Общ ХИПЦ


1.7. Общ ХИПЦ
Index, 2015=100
Географска единица Период от време
2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09
Еврозона (променящ се състав) 104.68 104.10 104.05 102.97 103.30 104.35 105.10 105.24 105.41 104.91 105.06 105.31e
Еврозона (19 страни) 104.68 104.10 104.05 102.97 103.30 104.35 105.10 105.24 105.41 104.91 105.06 :
Еврозона (18 страни) 104.66 104.08 104.04 102.95 103.27 104.33 105.08 105.22 105.39 104.89 105.04 :
Европейски съюз (променящ се състав) 104.91 104.51 104.50 103.64 104.02 104.85 105.58 105.79 105.90 105.59 105.75 :
ЕС (28 държави) 104.91 104.51 104.50 103.64 104.02 104.85 105.58 105.79 105.90 105.59 105.75 :
Белгия 107.80 107.63 107.39 105.69 107.62 107.86 108.11 108.16 108.09 107.21 108.34 107.70e
България 103.55 103.25 103.21 103.43 103.73 103.95 104.60 104.76 104.73 106.13 106.33 :
Чехия 105.7 105.4 105.4 106.5 106.8 107.0 107.1 107.8 108.0 108.4 108.5 :
Дания 102.3 102.0 101.6 101.8 102.3 102.4 102.7 102.7 102.4 103.1 102.7 :
Германия 105.4 104.2 104.4 103.4 103.9 104.4 105.4 105.7 106.0 106.4 106.3 :
Естония 109.86 108.97 108.64 108.18 108.38 108.83 110.50 110.93 111.47 111.10 111.87 :
Ирландия 101.2 100.8 100.7 100.0 100.8 101.6 102.0 101.9 102.1 101.9 102.3 :
Гърция 103.59 101.96 101.88 100.54 100.86 102.32 103.33 102.93 103.54 102.32 101.74 103.39e
Испания 104.77 104.52 104.00 102.26 102.47 103.90 105.06 105.31 105.18 103.98 103.87 104.28e
Франция 104.24 104.00 104.10 103.52 103.64 104.55 104.93 105.06 105.35 105.11 105.67 105.30e
Хърватия 103.12 102.60 101.96 101.32 101.41 102.20 102.86 103.30 103.59 104.12 103.73 :
Италия 103.7 103.4 103.3 101.5 101.2 103.5 104.0 104.1 104.2 102.3 102.3 103.8e
Кипър 101.78 100.25 99.31 98.53 98.36 99.49 100.74 101.03 102.26 101.81 103.49 101.60e
Латвия 106.75 106.57 106.21 106.53 106.64 107.85 108.86 109.53 109.85 108.89 109.08 108.90e
Литва 108.42 108.22 107.68 107.60 107.86 108.88 109.85 110.15 109.87 109.51 109.03 :
Люксембург 105.64 105.47 104.78 103.58 105.31 105.63 105.92 106.47 106.11 105.30 106.54 106.50e
Унгария 107.35 106.98 106.58 106.88 107.47 108.23 109.20 110.00 109.75 109.98 109.89 :
Малта 105.45 102.35 102.13 100.58 101.50 102.47 105.57 107.02 108.45 108.76 109.63 108.55e
Нидерландия 103.89 103.37 103.35 103.13 104.44 104.98 106.11 105.82 105.67 106.67 107.32 106.18e
Австрия 106.62 106.64 106.74 105.62 105.61 106.81 107.12 107.18 107.11 106.26r 106.33 :
Полша 103.1 103.1 103.1 103.0 103.3 103.7 104.7 105.0 105.2 105.2 105.1 105.2e
Португалия 104.49 103.43 103.02 101.73 101.45 103.53 104.60 104.87 105.27 103.46 103.34 104.75e
Румъния 105.26 104.96 105.06 105.98 107.00 107.58 108.30 108.86 108.43 108.23 108.24 :
Словения 104.21 104.31 103.68 102.78 103.50 104.23 104.93 105.75 106.10 105.38 105.79 105.64e
Словакия 103.90 103.76 103.61 104.86 105.09 105.78 106.01 106.39 106.49 106.64 106.87 107.00e
Финландия 103.05 103.13 102.93 102.48 103.04 103.15 103.90 103.67 103.71 103.38 103.79 103.76e
Швеция 105.89 105.77 106.29 105.13 105.88 106.10 106.82 107.12 106.94 107.45 106.91 :
Великобритания 106.7 107.0 107.1 106.3 106.8 107.0 107.6 107.9 107.9 107.9 : :
Исландия 100.08 98.84 100.68 99.66 99.10 100.13 101.89 101.88 103.52 104.48 104.10 :
Норвегия 110.1 110.7 110.7 110.0 111.0 111.1 111.6 111.3 111.4 112.1 111.3 :
Швейцария 101.65 101.24 101.24 100.63 100.92 101.23 101.85 101.63 101.82 101.87 101.94 :
North Macedonia 105.62d 105.09d 104.82d 104.78d 105.07d 105.73d 106.70d 107.30d 105.32d 105.38d 105.88d :
Сърбия 107.5d 107.0d 107.1d 107.4d 108.1d 108.6d 109.4d 109.2d 109.1d 109.0d 109.1d :
Турция 153.79d 151.57d 150.96d 152.57d 152.81d 154.39d 157.00d 158.49d 158.53d 160.68d 162.07d :
САЩ 105.17d 104.60d 104.08d 104.26d 104.75d 105.45d 106.09d 106.30d 106.23d 106.39d 106.28d :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 15.10.2019 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти
Географска единица Период от време
2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09
Еврозона (променящ се състав) 0.2 -0.6 0.0 -1.0 0.3 1.0 0.7 0.1 0.2 -0.5 0.1 0.2e
Еврозона (19 страни) 0.2 -0.6 0.0 -1.0 0.3 1.0 0.7 0.1 0.2 -0.5 0.1 :
Еврозона (18 страни) 0.2 -0.6 0.0 -1.0 0.3 1.0 0.7 0.1 0.2 -0.5 0.1 :
Европейски съюз (променящ се състав) 0.2 -0.4 0.0 -0.8 0.4 0.8 0.7 0.2 0.1 -0.3 0.2 :
ЕС (28 държави) 0.2 -0.4 0.0 -0.8 0.4 0.8 0.7 0.2 0.1 -0.3 0.2 :
Белгия 0.7 -0.2 -0.2 -1.6 1.8 0.2 0.2 0.0 -0.1 -0.8 1.1 -0.6e
България 0.2 -0.3 0.0 0.2 0.3 0.2 0.6 0.2 0.0 1.3 0.2 :
Чехия 0.4 -0.3 0.0 1.0 0.3 0.2 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 :
Дания 0.3 -0.3 -0.4 0.2 0.5 0.1 0.3 0.0 -0.3 0.7 -0.4 :
Германия 0.1 -1.1 0.2 -1.0 0.5 0.5 1.0 0.3 0.3 0.4 -0.1 -0.1e
Естония 0.5 -0.8 -0.3 -0.4 0.2 0.4 1.5 0.4 0.5 -0.3 0.7 :
Ирландия -0.2 -0.4 -0.1 -0.7 0.8 0.8 0.4 -0.1 0.2 -0.2 0.4 :
Гърция 0.5 -1.6 -0.1 -1.3 0.3 1.4 1.0 -0.4 0.6 -1.2 -0.6 1.6e
Испания 0.7 -0.2 -0.5 -1.7 0.2 1.4 1.1 0.2 -0.1 -1.1 -0.1 0.4e
Франция 0.1 -0.2 0.1 -0.6 0.1 0.9 0.4 0.1 0.3 -0.2 0.5 -0.4e
Хърватия 0.2 -0.5 -0.6 -0.6 0.1 0.8 0.6 0.4 0.3 0.5 -0.4 :
Италия 0.2 -0.3 -0.1 -1.7 -0.3 2.3 0.5 0.1 0.1 -1.8 0.0 1.5e
Кипър -0.3 -1.5 -0.9 -0.8 -0.2 1.1 1.3 0.3 1.2 -0.4 1.7 -1.8e
Латвия 0.3 -0.2 -0.3 0.3 0.1 1.1 0.9 0.6 0.3 -0.9 0.2 -0.2e
Литва 0.5 -0.2 -0.5 -0.1 0.2 0.9 0.9 0.3 -0.3 -0.3 -0.4 0.9e
Люксембург 0.2 -0.2 -0.7 -1.1 1.7 0.3 0.3 0.5 -0.3 -0.8 1.2 0.0e
Унгария 0.5 -0.3 -0.4 0.3 0.6 0.7 0.9 0.7 -0.2 0.2 -0.1 :
Малта -1.2 -2.9 -0.2 -1.5 0.9 1.0 3.0 1.4 1.3 0.3 0.8 -1.0e
Нидерландия 0.5 -0.5 0.0 -0.2 1.3 0.5 1.1 -0.3 -0.1 0.9 0.6 -1.1e
Австрия 0.5 0.0 0.1 -1.0 0.0 1.1 0.3 0.1 -0.1 -0.8 0.1 :
Полша 0.4 0.0 0.0 -0.1 0.3 0.4 1.0 0.3 0.2 0.0 -0.1 0.1e
Португалия -0.5 -1.0 -0.4 -1.3 -0.3 2.1 1.0 0.3 0.4 -1.7 -0.1 1.4e
Румъния 0.6 -0.3 0.1 0.9 1.0 0.5 0.7 0.5 -0.4 -0.2 0.0 :
Словения 0.4 0.1 -0.6 -0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.3 -0.7 0.4 -0.1e
Словакия 0.1 -0.1 -0.1 1.2 0.2 0.7 0.2 0.4 0.1 0.1 0.2 0.1e
Финландия 0.3 0.1 -0.2 -0.4 0.5 0.1 0.7 -0.2 0.0 -0.3 0.4 0.0e
Швеция -0.2 -0.1 0.5 -1.1 0.7 0.2 0.7 0.3 -0.2 0.5 -0.5 :
Великобритания 0.1 0.2 0.2 -0.8 0.5 0.2 0.6 0.3 0.0 0.0 : :
Исландия 0.2 -1.2 1.9 -1.0 -0.6 1.0 1.8 0.0 1.6 0.9 -0.4 :
Норвегия -0.2 0.5 0.0 -0.6 0.9 0.1 0.5 -0.3 0.1 0.6 -0.7 :
Швейцария 0.2 -0.4 0.0 -0.6 0.3 0.3 0.6 -0.2 0.2 0.0 0.1 :
North Macedonia 0.3d -0.5d -0.3d 0.0d 0.3d 0.6d 0.9d 0.6d -1.8d 0.1d 0.5d :
Сърбия 0.4d -0.5d 0.1d 0.3d 0.7d 0.5d 0.7d -0.2d -0.1d -0.1d 0.1d :
Турция 2.7d -1.4d -0.4d 1.1d 0.2d 1.0d 1.7d 0.9d 0.0d 1.4d 0.9d :
САЩ 0.1d -0.5d -0.5d 0.2d 0.5d 0.7d 0.6d 0.2d -0.1d 0.2d -0.1d :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 15.10.2019 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти
Географска единица Период от време
2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09
Еврозона (променящ се състав) 2.3 1.9 1.5 1.4 1.5 1.4 1.7 1.2 1.3 1.0 1.0 0.9e
Еврозона (19 страни) 2.3 1.9 1.5 1.4 1.5 1.4 1.7 1.2 1.3 1.0 1.0 :
Еврозона (18 страни) 2.3 1.9 1.5 1.4 1.5 1.4 1.7 1.2 1.3 1.0 1.0 :
Европейски съюз (променящ се състав) 2.3 2.0 1.6 1.5 1.6 1.6 1.9 1.6 1.6 1.4 1.4 :
ЕС (28 държави) 2.3 2.0 1.6 1.5 1.6 1.6 1.9 1.6 1.6 1.4 1.4 :
Белгия 3.2 2.9 2.2 1.8 2.0 2.2 2.0 1.7 1.3 1.2 0.9 0.6e
България 3.6 3.0 2.3 2.3 2.4 2.8 3.1 2.9 2.3 2.6 2.5 :
Чехия 2.0 1.6 1.6 2.0 2.4 2.6 2.4 2.6 2.4 2.6 2.6 :
Дания 0.7 0.7 0.7 1.2 1.1 1.2 0.9 0.7 0.5 0.4 0.5 :
Германия 2.6 2.2 1.7 1.7 1.7 1.4 2.1 1.3 1.5 1.1 1.0 0.9e
Естония 4.5 3.2 3.3 2.8 1.9 2.2 3.2 3.1 2.6 2.0 2.1 :
Ирландия 1.1 0.8 0.8 0.8 0.7 1.1 1.7 1.0 1.1 0.5 0.6 :
Гърция 1.8 1.1 0.6 0.5 0.8 1.0 1.1 0.6 0.2 0.4 0.1 0.3e
Испания 2.3 1.7 1.2 1.0 1.1 1.3 1.6 0.9 0.6 0.6 0.4 0.2e
Франция 2.5 2.2 1.9 1.4 1.6 1.3 1.5 1.1 1.4 1.3 1.3 1.1e
Хърватия 1.7 1.3 1.0 0.6 0.8 1.1 0.8 1.0 0.5 0.9 0.6 :
Италия 1.7 1.6 1.2 0.9 1.1 1.1 1.1 0.9 0.8 0.3 0.5 0.3e
Кипър 1.9 1.6 1.0 2.1 0.8 1.1 1.2 0.2 0.3 0.1 0.6 -0.5e
Латвия 3.2 2.9 2.5 2.9 2.8 2.7 3.3 3.5 3.1 3.0 3.1 2.3e
Литва 2.8 2.4 1.8 1.6 2.0 2.6 2.7 2.5 2.4 2.5 2.5 2.0e
Люксембург 2.8 2.6 1.9 1.6 2.1 2.4 2.2 2.2 1.5 1.6 1.4 1.1e
Унгария 3.9 3.2 2.8 2.8 3.2 3.8 3.9 4.0 3.4 3.3 3.2 :
Малта 2.1 1.4 1.2 1.0 1.3 1.3 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.7e
Нидерландия 1.9 1.8 1.8 2.0 2.6 2.9 3.0 2.3 2.7 2.6 3.1 2.7e
Австрия 2.4 2.3 1.7 1.7 1.4 1.7 1.7 1.7 1.6 1.4 1.4 :
Полша 1.5 1.1 0.9 0.6 1.3 1.7 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.4e
Португалия 0.8 0.9 0.6 0.6 0.9 0.8 0.9 0.3 0.7 -0.7 -0.1 -0.3e
Румъния 4.2 3.2 3.0 3.2 4.0 4.2 4.4 4.4 3.9 4.1 4.1 :
Словения 2.3 2.1 1.4 1.2 1.3 1.6 1.8 1.6 1.9 2.0 2.4 1.7e
Словакия 2.5 2.0 1.9 2.2 2.3 2.7 2.4 2.7 2.7 3.0 3.0 3.1e
Финландия 1.7 1.4 1.3 1.2 1.3 1.1 1.5 1.3 1.1 1.0 1.2 1.0e
Швеция 2.4 2.1 2.2 2.0 1.9 1.8 2.1 2.1 1.6 1.5 1.3 :
Великобритания 2.4 2.3 2.1 1.8 1.9 1.9 2.1 2.0 2.0 2.1 : :
Исландия 0.9 1.5 2.0 1.8 1.0 1.3 3.2 2.9 2.2 1.6 1.7 :
Норвегия 3.6 3.8 3.9 3.6 3.4 3.2 3.1 2.9 2.1 1.8 1.5 :
Швейцария 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 1.1 0.5 0.7 0.4 0.5 :
North Macedonia 2.3d 1.9d 1.6d 1.8d 1.8d 2.2d 2.8d 1.6d -0.2d 0.3d 0.4d :
Сърбия 2.3d 1.9d 2.0d 2.0d 2.3d 2.6d 2.9d 2.0d 1.4d 1.8d 1.4d :
Турция 25.2d 21.6d 20.3d 20.4d 19.7d 19.7d 19.5d 18.7d 15.7d 16.7d 15.0d :
САЩ 2.3d 1.9d 1.5d 1.0d 1.0d 1.4d 1.6d 1.3d 1.1d 1.3d 1.2d :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 15.10.2019 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Проценти change - 12-months average
Географска единица Период от време
2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09
Еврозона (променящ се състав) 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 :
Еврозона (19 страни) 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 :
Еврозона (18 страни) 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 :
Европейски съюз (променящ се състав) 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 :
ЕС (28 държави) 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 :
Белгия 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.0 :
България 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 :
Чехия 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 :
Дания 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 :
Германия 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 :
Естония 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.0 2.9 :
Ирландия 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 :
Гърция 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 :
Испания 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6 1.4 1.3 :
Франция 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.6 :
Хърватия 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.2 1.1 1.0 :
Италия 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 1.0 :
Кипър 0.6 0.7 0.8 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.3 1.1 1.0 :
Латвия 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 :
Литва 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 :
Люксембург 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 :
Унгария 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.4 :
Малта 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 :
Нидерландия 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8 1.9 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 :
Австрия 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 :
Полша 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 :
Португалия 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0 0.7 0.6 :
Румъния 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 :
Словения 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 :
Словакия 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 :
Финландия 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 :
Швеция 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 :
Великобритания 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 : :
Исландия 0.2 0.5 0.7 0.9 1.1 1.2 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8 :
Норвегия 2.6 2.8 3.0 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.2 3.0 :
Швейцария 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 :
North Macedonia 2.5d 2.4d 2.3d 2.2d 2.1d 2.1d 2.1d 2.1d 1.9d 1.7d 1.5d :
Сърбия 2.2d 2.1d 2.0d 2.0d 2.1d 2.2d 2.3d 2.3d 2.2d 2.1d 2.1d :
Турция 14.9d 15.6d 16.3d 17.2d 17.9d 18.7d 19.4d 19.9d 19.9d 19.9d 19.6d :
САЩ 2.2d 2.2d 2.2d 2.1d 2.0d 2.0d 1.9d 1.8d 1.7d 1.6d 1.5d :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 15.10.2019 12:03

ДиаграмаСтраници