Общ ХИПЦ


1.7. Общ ХИПЦ
Index, 2015=100
Географска единица Period of time
2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06
Еврозона (променящ се състав) 104.91 105.06 105.29 105.44 105.10 105.43 104.37 104.56 105.13 105.43 105.33 105.68e
Euro area - 19 countries (from 2015) 104.91 105.06 105.29 105.44 105.10 105.43 104.37 104.56 105.13 105.43 105.33 :
Euro area - 18 countries (2014) 104.89 105.04 105.27 105.41 105.08 105.41 104.34 104.53 105.11 105.41 105.31 :
Европейски съюз (променящ се състав) 105.59 105.73 105.90 106.03 105.85 106.14 105.44 105.66 106.14 106.37 106.38 :
EU (27 countries - from 2020) 105.22 105.31 105.49 105.67 105.42 105.76 105.00 105.22 105.70 105.93 105.94 :
ЕС (28 държави) 105.59 105.73 105.90 106.03 105.85 106.14 105.44 : : : : :
Белгия 107.21 108.34 107.70 108.01 108.02 108.38 107.17 108.74 108.32 108.10 107.92 108.34e
България 106.13 106.33 105.07 105.23 105.56 106.41 106.94 106.95 106.46 106.01 105.76 :
Чехия 108.4 108.5 108.0 108.5 108.6 108.8 110.5 110.8 110.8 110.6 111.1 :
Дания 103.1 102.7 102.4 102.9 102.6 102.4 102.6 103.0 102.7 102.6 102.5 :
Германия 106.4 106.3 106.2 106.3 105.4 106.0 105.1 105.7 105.8 106.2 106.2 :
Естония 111.10 111.87 111.70 111.45 110.95 110.59 109.94 110.56 109.89 109.52 108.91 109.82e
Ирландия 101.9 102.3 102.0 101.8 101.6 101.8 101.1 101.7 102.1 101.7 101.1 101.4e
Гърция 102.32 101.74 103.30 103.23 102.51 102.95 101.63 101.27 102.51 102.39 102.23 101.79e
Испания 103.98 103.87 104.28 104.97 105.01 104.88 103.42 103.36 103.98 104.35 104.41 104.87e
Франция 105.11 105.67 105.28 105.20 105.27 105.78 105.24 105.27 105.34 105.32 105.49 105.42e
Хърватия 104.12 103.73 103.54 103.79 103.39 103.25 103.12 102.65 102.68 102.71 102.58 :
Италия 102.3 102.3 103.7 103.9 103.6 103.8 101.9 101.4 103.6 104.1 103.8 103.8e
Кипър 101.81 103.49 101.65 101.27 100.73 100.03 99.22 99.37 99.59 99.52 99.62 99.73e
Латвия 108.89 109.08 108.91 109.06 108.68 108.48 108.85 109.04 109.35 108.78 108.50 108.69e
Литва 109.51 109.03 110.02 110.10 110.10 110.62 110.81 110.84 110.69 110.86 110.34 :
Люксембург 105.30 106.54 106.50 106.53 106.56 106.68 106.21 107.25 105.99 105.10 104.78 105.72e
Унгария 109.98 109.89 109.91 110.58 110.66 110.96 111.92 112.22 112.48 111.95 112.45 :
Малта 108.76 109.63 108.44 106.90 103.69 103.44 101.97 102.63 103.68 106.70 108.02 109.58e
Нидерландия 106.67 107.32 106.16 106.82 106.01 106.24 104.85 105.77 106.09 107.14 106.94p 107.44e
Австрия 106.26 106.34 107.42 107.72 107.92 108.69 107.91 107.92 108.50 108.75 107.82 :
Полша 105.2 105.1 105.2 105.5 105.6 106.2 106.9 107.5 107.7 107.7 108.6 :
Португалия 103.46 103.34 104.76 104.39 103.66 103.40 102.57 101.99 103.67 104.46 104.20 105.54e
Румъния 108.23 108.24 108.30 108.68 108.90 109.31 110.09 110.05 110.47 110.76 110.77 :
Словения 105.38 105.79 105.64 105.74 105.77 105.71 105.15 105.56 104.91 103.56 104.30 105.21e
Словакия 106.64 106.87 106.97 106.87 107.05 106.89 108.23 108.37 108.34 108.26 108.58 108.50e
Финландия 103.38 103.79 103.83 103.98 103.92 104.10 103.72 104.20 104.03 103.58 103.52 103.77e
Швеция 107.45 106.91 107.43 107.57 107.67 108.14 106.73 107.21 106.97 106.58 107.25 :
Великобритания 107.9 108.4 108.5 108.3 108.5 108.5 108.2 108.6 108.6 108.5 : :
Исландия 104.48 104.10 102.68 101.97 100.94 101.56 100.31 101.76 101.17 101.83 102.78 :
Норвегия 112.1 111.3 111.9 112.0 112.4 112.0 111.9 111.8 111.7 112.3 112.5 :
Швейцария 101.87 101.94 101.56 101.37 100.92 101.17 100.80 100.70 100.78 100.87 100.65 :
North Macedonia 105.38d 105.88d 105.00d 104.81d 104.49d 104.62d 104.79d 105.07d 105.44d 105.91d 106.57d :
Сърбия 109.0d 109.1d 108.6d 108.7d 108.9d 109.3d 109.9d 110.6d 110.5d 110.7d 110.4d :
Турция 160.68d 162.07d 163.67d 166.95d 167.59d 168.83d 171.11d 171.71d 172.70d 174.17d 176.54d :
САЩ 106.39d 106.28d 106.28d 106.50d 106.34d 106.15d 106.58d 106.90d 106.53d 105.54d 105.47d :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 09.07.2020 12:03

Диаграма
1.7. Общ ХИПЦ
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти
Географска единица Period of time
2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06
Еврозона (променящ се състав) -0.5 0.1 0.2 0.1 -0.3 0.3 -1.0 0.2 0.5 0.3 -0.1 0.3e
Euro area - 19 countries (from 2015) -0.5 0.1 0.2 0.1 -0.3 0.3 -1.0 0.2 0.5 0.3 -0.1 :
Euro area - 18 countries (2014) -0.5 0.1 0.2 0.1 -0.3 0.3 -1.0 0.2 0.6 0.3 -0.1 :
Европейски съюз (променящ се състав) -0.3 0.1 0.2 0.1 -0.2 0.3 -0.7 0.2 0.5 0.2 0.0 :
EU (27 countries - from 2020) -0.3 0.1 0.2 0.2 -0.2 0.3 -0.7 0.2 0.5 0.2 0.0 :
ЕС (28 държави) -0.3 0.1 0.2 0.1 -0.2 0.3 -0.7 : : : : :
Белгия -0.8 1.1 -0.6 0.3 0.0 0.3 -1.1 1.5 -0.4 -0.2 -0.2 0.4e
България 1.3 0.2 -1.2 0.2 0.3 0.8 0.5 0.0 -0.5 -0.4 -0.2 :
Чехия 0.4 0.1 -0.5 0.5 0.1 0.2 1.6 0.3 0.0 -0.2 0.5 :
Дания 0.7 -0.4 -0.3 0.5 -0.3 -0.2 0.2 0.4 -0.3 -0.1 -0.1 :
Германия 0.4 -0.1 -0.1 0.1 -0.8 0.6 -0.8 0.6 0.1 0.4 0.0 0.7e
Естония -0.3 0.7 -0.2 -0.2 -0.4 -0.3 -0.6 0.6 -0.6 -0.3 -0.6 0.8e
Ирландия -0.2 0.4 -0.3 -0.2 -0.2 0.2 -0.7 0.6 0.4 -0.4 -0.6 0.3e
Гърция -1.2 -0.6 1.5 -0.1 -0.7 0.4 -1.3 -0.4 1.2 -0.1 -0.2 -0.4e
Испания -1.1 -0.1 0.4 0.7 0.0 -0.1 -1.4 -0.1 0.6 0.4 0.1 0.4e
Франция -0.2 0.5 -0.4 -0.1 0.1 0.5 -0.5 0.0 0.1 0.0 0.2 -0.1e
Хърватия 0.5 -0.4 -0.2 0.2 -0.4 -0.1 -0.1 -0.5 0.0 0.0 -0.1 :
Италия -1.8 0.0 1.4 0.2 -0.3 0.2 -1.8 -0.5 2.2 0.5 -0.3 0.0e
Кипър -0.4 1.7 -1.8 -0.4 -0.5 -0.7 -0.8 0.2 0.2 -0.1 0.1 0.1e
Латвия -0.9 0.2 -0.2 0.1 -0.3 -0.2 0.3 0.2 0.3 -0.5 -0.3 0.2e
Литва -0.3 -0.4 0.9 0.1 0.0 0.5 0.2 0.0 -0.1 0.2 -0.5 0.4e
Люксембург -0.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.4 1.0 -1.2 -0.8 -0.3 0.9e
Унгария 0.2 -0.1 0.0 0.6 0.1 0.3 0.9 0.3 0.2 -0.5 0.4 :
Малта 0.3 0.8 -1.1 -1.4 -3.0 -0.2 -1.4 0.6 1.0 2.9 1.2 1.4e
Нидерландия 0.9 0.6 -1.1 0.6 -0.8 0.2 -1.3 0.9 0.3 1.0 -0.2p 0.5e
Австрия -0.8 0.1 1.0 0.3 0.2 0.7 -0.7 0.0 0.5 0.2 -0.9 :
Полша 0.0 -0.1 0.1 0.3 0.1 0.6 0.7 0.6 0.2 0.0 0.8 :
Португалия -1.7 -0.1 1.4 -0.4 -0.7 -0.3 -0.8 -0.6 1.6 0.8 -0.2 1.3e
Румъния -0.2 0.0 0.1 0.4 0.2 0.4 0.7 0.0 0.4 0.3 0.0 :
Словения -0.7 0.4 -0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.5 0.4 -0.6 -1.3 0.7 0.9e
Словакия 0.1 0.2 0.1 -0.1 0.2 -0.1 1.3 0.1 0.0 -0.1 0.3 -0.1e
Финландия -0.3 0.4 0.0 0.1 -0.1 0.2 -0.4 0.5 -0.2 -0.4 -0.1 0.2e
Швеция 0.5 -0.5 0.5 0.1 0.1 0.4 -1.3 0.4 -0.2 -0.4 0.6 :
Великобритания 0.0 0.4 0.1 -0.2 0.2 0.0 -0.3 0.4 0.0 -0.2 : :
Исландия 0.9 -0.4 -1.4 -0.7 -1.0 0.6 -1.2 1.4 -0.6 0.7 0.9 :
Норвегия 0.6 -0.7 0.5 0.1 0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 0.5 0.2 :
Швейцария 0.0 0.1 -0.4 -0.2 -0.4 0.2 -0.4 -0.1 0.1 0.1 -0.2 :
North Macedonia 0.1d 0.5d -0.8d -0.2d -0.3d 0.1d 0.2d 0.3d 0.4d 0.4d 0.6d :
Сърбия -0.1d 0.1d -0.5d 0.1d 0.2d 0.4d 0.5d 0.6d -0.1d 0.2d -0.3d :
Турция 1.4d 0.9d 1.0d 2.0d 0.4d 0.7d 1.4d 0.4d 0.6d 0.9d 1.4d :
САЩ 0.2d -0.1d 0.0d 0.2d -0.2d -0.2d 0.4d 0.3d -0.3d -0.9d -0.1d :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 09.07.2020 12:03

Диаграма
1.7. Общ ХИПЦ
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти
Географска единица Period of time
2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06
Еврозона (променящ се състав) 1.0 1.0 0.8 0.7 1.0 1.3 1.4 1.2 0.7 0.3 0.1 0.3e
Euro area - 19 countries (from 2015) 1.0 1.0 0.8 0.7 1.0 1.3 1.4 1.2 0.7 0.3 0.1 :
Euro area - 18 countries (2014) 1.0 1.0 0.8 0.7 1.0 1.3 1.4 1.2 0.7 0.3 0.1 :
Европейски съюз (променящ се състав) 1.4 1.4 1.2 1.1 1.3 1.6 1.7 1.6 1.2 0.7 0.6 :
EU (27 countries - from 2020) 1.3 1.3 1.1 1.0 1.3 1.6 1.7 1.6 1.1 0.6 0.5 :
ЕС (28 държави) 1.4 1.4 1.2 1.1 1.3 1.6 1.7 : : : : :
Белгия 1.2 0.9 0.6 0.2 0.4 0.9 1.4 1.0 0.4 0.0 -0.2 0.2e
България 2.6 2.5 1.6 1.6 2.2 3.1 3.4 3.1 2.4 1.3 1.0 :
Чехия 2.6 2.6 2.6 2.6 3.0 3.2 3.8 3.7 3.6 3.3 3.1 :
Дания 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 0.7 0.3 -0.1 -0.2 :
Германия 1.1 1.0 0.9 0.9 1.2 1.5 1.6 1.7 1.3 0.8 0.5 0.8e
Естония 2.0 2.1 2.2 1.4 1.8 1.8 1.6 2.0 1.0 -0.9 -1.8 -1.5e
Ирландия 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 1.1 1.1 0.9 0.5 -0.3 -0.8 -0.7e
Гърция 0.4 0.1 0.2 -0.3 0.5 1.1 1.1 0.4 0.2 -0.9 -0.7 -1.7e
Испания 0.6 0.4 0.2 0.2 0.5 0.8 1.1 0.9 0.1 -0.7 -0.9 -0.3e
Франция 1.3 1.3 1.1 0.9 1.2 1.6 1.7 1.6 0.8 0.4 0.4 0.1e
Хърватия 0.9 0.6 0.6 0.6 0.8 1.3 1.8 1.2 0.5 -0.1 -0.7 :
Италия 0.3 0.5 0.2 0.2 0.2 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1 -0.3 -0.4e
Кипър 0.1 0.6 -0.5 -0.5 0.5 0.7 0.7 1.0 0.1 -1.2 -1.4 -2.5e
Латвия 3.0 3.1 2.3 2.2 2.0 2.1 2.2 2.3 1.4 -0.1 -0.9 -1.1e
Литва 2.5 2.5 2.0 1.5 1.7 2.7 3.0 2.8 1.7 0.9 0.2 0.8e
Люксембург 1.6 1.4 1.1 0.8 1.0 1.8 2.5 1.8 0.3 -0.8 -1.6 -0.4e
Унгария 3.3 3.2 2.9 3.0 3.4 4.1 4.7 4.4 3.9 2.5 2.2 :
Малта 1.8 1.9 1.6 1.4 1.3 1.3 1.4 1.1 1.2 1.1 0.9 1.0e
Нидерландия 2.6 3.1 2.7 2.8 2.6 2.8 1.7 1.3 1.1 1.0 1.1p 1.7e
Австрия 1.4 1.5 1.2 1.0 1.2 1.8 2.2 2.2 1.6 1.5 0.6 :
Полша 2.5 2.6 2.4 2.3 2.4 3.0 3.8 4.1 3.9 2.9 3.4 :
Португалия -0.7 -0.1 -0.3 -0.1 0.2 0.4 0.8 0.5 0.1 -0.1 -0.6 0.3e
Румъния 4.1 4.1 3.5 3.2 3.8 4.0 3.9 2.9 2.7 2.3 1.8 :
Словения 2.0 2.4 1.7 1.5 1.4 2.0 2.3 2.0 0.7 -1.3 -1.4 -0.8e
Словакия 3.0 3.0 3.0 2.9 3.2 3.2 3.2 3.1 2.4 2.1 2.1 1.9e
Финландия 1.0 1.2 1.0 0.9 0.8 1.1 1.2 1.1 0.9 -0.3 -0.1 0.1e
Швеция 1.5 1.3 1.3 1.6 1.8 1.7 1.5 1.3 0.8 -0.2 0.1 :
Великобритания 2.1 1.7 1.7 1.5 1.5 1.3 1.8 1.7 1.5 0.8 : :
Исландия 1.6 1.7 2.8 1.9 2.1 0.9 0.7 2.7 1.0 -0.1 0.9 :
Норвегия 1.8 1.5 1.5 1.7 1.5 1.2 1.7 0.7 0.5 0.6 1.1 :
Швейцария 0.4 0.5 0.1 -0.3 -0.3 -0.1 0.2 -0.2 -0.4 -1.0 -1.0 :
North Macedonia 0.3d 0.4d -0.3d -0.8d -0.6d -0.2d 0.0d 0.0d -0.3d -0.7d -0.7d :
Сърбия 1.8d 1.4d 1.4d 1.1d 1.8d 2.1d 2.3d 2.3d 1.7d 1.2d 1.1d :
Турция 16.7d 15.0d 9.3d 8.6d 10.6d 11.8d 12.2d 12.4d 11.9d 10.9d 11.4d :
САЩ 1.3d 1.2d 1.2d 1.3d 1.7d 2.0d 2.2d 2.1d 1.0d -0.5d -0.8d :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 09.07.2020 12:03

Диаграма
1.7. Общ ХИПЦ
Проценти change - 12-months average
Географска единица Period of time
2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06
Еврозона (променящ се състав) 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 :
Euro area - 19 countries (from 2015) 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 :
Euro area - 18 countries (2014) 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 :
Европейски съюз (променящ се състав) 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 :
EU (27 countries - from 2020) 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 :
ЕС (28 държави) 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 : : : : :
Белгия 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.2 1.1 1.0 0.8 0.7 :
България 2.9 2.8 2.6 2.5 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.4 2.3 :
Чехия 2.2 2.2 2.3 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 :
Дания 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 :
Германия 1.8 1.7 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 :
Естония 3.0 2.9 2.8 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 1.7 1.3 :
Ирландия 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.6 :
Гърция 0.8 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2 :
Испания 1.4 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.5 0.3 :
Франция 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 :
Хърватия 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 :
Италия 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 :
Кипър 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.2 0.0 :
Латвия 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.2 1.9 :
Литва 2.3 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4 2.3 2.2 2.0 :
Люксембург 2.2 2.1 1.9 1.8 1.7 1.6 1.7 1.7 1.5 1.3 1.0 :
Унгария 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.4 3.6 3.7 3.7 3.6 3.4 :
Малта 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 :
Нидерландия 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.6 2.5 2.4 2.2 2.1 :
Австрия 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 :
Полша 1.6 1.7 1.8 1.8 2.0 2.1 2.4 2.6 2.8 2.9 3.0 :
Португалия 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 :
Румъния 4.0 4.0 3.9 3.8 3.8 3.9 4.0 3.9 3.7 3.6 3.3 :
Словения 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.5 1.3 :
Словакия 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 :
Финландия 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.8 :
Швеция 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.4 1.2 :
Великобритания 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 : :
Исландия 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.0 1.9 2.0 2.0 1.7 1.5 :
Норвегия 3.2 3.0 2.8 2.7 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 :
Швейцария 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.0 -0.1 :
North Macedonia 1.7d 1.5d 1.3d 1.1d 0.9d 0.7d 0.6d 0.4d 0.2d -0.1d -0.3d :
Сърбия 2.1d 2.1d 2.0d 1.9d 1.9d 1.9d 1.9d 1.9d 1.8d 1.7d 1.6d :
Турция 19.9d 19.6d 18.3d 16.8d 15.9d 15.2d 14.5d 13.9d 13.3d 12.7d 12.1d :
САЩ 1.6d 1.5d 1.4d 1.3d 1.3d 1.3d 1.4d 1.5d 1.5d 1.3d 1.1d :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 09.07.2020 12:03

Диаграма
Страници