Общ държавен дефицит / излишък


1.6. Общ държавен дефицит / излишък
Процент от брутния вътрешен продукт (БВП)
Географска единица Период от време
2015 2016 2017 2018
ЕС (28 държави) -2.4 -1.7 -1.0 -0.7
Европейски съюз (27 страни) -2.4 -1.7 -1.0 -0.7
Еврозона (19 страни) -2.0 -1.4 -0.9 -0.5
Еврозона (18 страни) -2.0 -1.5 -0.9 -0.5
Белгия -2.4 -2.4 -0.7 -0.7
България -1.7 0.1 1.1 1.8
Чехия -0.6 0.7 1.6 1.1
Дания -1.2 0.2 1.7 0.8
Германия 0.9 1.2 1.2 1.9
Естония 0.1 -0.5 -0.8 -0.6
Ирландия -1.9 -0.7 -0.3 0.1
Гърция -5.6 0.5 0.7 1.0
Испания -5.2 -4.3 -3.0 -2.5
Франция -3.6 -3.5 -2.8 -2.5
Хърватия -3.3 -1.1 0.8 0.3
Италия -2.6 -2.4 -2.4 -2.2
Кипър -1.0 0.1 1.7 -4.4
Латвия -1.4 0.1 -0.5 -0.7
Литва -0.3 0.2 0.5 0.6
Люксембург 1.4 1.8 1.4 2.7
Унгария -2.0 -1.8 -2.4 -2.3
Малта -1.0 0.9 3.4 1.9
Нидерландия -2.0 0.0 1.3 1.5
Австрия -1.0 -1.5 -0.7 0.2
Полша -2.6 -2.4 -1.5 -0.2
Португалия -4.4 -1.9 -3.0 -0.4
Румъния -0.6 -2.6 -2.6 -3.0
Словения -2.8 -1.9 0.0 0.8
Словакия -2.7 -2.5 -1.0 -1.1
Финландия -2.4 -1.7 -0.7 -0.8
Швеция 0.0 1.0 1.4 0.8
Великобритания -4.6 -3.4 -2.4 -2.3
Исландия : : : :
Лихтенщайн : : : :
Норвегия : : : :
Швейцария : : : :
Черна гора : : : :
North Macedonia : : : :
Албания : : : :
Сърбия : : : :
Турция : : : :

База данни на Евростат
1.6. Общ държавен дефицит / излишък
: = Липсват данни/ няма налични данни
Последно извличане - 21.10.2019 12:03

Диаграма
1.6. Общ държавен дефицит / излишък
Милиони евро
Географска единица Период от време
2015 2016 2017 2018
ЕС (28 държави) -350287.1 -248462.5 -160253.3 -114050.1
Европейски съюз (27 страни) -348807.9 -247947.0 -160643.7 -114183.8
Еврозона (19 страни) -208037.8 -156342.8 -103516.6 -57868.3
Еврозона (18 страни) -207937.1 -156433.1 -103708.6 -58139.1
Белгия -10057.8 -10177.8 -3159.0 -3400.9
България -783.1 43.6 573.0 982.3
Чехия -1036.0 1267.8 2991.9 2276.9
Дания -3187.7 653.6 4971.0 2352.4
Германия 28580.0 37112.0 40295.0 62426.0
Естония 29.7 -111.8 -183.1 -146.2
Ирландия -5122.9 -1880.6 -906.6 168.5
Гърция -9953.0 858.0 1299.0 1826.0
Испания -55786.0 -47953.0 -35138.0 -30495.0
Франция -79697.0 -79123.0 -63603.0 -59534.0
Хърватия -1479.2 -515.6 390.4 133.8
Италия -42248.0 -40857.0 -42047.0 -38551.0
Кипър -173.2 16.6 332.8 -925.8
Латвия -331.5 16.1 -139.9 -214.3
Литва -100.7 90.3 192.0 270.8
Люксембург 727.3 983.1 768.5 1600.0
Унгария -2210.9 -2033.4 -2990.8 -3062.3
Малта -98.2 94.3 385.3 235.6
Нидерландия -13970.0 148.0 9302.0 11553.0
Австрия -3477.0 -5487.8 -2754.4 762.6
Полша -11254.5 -10106.6 -6818.2 -1181.7
Португалия -7995.0 -3527.5 -5799.1 -910.9
Румъния -981.6 -4463.2 -4957.0 -6002.5
Словения -1106.3 -781.0 -6.1 353.5
Словакия -2131.2 -2006.6 -805.0 -951.2
Финландия -5127.0 -3755.0 -1550.0 -1935.0
Швеция -11.3 4624.7 6871.6 3830.3
Великобритания -121305.0 -81590.8 -57768.6 -55510.8
Исландия : : : :
Лихтенщайн : : : :
Норвегия : : : :
Швейцария : : : :
Черна гора : : : :
North Macedonia : : : :
Албания : : : :
Сърбия : : : :
Турция : : : :

База данни на Евростат
1.6. Общ държавен дефицит / излишък
: = Липсват данни/ няма налични данни
Последно извличане - 21.10.2019 12:03

Диаграма
Страници