Премини към основното съдържание

Общ държавен дефицит (-) и излишък (+)

Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.

Общ държавен дефицит (-) и излишък (+) - годишни данни
Нето предоставени (+) / нето получени (-) заеми
Държавно управление
Милиони евро
Географска единицаПериод от време
201120122013201420152016201720182019202020212022
Австрия-7919.3-6975.5-6316.5-9092.0-3477.1-5487.8-3014.4655.52254.0-30437.2-23458.7-15839.8
Белгия-16279.8-16676.2-12294.9-12313.8-10057.8-10164.1-3043.3-4002.2-9533.0-40850.8-27280.0-19608.9
България-724.7-340.8-305.8-2315.0-851.4155.1852.6970.51319.1-2345.7-2819.9-2484.6
Кипър-1122.1-1120.3-1007.7-1538.6-163.548.6384.6-784.9215.2-1253.0-461.8676.5
Чехия-4461.0-6336.2-2047.3-3275.6-1091.61263.02914.71882.9650.9-12444.4-12115.0-8871.3
Германия-23741.0256.01124.016966.029068.036374.043652.065623.053024.0-147698.0-129741.0-96910.0
Дания-5095.8-8885.9-3197.33041.4-3187.7370.15266.02298.912788.41183.113913.312722.0
Еврозона - 19 държави (2015-2022)-416030.9-374171.6-305300.2-253145.4-209082.0-158899.2-104523.0-49807.5-77206.9-808572.7-649242.2-486532.9
Евро area – 20 countries (from 2023)-419508.5-376628.0-307763.3-255418.8-210664.0-159389.7-104209.4-49835.3-77086.1-812258.9-650703.9-486457.2
Естония181.0-51.534.2141.923.4-89.6-113.3-143.433.6-1489.9-766.6-348.6
Гърция-21364.0-17311.0-24218.0-6613.0-10324.0407.01391.01657.01575.0-16048.0-12663.0-4892.0
Испания-103606.0-119100.0-76838.0-63097.0-57235.0-47893.0-36228.0-31224.0-38116.0-113199.0-82262.0-63736.0
Европейски съюз - 27 страни (от 2020)-463188.8-419488.4-342389.9-284439.3-230172.3-169582.0-103333.5-50992.1-76409.2-906599.6-690517.2-531378.4
Финландия-2018.0-4334.0-5159.0-6181.0-5127.0-3694.0-1480.0-1995.0-2275.0-13260.0-6965.0-2097.0
Франция-106104.0-104043.0-86468.0-83941.0-79697.0-81261.0-67962.0-54095.0-74705.0-208236.2-162079.3-126795.9
Хърватия-3477.6-2456.4-2463.0-2273.4-1582.0-490.5313.7-27.8120.8-3686.2-1461.775.7
Унгария-5323.5-2330.1-2655.7-2948.7-2260.3-2088.9-3123.7-2798.1-2999.5-10422.4-11018.3-10544.7
Ирландия-23320.5-14863.1-11473.4-7047.4-5358.1-2071.4-861.5437.31691.3-18703.6-6599.98504.4
Италия-59240.0-47844.0-46032.0-48080.0-42248.0-40765.0-42010.0-38353.0-27004.0-159457.0-159908.0-156442.0
Литва-2802.0-1059.5-920.3-220.0-111.897.8176.4244.6238.7-3236.6-648.2-439.9
Люксембург291.8235.6414.2693.4722.31064.0795.11789.71387.0-2222.4416.3-222.3
Латвия-846.4-311.7-278.2-381.4-363.0-5.8-79.3-216.8-148.9-1342.8-2394.8-1789.3
Малта-210.0-246.8-177.5-132.9-85.7119.1393.2255.273.3-1284.6-1140.7-982.2
Нидерландия-28890.0-25673.0-19528.0-15136.0-13411.0899.010121.011628.014628.0-29588.0-19466.0-898.0
Полша-18868.6-14706.2-16575.6-14910.0-11175.9-10189.8-6951.1-1244.9-3957.8-36424.5-10557.0-24078.2
Португалия-13494.6-10400.3-8702.8-12729.9-7995.0-3608.6-5792.2-716.1247.2-11669.0-6215.3-779.1
Румъния-7706.2-5352.5-3258.0-1795.5-866.6-4263.9-4726.9-5808.9-9688.4-20411.8-17295.1-17889.5
Швеция-1500.5-4908.7-6587.1-6817.2-74.84562.26644.23542.72564.1-13475.078.66225.2
Словения-2456.7-1448.2-5314.5-2072.6-1106.3-776.2-22.8341.1347.6-3597.2-2413.6-1717.2
Словакия-3089.3-3205.1-2143.8-2370.1-2135.4-2092.1-829.5-908.6-1140.1-4999.4-5194.7-2215.6
База данни на Евростат: Общ държавен дефицит (-) и излишък (+) - годишни данни
: = Липсват данни/ няма налични данни
Последно извличане - 05.12.2023 12:03
Общ държавен дефицит (-) и излишък (+) - годишни данни
Нето предоставени (+) / нето получени (-) заеми
Държавно управление
Процент от брутния вътрешен продукт (БВП)
Географска единицаПериод от време
201120122013201420152016201720182019202020212022
Австрия-2.6-2.2-2.0-2.7-1.0-1.5-0.80.20.6-8.0-5.8-3.5
Белгия-4.3-4.3-3.1-3.1-2.4-2.4-0.7-0.9-2.0-8.9-5.4-3.5
България-1.7-0.8-0.7-5.4-1.90.31.61.72.1-3.8-4.0-2.9
Кипър-5.7-5.7-5.6-8.8-0.90.31.9-3.60.9-5.7-1.92.4
Чехия-2.7-3.9-1.3-2.1-0.60.71.50.90.3-5.8-5.1-3.2
Германия-0.90.00.00.61.01.21.31.91.5-4.3-3.6-2.5
Дания-2.1-3.5-1.21.1-1.20.11.80.84.10.44.13.3
Еврозона - 19 държави (2015-2022)-4.2-3.8-3.1-2.5-2.0-1.5-0.9-0.4-0.6-7.1-5.2-3.6
Евро area – 20 countries (from 2023)-4.3-3.8-3.1-2.5-2.0-1.5-0.9-0.4-0.6-7.1-5.2-3.6
Естония1.1-0.30.20.70.1-0.4-0.5-0.60.1-5.4-2.5-1.0
Гърция-10.5-9.2-13.5-3.7-5.90.20.80.90.9-9.7-7.0-2.4
Испания-9.7-11.6-7.5-6.1-5.3-4.3-3.1-2.6-3.1-10.1-6.7-4.7
Европейски съюз - 27 страни (от 2020)-4.1-3.7-3.0-2.4-1.9-1.4-0.8-0.4-0.5-6.7-4.7-3.3
Финландия-1.0-2.2-2.5-3.0-2.4-1.7-0.7-0.9-0.9-5.6-2.8-0.8
Франция-5.2-5.0-4.1-3.9-3.6-3.6-3.0-2.3-3.1-9.0-6.5-4.8
Хърватия-7.6-5.5-5.5-5.2-3.5-1.00.6-0.10.2-7.3-2.50.1
Унгария-5.2-2.3-2.6-2.8-2.0-1.8-2.5-2.1-2.0-7.6-7.2-6.2
Ирландия-13.6-8.5-6.4-3.6-2.0-0.8-0.30.10.5-5.0-1.51.7
Италия-3.6-2.9-2.9-3.0-2.6-2.4-2.4-2.2-1.5-9.6-8.8-8.0
Литва-8.9-3.2-2.6-0.6-0.30.30.40.50.5-6.5-1.1-0.7
Люксембург0.70.50.81.31.31.91.43.02.2-3.40.6-0.3
Латвия-4.3-1.4-1.2-1.6-1.50.0-0.3-0.7-0.5-4.5-7.2-4.6
Малта-3.0-3.4-2.2-1.5-0.91.13.32.00.5-9.6-7.5-5.7
Нидерландия-4.4-3.9-3.0-2.3-1.90.11.41.51.8-3.7-2.2-0.1
Полша-5.0-3.8-4.3-3.7-2.6-2.4-1.5-0.2-0.7-6.9-1.8-3.7
Португалия-7.7-6.2-5.1-7.4-4.4-1.9-3.0-0.30.1-5.8-2.9-0.3
Румъния-5.6-3.8-2.3-1.2-0.5-2.5-2.5-2.8-4.3-9.3-7.2-6.3
Швеция-0.4-1.1-1.5-1.60.01.01.40.80.5-2.80.01.1
Словения-6.6-4.0-14.6-5.5-2.8-1.9-0.10.70.7-7.6-4.6-3.0
Словакия-4.3-4.4-2.9-3.1-2.7-2.6-1.0-1.0-1.2-5.4-5.2-2.0
База данни на Евростат: Общ държавен дефицит (-) и излишък (+) - годишни данни
: = Липсват данни/ няма налични данни
Последно извличане - 05.12.2023 12:03