Премини към основното съдържание

Очаквана продължителност на живота, по пол

Очаквана продължителност на живота по пол
Общо
Year
Географска единица Период от време
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ЕС (27 държави - от 2020) 79.1 79.3 79.5 79.8b 80.1b 80.2b 80.5 80.8b 80.5b 80.9 80.9b 81.0ep
ЕС (28 държави) 79.1 79.4 79.6 79.9b 80.2b 80.3b 80.5 80.9b 80.6b 81.0 80.9b 81.0ep
ЕС (27 държави - 2007-2013) 79.2 79.4 79.7 80.0b 80.3b 80.3b 80.6 80.9b 80.6b 81.0 81.0b 81.0ep
Еврозона - 19 държави (от 2015) 80.3 80.5 80.8 81.1 81.3b 81.3b 81.6 82.0b 81.6b 82.0 82.0bp 82.1ep
Еврозона - 18 държави (2014) 80.4 80.6 80.8 81.1 81.4b 81.4b 81.7 82.1b 81.7b 82.1 82.0bp 82.2ep
Белгия 79.9 79.8 80.2 80.3 80.7b 80.5 80.7 81.4 81.1 81.5 81.6 81.7
България 73.0 73.3 73.7 73.8 74.2 74.4 74.9 74.5 74.7 74.9 74.8 75.0
Чехия 77.0 77.3 77.4 77.7 78.0 78.1 78.3 78.9 78.7 79.1 79.1 79.1
Дания 78.4 78.8 79.0 79.3 79.9 80.2 80.4 80.7 80.8 80.9 81.1 81.0
Германия 80.1 80.2 80.3 80.5 80.6b 80.7 80.6 81.2 80.7 81.0 81.1 81.0
Естония 73.2 74.4 75.3 76.0 76.6 76.7 77.5 77.4 78.0b 78.0 78.4 78.5
Ирландия 79.7 80.2 80.2 80.8 80.9 80.9 81.0 81.4 81.5 81.7 82.2 82.3e
Гърция 79.7 80.2 80.4 80.6 80.8 80.7 81.4 81.5 81.1 81.5 81.4 81.9
Испания 81.1 81.5 81.9 82.4 82.6 82.5 83.2 83.3 83.0 83.5 83.4 83.5
Франция 81.3 81.4 81.5 81.8 82.3 82.1b 82.4 82.9b 82.4 82.7 82.7p 82.9p
Франция (метрополия) 81.3 81.4 81.6 81.9 82.3 82.1 : : : : : :
Хърватия 75.8 76.0 76.3 76.7 77.2 77.3 77.8 77.9 77.5 78.2 78.0 78.2
Италия 81.6 81.7 81.8 82.2 82.4 82.4 82.9 83.2 82.7 83.4 83.1 83.4
Кипър 79.8 80.6 81.0 81.5 81.2 81.1 82.5 82.3 81.8 82.7 82.2 82.9
Латвия 70.8 72.1 72.8 73.1 73.9 74.1 74.3 74.5 74.8 74.9 74.9 75.1
Литва 70.7 71.7 72.9 73.3 73.7 74.1 74.1 74.7 74.6 74.9 75.8 76.0
Люксембург 79.5 80.7 80.8 80.8 81.1 81.5b 81.9 82.3 82.4 82.7 82.1b 82.3
Унгария 73.6 74.2 74.4 74.7 75.1 75.3b 75.8 76.0 75.7 76.2 76.0 76.2
Малта 79.9 79.7 80.4 81.5 80.9 80.9 81.9 82.1 82.0 82.6 82.4 82.5
Нидерландия 80.4 80.5 80.9 81.0 81.3 81.2 81.4 81.8 81.6 81.7 81.8 81.9
Австрия 80.3 80.6 80.5 80.7 81.1 81.1 81.3 81.6 81.3 81.8 81.7 81.8
Полша 75.4 75.6 75.9 76.4b 76.8 76.9 77.1 77.8 77.5 78.0 77.8 77.7
Португалия 79.3 79.5 79.7 80.1 80.7 80.6 80.9 81.3 81.3 81.3 81.6 81.5
Румъния 73.1 73.5 73.7 73.7 74.4 74.4 75.1 75.0 74.9 75.2 75.2 75.3
Словения 78.4 79.1b 79.4 79.8 80.1 80.3 80.5 81.2 80.9 81.2 81.2 81.5
Словакия 74.6 74.9 75.3 75.6 76.1 76.3 76.6 77.0 76.7 77.3 77.3 77.4
Финландия 79.6 79.9 80.1 80.2 80.6 80.7 81.1 81.3 81.6 81.5 81.7 81.8
Швеция 81.1 81.3 81.5 81.6 81.9 81.8 82.0 82.3 82.2 82.4 82.5 82.6
Исландия 81.5 81.6 81.8 81.9 82.4 83.0 82.1 82.9 82.5 82.2 82.6 82.9
Лихтенщайн 81.4 82.9 81.7 81.8 81.9 82.5 82.5 82.1 82.7 82.3 83.7 83.1
Норвегия 80.6 80.8 81.0 81.2 81.4 81.5 81.8 82.2 82.4 82.5 82.7 82.8
Швейцария 82.0 82.3 82.3 82.7 82.8b 82.8 82.9 83.3 83.0 83.7 83.7 83.8
Великобритания 79.7 79.8 80.4 80.6 81.0 81.0 81.1 81.4 81.0 81.2 81.3 81.3
Черна гора 74.4 75.2 75.2 76.1 76.1 76.3 76.5 76.5 76.5 76.5 76.6 76.9
Република Северна Македония 73.8 74.4 74.4 75.0 75.1 74.9 75.5 75.5 75.5 75.4 76.0 76.7
Албания : : : : : : 77.9 78.2 77.9 78.5 78.5 78.9
Сърбия 73.7 73.9 74.0 74.4 74.6b 74.9 75.3 75.4 75.3 75.7 75.6 75.9
Турция : : 76.0 76.8 77.1 77.6 78.2 78.1 78.2 78.1 78.5 78.9
Беларус : : : : 70.7 72.3 72.7 73.3 74.0 74.2 74.5 74.5
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : 78.6p : :
Молдова 68.9 69.3 69.4 69.1 71.0 71.0 : : : : : :
Русия 67.5 67.9 68.7 68.9 : : : : : : : :
Сан Марино : : : : : 85.6 : : : : : :
Украйна 67.6 68.0 : 70.3 71.1 71.2 : 71.8 72.5 72.9 73.3 73.2
Армения 73.6 73.6 73.7 : : : : : 75.1 75.1 75.8 76.7
Азарбайджан 72.8 73.6 73.8 73.6 : 74.1 74.7 74.8 75.3 : 75.6 76.0
Грузия 74.9 74.0 73.3 74.5 74.5 : : 74.1 73.0 72.7 73.5 74.0

База данни на Евростат
Очаквана продължителност на живота по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 24.02.2022 12:03
Очаквана продължителност на живота по пол
Мъже
Year
Географска единица Период от време
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ЕС (27 държави - от 2020) 75.8 76.1 76.4 76.7b 77.0b 77.1b 77.5 77.9b 77.7b 78.0 78.1b 78.2ep
ЕС (28 държави) 76.0 76.3 76.6 76.9b 77.3b 77.4b 77.7 78.1b 77.9b 78.2 78.3b 78.3ep
ЕС (27 държави - 2007-2013) 76.1 76.3 76.6 77.0b 77.3b 77.4b 77.7 78.1b 77.9b 78.2 78.3b 78.4ep
Еврозона - 19 държави (от 2015) 77.3 77.5 77.8 78.1 78.4b 78.5b 78.8 79.2b 78.9b 79.3 79.4bp 79.5ep
Еврозона - 18 държави (2014) 77.4 77.7 77.9 78.2 78.5b 78.6b 78.9 79.3b 79.0b 79.4 79.5bp 79.6ep
Белгия 77.1 76.9 77.4 77.5 78.0b 77.8 78.1 78.8 78.7 79.0 79.2 79.4
България 69.5 69.8 70.2 70.3 70.7 70.9 71.3 71.1 71.2 71.3 71.4 71.5
Чехия 73.8 74.1 74.3 74.5 74.8 75.1 75.2 75.8 75.7 76.1 76.1 76.2
Дания 76.2 76.5 76.9 77.2 77.8 78.1 78.3 78.7 78.8 79.0 79.2 79.1
Германия 77.4 77.6 77.8 78.0 77.9b 78.1 78.1 78.7 78.3 78.6 78.7 78.6
Естония 67.5 68.9 70.0 70.9 71.4 71.4 72.8 72.4 73.2b 73.3 73.8 74.0
Ирландия 77.3 77.9 77.8 78.5 78.6 78.7 78.9 79.3 79.6 79.8 80.4 80.5e
Гърция 76.9 77.5 77.5 78.0 78.0 78.0 78.7 78.8 78.5 78.9 78.8 79.3
Испания 77.9 78.3 78.8 79.2 79.5 79.5 80.2 80.4 80.1 80.5 80.6 80.7
Франция 77.6 77.8 78.0 78.2 78.7 78.7b 79.0 79.5b 79.2 79.5 79.6p 79.7p
Франция (метрополия) 77.6 77.9 78.0 78.3 78.8 78.7 : : : : : :
Хърватия 72.2 72.3 72.8 73.4 73.8 73.9 74.5 74.7 74.4 75.0 74.9 74.9
Италия 78.8 78.9 79.1 79.5 79.7 79.8 80.3 80.7 80.3 81.0 80.8 81.2
Кипър 77.6 78.2 78.5 79.2 79.3 78.9 80.1 80.3 79.9 80.5 80.2 80.9
Латвия 65.3 66.5 67.5 67.9 68.6 68.9 69.3 69.1 69.7 69.8 69.8 70.1
Литва 64.5 65.9 67.1 67.6 68.1 68.4 68.5 69.2 69.2 69.5 70.7 70.9
Люксембург 76.7 78.1 78.1 77.9 78.5 79.1b 79.8 79.4 80.0 80.1 79.9b 80.1
Унгария 69.4 70.0 70.3 70.7 71.2 71.6b 72.2 72.3 72.3 72.6 72.5 72.7
Малта 77.5 77.1 77.9 79.3 78.6 78.6 79.6 79.9 79.8 80.6 80.2 80.4
Нидерландия 78.1 78.4 78.7 78.9 79.4 79.3 79.5 80.0 79.9 80.0 80.2 80.3
Австрия 77.4 77.7 77.6 77.8 78.3 78.4 78.6 79.1 78.8 79.3 79.4 79.4
Полша 71.0 71.3 71.5 72.2b 72.5 72.6 73.0 73.7 73.5 73.9 73.9 73.7
Португалия 75.9 76.2 76.5 76.8 77.3 77.3 77.6 78.0 78.1 78.1 78.4 78.3
Румъния 69.5 69.7 69.8 70.0 70.8 70.9 71.6 71.3 71.4 71.6 71.6 71.7
Словения 74.6 75.5b 75.9 76.4 76.8 77.1 77.2 78.2 77.8 78.2 78.2 78.5
Словакия 70.6 70.9 71.4 71.8 72.3 72.5 72.9 73.3 73.1 73.8 73.8 73.9
Финландия 76.0 76.5 76.6 76.9 77.3 77.7 78.0 78.4 78.7 78.6 78.9 79.1
Швеция 79.0 79.2 79.4 79.6 79.9 79.9 80.2 80.4 80.4 80.6 80.8 80.9
Исландия 79.6 80.0 79.8 79.8 80.7 81.6 80.5 81.3 81.2 80.4 81.1 81.3
Лихтенщайн 79.1 80.0 79.5 79.5 79.5 79.7 80.7 81.0 80.9 80.6 81.6 80.7
Норвегия 78.3 78.4 78.7 79.0 79.1 79.5 79.8 80.1 80.5 80.7 81.0 81.1
Швейцария 79.5 79.8 79.9 80.3 80.5b 80.6 80.7 81.1 80.8 81.7 81.6 81.9
Великобритания 77.6 77.7 78.3 78.6 79.0 79.1 79.2 79.5 79.2 79.4 79.5 79.5
Черна гора 71.9 72.6 72.9 73.6 73.3 74.2 74.1 74.1 74.4 74.1 73.9 74.5
Република Северна Македония 71.8 72.4 72.3 72.9 73.1 73.0 73.4 73.5 73.5 73.4 74.1 74.6
Албания : : : : : : 76.0 76.4 76.3 77.1 77.1 77.4
Сърбия 70.9 71.3 71.4 71.8 72.0b 72.3 72.6 72.8 72.8 73.2 73.1 73.5
Турция : : 73.3 74.2 74.4 74.8 75.4 75.4 75.4 75.4 75.7 76.2
Беларус : : : : 64.7 66.6 67.3 67.8 68.6 69.0 69.3 69.3
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : 75.9p : :
Молдова 65.1 65.5 65.3 64.9 66.9 67.0 : : : : : :
Русия 61.4 61.8 62.8 63.0 : : : : : : : :
Сан Марино : : : : : 84.1 : : : : : :
Украйна 61.8 62.3 : 65.2 66.0 66.1 : 66.6 67.5 68.0 68.3 68.1
Армения 70.3 70.2 70.5 : : : : : 71.7 71.5 72.5 73.4
Азарбайджан 70.1 71.1 71.4 71.2 : 71.6 72.1 72.2 72.9 : 73.2 73.5
Грузия 70.3 69.0 68.9 70.0 70.1 : : 69.9 68.7 68.3 69.2 69.7

База данни на Евростат
Очаквана продължителност на живота по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 24.02.2022 12:03
Очаквана продължителност на живота по пол
Жени
Year
Географска единица Период от време
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ЕС (27 държави - от 2020) 82.2 82.4 82.6 82.9b 83.1b 83.1b 83.3 83.7b 83.3b 83.7 83.6b 83.7ep
ЕС (28 държави) 82.2 82.3 82.6 82.8b 83.1b 83.0b 83.3 83.6b 83.3b 83.7 83.6b 83.6ep
ЕС (27 държави - 2007-2013) 82.2 82.4 82.6 82.9b 83.1b 83.1b 83.3 83.7b 83.3b 83.7 83.6b 83.7ep
Еврозона - 19 държави (от 2015) 83.3 83.4 83.6 83.9 84.1b 84.0b 84.3 84.7b 84.2b 84.6 84.5bp 84.6ep
Еврозона - 18 държави (2014) 83.4 83.5 83.7 83.9 84.2b 84.1b 84.3 84.7b 84.2b 84.7 84.5bp 84.6ep
Белгия 82.6 82.6 82.8 83.0 83.3b 83.1 83.2 83.9 83.4 84.0 83.9 83.9
България 76.6 77.0 77.4 77.4 77.8 77.9 78.6 78.0 78.2 78.5 78.4 78.6
Чехия 80.2 80.5 80.5 80.9 81.1 81.2 81.3 82.0 81.6 82.1 82.0 82.0
Дания 80.6 81.0 81.1 81.4 81.9 82.1 82.4 82.8 82.7 82.8 83.1 82.9
Германия 82.7 82.7 82.8 83.0 83.1b 83.1 83.0 83.6 83.1 83.5 83.4 83.3
Естония 78.9 79.5 80.3 80.8 81.3 81.5 81.7 81.9 82.2b 82.2 82.6 82.7
Ирландия 82.1 82.4 82.7 83.1 83.0 83.1 83.1 83.5 83.4 83.6 84.0 84.1e
Гърция 82.5 83.0 83.3 83.3 83.6 83.4 84.0 84.1 83.7 84.0 83.9 84.4
Испания 84.4 84.6 85.0 85.5 85.6 85.5 86.1 86.2 85.7 86.3 86.1 86.3
Франция 84.8 84.8 85.0 85.3 85.7 85.4b 85.6 86.1b 85.6 85.8 85.7p 85.9p
Франция (метрополия) 84.8 84.8 85.0 85.3 85.7 85.4 : : : : : :
Хърватия 79.2 79.7 79.7 79.9 80.4 80.6 81.0 81.0 80.5 81.3 81.0 81.5
Италия 84.2 84.2 84.3 84.7 84.8 84.8 85.2 85.6 84.9 85.6 85.2 85.6
Кипър 82.1 82.9 83.5 83.9 83.1 83.4 85.0 84.3 83.7 84.9 84.2 84.8
Латвия 76.2 77.5 77.7 78.0 78.8 78.9 78.9 79.4 79.5 79.6 79.7 79.7
Литва 77.2 77.6 78.7 78.9 79.3 79.6 79.6 80.1 79.7 80.1 80.5 80.7
Люксембург 82.2 83.1 83.3 83.5 83.6 83.8b 83.9 85.2 84.7 85.4 84.4b 84.6
Унгария 77.8 78.3 78.4 78.6 78.7 78.7b 79.1 79.4 79.0 79.7 79.3 79.6
Малта 82.2 82.3 82.7 83.6 83.0 83.0 84.0 84.3 84.1 84.4 84.6 84.6
Нидерландия 82.5 82.5 82.9 83.0 83.1 83.0 83.2 83.5 83.2 83.2 83.4 83.4
Австрия 83.1 83.3 83.2 83.5 83.8 83.6 83.8 84.0 83.7 84.1 84.0 84.1
Полша 79.8 80.0 80.1 80.7b 81.1 81.1 81.2 81.7 81.6 82.0 81.8 81.7
Португалия 82.5 82.7 82.8 83.2 83.8 83.6 84.0 84.4 84.3 84.3 84.6 84.5
Румъния 76.8 77.5 77.7 77.7 78.2 78.1 78.7 78.7 78.6 79.0 79.0 79.2
Словения 82.0 82.6b 82.7 83.1 83.3 83.3 83.6 84.1 83.9 84.3 84.0 84.4
Словакия 78.4 79.0 79.1 79.3 79.8 79.9 80.1 80.5 80.2 80.7 80.7 80.8
Финландия 83.1 83.3 83.5 83.5 83.8 83.7 84.1 84.1 84.4 84.4 84.5 84.5
Швеция 83.1 83.3 83.5 83.6 83.8 83.6 83.8 84.2 84.1 84.1 84.1 84.3
Исландия 83.4 83.3 83.8 84.1 84.1 84.3 83.7 84.5 83.8 84.1 84.3 84.5
Лихтенщайн 83.6 85.5 83.6 84.3 84.2 85.2 83.9 83.2 84.5 84.0 86.0 85.5
Норвегия 82.9 83.2 83.2 83.3 83.6 83.5 83.8 84.2 84.2 84.2 84.3 84.5
Швейцария 84.4 84.6 84.6 84.9 85.0b 84.9 85.0 85.4 85.1 85.6 85.6 85.7
Великобритания 81.8 81.8 82.4 82.6 83.0 82.8 82.9 83.2 82.8 83.0 83.1 83.1
Черна гора 76.9 77.8 77.5 78.5 78.8 78.3 79.0 78.9 78.6 78.9 79.2 79.3
Република Северна Македония 75.9 76.5 76.7 77.2 77.2 76.9 77.5 77.5 77.4 77.5 77.9 78.8
Албания : : : : : : 80.1 80.1 79.7 80.1 80.1 80.5
Сърбия 76.5 76.6 76.7 77.0 77.2b 77.5 77.9 78.0 77.9 78.3 78.1 78.4
Турция : : 78.8 79.4 79.8 80.5 81.1 80.9 81.0 81.0 81.3 81.6
Беларус : : : : 76.9 77.8 78.0 78.6 79.0 79.2 79.3 79.5
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : 81.6p : :
Молдова 72.7 73.2 73.6 73.5 75.0 74.9 : : : : : :
Русия 73.9 74.2 74.7 74.9 : : : : : : : :
Сан Марино : : : : : 86.8 : : : : : :
Украйна 73.7 73.9 : 75.3 76.0 76.1 : 76.7 77.3 77.6 78.0 78.0
Армения 76.8 76.7 76.7 : : : : : 78.2 78.4 78.9 79.7
Азарбайджан 75.5 76.3 76.3 76.0 : 76.6 77.1 77.3 77.7 : 77.9 78.3
Грузия 79.3 78.8 77.5 78.8 78.6 : : 78.2 77.4 77.2 77.8 78.2

База данни на Евростат
Очаквана продължителност на живота по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 24.02.2022 12:03