2 0.2 0.3 0.1 0.6 -0.5 -0.5
Латвия 2.9 2.5 2.9 2.8 2.7 3.3 3.5 3.1 3.0 3.1 2.3 2.2
Литва 2.4 1.8 1.6 2.0 2.6 2.7 2.5 2.4 2.5 2.5 2.0 1.5
Люксембург 2.6 1.9 1.6 2.1 2.4 2.2 2.2 1.5 1.6 1.4 1.1 0.8
Унгария 3.2 2.8 2.8 3.2 3.8 3.9 4.0 3.4 3.3 3.2 2.9 3.0
Малта 1.4 1.2 1.0 1.3 1.3 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.6 1.4
Нидерландия 1.8 1.8 2.0 2.6 2.9 3.0 2.3 2.7 2.6 3.1 2.7 2.8
Австрия 2.3 1.7 1.7 1.4 1.7 1.7 1.7 1.6 1.4 1.5 1.2 1.0
Полша 1.1 0.9 0.6 1.3 1.7 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.4 2.3
Португалия 0.9 0.6 0.6 0.9 0.8 0.9 0.3 0.7 -0.7 -0.1 -0.3 -0.1
Румъния 3.2 3.0 3.2 4.0 4.2 4.4 4.4 3.9 4.1 4.1 3.5 3.2
Словения 2.1 1.4 1.2 1.3 1.6 1.8 1.6 1.9 2.0 2.4 1.7 1.5
Словакия 2.0 1.9 2.2 2.3 2.7 2.4 2.7 2.7 3.0 3.0 3.0 2.9
Финландия 1.4 1.3 1.2 1.3 1.1 1.5 1.3 1.1 1.0 1.2 1.0 0.9
Швеция 2.1 2.2 2.0 1.9 1.8 2.1 2.1 1.6 1.5 1.3 1.3 1.6
Великобритания 2.3 2.1 1.8 1.9 1.9 2.1 2.0 2.0 2.1 1.7 1.7 1.5
Исландия 1.5 2.0 1.8 1.0 1.3 3.2 2.9 2.2 1.6 1.7 2.8 1.9
Норвегия 3.8 3.9 3.6 3.4 3.2 3.1 2.9 2.1 1.8 1.5 1.5 1.7
Швейцария 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 1.1 0.5 0.7 0.4 0.5 0.1 -0.3
North Macedonia 1.9d 1.6d 1.8d 1.8d 2.2d 2.8d 1.6d -0.2d 0.3d 0.4d -0.3d -0.8d
Сърбия 1.9d 2.0d 2.0d 2.3d 2.6d 2.9d 2.0d 1.4d 1.8d 1.4d 1.4d 1.1d
Турция 21.6d 20.3d 20.4d 19.7d 19.7d 19.5d 18.7d 15.7d 16.7d 15.0d 9.3d 8.6d
САЩ 1.9d 1.5d 1.0d 1.0d 1.4d 1.6d 1.3d 1.1d 1.3d 1.2d 1.2d 1.3d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 18.11.2019 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Проценти change - 12-months average
Географска единица Период от време
2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10
Еврозона (променящ се състав) 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3
Еврозона (19 страни) 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3
Еврозона (18 страни) 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3
Европейски съюз (променящ се състав) 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5
ЕС (28 държави) 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5
Белгия 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.0 1.8 1.6
България 2.6 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.6 2.5
Чехия 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3
Дания 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
Германия 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.4
Естония 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.5
Ирландия 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9
Гърция 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.5
Испания 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6 1.4 1.3 1.1 0.9
Франция 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4
Хърватия 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8
Италия 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8
Кипър 0.7 0.8 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.3 1.1 1.0 0.9 0.7
Латвия 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9
Литва 2.7 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 2.2
Люксембург 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 1.9 1.8
Унгария 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3
Малта 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5
Нидерландия 1.5 1.6 1.6 1.8 1.9 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5
Австрия 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6
Полша 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8
Португалия 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0 0.7 0.6 0.5 0.4
Румъния 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9 3.8
Словения 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7
Словакия 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6
Финландия 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2
Швеция 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8
Великобритания 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9
Исландия 0.5 0.7 0.9 1.1 1.2 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0
Норвегия 2.8 3.0 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.2 3.0 2.8 2.7
Швейцария 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6
North Macedonia 2.4d 2.3d 2.2d 2.1d 2.1d 2.1d 2.1d 1.9d 1.7d 1.5d 1.3d 1.1d
Сърбия 2.1d 2.0d 2.0d 2.1d 2.2d 2.3d 2.3d 2.2d 2.1d 2.1d 2.0d 1.9d
Турция 15.6d 16.3d 17.2d 17.9d 18.7d 19.4d 19.9d 19.9d 19.9d 19.6d 18.3d 16.8d
САЩ 2.2d 2.2d 2.1d 2.0d 2.0d 1.9d 1.8d 1.7d 1.6d 1.5d 1.4d 1.3d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 18.11.2019 12:03

ДиаграмаСтраници