Очаквана продължителност на живота, по пол


Life expectancy at birth by sex
Общо
Year
Географска единица Период от време
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ЕС (28 държави) 78.9 79.1 79.4 79.6 79.9b 80.2b 80.3b 80.5e 80.9be 80.6b 81.0 80.9b
Европейски съюз (27 страни) 79.0 79.2 79.4 79.7 80.0b 80.3b 80.3b 80.6e 80.9be 80.6b 81.0 81.0b
Еврозона (19 страни) 80.1 80.3 80.5 80.8 81.1 81.3b 81.3b 81.6 82.0b 81.6b 82.0 82.0b
Еврозона (18 страни) 80.3 80.4 80.6 80.8 81.1 81.4b 81.4b 81.7 82.1b 81.7b 82.1 82.0b
Белгия 79.5 79.9 79.8 80.2 80.3 80.7b 80.5 80.7 81.4 81.1 81.5 81.6
България 72.7 73.0 73.3 73.7 73.8 74.2 74.4 74.9 74.5 74.7 74.9 74.8
Чехия 76.7 77.0 77.3 77.4 77.7 78.0 78.1 78.3 78.9 78.7 79.1 79.1
Дания 78.4 78.4 78.8 79.0 79.3 79.9 80.2 80.4 80.7 80.8 80.9 81.1
Германия 79.9 80.1 80.2 80.3 80.5 80.6b 80.7 80.6 81.2 80.7 81.0 81.1
Естония 73.2 73.2 74.4 75.3 76.0 76.6 76.7 77.5 77.4 78.0b 78.0 78.4
Ирландия 79.3 79.7 80.2 80.2 80.8 80.9 80.9 81.0 81.4 81.5 81.8 82.2
Гърция 79.9 79.7 80.2 80.4 80.6 80.8 80.7 81.4 81.5 81.1 81.5 81.4
Испания 81.1 81.1 81.5 81.9 82.4 82.6 82.5 83.2 83.3 83.0 83.5 83.4
Франция 80.9 81.3 81.4 81.5 81.8 82.3 82.1b 82.4 82.9b 82.4 82.7 82.7
Франция (метрополия) 81.0 81.3 81.4 81.6 81.9 82.3 82.1 : : : : :
Хърватия 75.9 75.8 76.0 76.3 76.7 77.2 77.3 77.8 77.9 77.5 78.2 78.0
Италия 81.4 81.6 81.7 81.8 82.2 82.4 82.4 82.9 83.2 82.7 83.4 83.1
Кипър 80.1 79.8 80.6 81.0 81.5 81.2 81.1 82.5 82.3 81.8 82.7 82.2
Латвия 70.6 70.8 72.1 72.8 73.1 73.9 74.1 74.3 74.5 74.8 74.9 74.9
Литва 71.0 70.7 71.7 72.9 73.3 73.7 74.1 74.1 74.7 74.6 74.9 75.8
Люксембург 79.4 79.5 80.7 80.8 80.8 81.1 81.5b 81.9 82.3 82.4 82.7 82.1b
Унгария 73.5 73.6 74.2 74.4 74.7 75.1 75.3b 75.8 76.0 75.7 76.2 76.0
Малта 79.5 79.9 79.7 80.4 81.5 80.9 80.9 81.9 82.1 82.0 82.6 82.4
Нидерландия 80.0 80.4 80.5 80.9 81.0 81.3 81.2 81.4 81.8 81.6 81.7 81.8
Австрия 80.1 80.3 80.6 80.5 80.7 81.1 81.1 81.3 81.6 81.3 81.8 81.7
Полша 75.3 75.4 75.6 75.9 76.4b 76.8 76.9 77.1 77.8 77.5 78.0 77.8
Португалия 79.0 79.3 79.5 79.7 80.1 80.7 80.6 80.9 81.3 81.3 81.3 81.6
Румъния 72.5 73.1 73.5 73.7 73.7 74.4 74.4 75.1e 75.0e 74.9 75.2 75.3
Словения 78.3 78.4 79.1b 79.4 79.8 80.1 80.3 80.5 81.2 80.9 81.2 81.2
Словакия 74.5 74.6 74.9 75.3 75.6 76.1 76.3 76.6 77.0 76.7 77.3 77.3
Финландия 79.5 79.6 79.9 80.1 80.2 80.6 80.7 81.1 81.3 81.6 81.5 81.7
Швеция 81.0 81.1 81.3 81.5 81.6 81.9 81.8 82.0 82.3 82.2 82.4 82.5
Великобритания 79.5 79.7 79.8 80.4 80.6 81.0 81.0 81.1 81.4 81.0 81.2 81.3
Исландия 81.2 81.5 81.6 81.8 81.9 82.4 83.0 82.1 82.9 82.5 82.2 82.6
Лихтенщайн 81.0 81.4 82.9 81.7 81.8 81.9 82.5 82.5 82.1 82.7 82.3 83.7
Норвегия 80.6 80.6 80.8 81.0 81.2 81.4 81.5 81.8 82.2 82.4 82.5 82.7
Швейцария 81.8 82.0 82.3 82.3 82.7 82.8b 82.8 82.9 83.3 83.0 83.7 83.7
Черна гора 73.9 74.4 75.2 75.2 76.1 76.1 76.3 76.5 76.5 76.5 76.5 76.6
North Macedonia 73.9 73.8 74.4 74.4 75.0 75.1 74.9 75.5 75.5 75.5 75.4 76.0
Албания : : : : : : : 77.9 78.2 77.9e 78.5 78.5
Сърбия 73.4 73.7 73.9 74.0 74.4 74.6b 74.9 75.3 75.4 75.3 75.7 75.6
Турция : : : 76.0 76.8 77.1 77.6 78.2 78.1 78.2 78.1 78.5
Беларус : : : : : 70.7 72.3 72.7 73.3 74.0 74.2 74.5
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : :p 78.6p :
Молдова 68.5 68.9 69.3 69.4 69.1 71.0 71.0 : : : : :
Русия 66.6 67.5 67.9 68.7 68.9 : : : : : : :
Сан Марино : : : : : : 85.6 : : : : :
Украйна 67.9 67.6 68.0 : 70.3 71.1 71.2 : 71.8 72.5 : 73.3
Армения 72.9 73.6 73.6 73.7 : : : : : 75.1 75.1 75.8
Азарбайджан 72.8 72.8 73.6 73.8 73.6 : 74.1 74.7 74.8 75.3 : 75.6
Грузия 74.2 74.9 74.0 73.3 74.5 74.5 : : 74.1 73.0 72.7 73.5

База данни на Евростат
Life expectancy at birth by sex
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 21.01.2020 12:03

Диаграма


Life expectancy at birth by sex
Мъже
Year
Географска единица Период от време
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ЕС (28 държави) 75.8 76.0 76.3 76.6 76.9b 77.3b 77.4b 77.7e 78.1be 77.9b 78.2 78.3b
Европейски съюз (27 страни) 75.8 76.1 76.3 76.6 77.0b 77.3b 77.4b 77.7e 78.1be 77.9b 78.2 78.3b
Еврозона (19 страни) 77.0 77.3 77.5 77.8 78.1 78.4b 78.5b 78.8 79.2b 78.9b 79.3 79.4b
Еврозона (18 страни) 77.2 77.4 77.7 77.9 78.2 78.5b 78.6b 78.9 79.3b 79.0b 79.4 79.5b
Белгия 76.6 77.1 76.9 77.4 77.5 78.0b 77.8 78.1 78.8 78.7 79.0 79.2
България 69.2 69.5 69.8 70.2 70.3 70.7 70.9 71.3 71.1 71.2 71.3 71.4
Чехия 73.5 73.8 74.1 74.3 74.5 74.8 75.1 75.2 75.8 75.7 76.1 76.1
Дания 76.1 76.2 76.5 76.9 77.2 77.8 78.1 78.3 78.7 78.8 79.0 79.2
Германия 77.2 77.4 77.6 77.8 78.0 77.9b 78.1 78.1 78.7 78.3 78.6 78.7
Естония 67.6 67.5 68.9 70.0 70.9 71.4 71.4 72.8 72.4 73.2b 73.3 73.8
Ирландия 76.9 77.3 77.9 77.8 78.5 78.6 78.7 78.9 79.3 79.6 79.9 80.4
Гърция 77.1 76.9 77.5 77.5 78.0 78.0 78.0 78.7 78.8 78.5 78.9 78.8
Испания 77.8 77.9 78.3 78.8 79.2 79.5 79.5 80.2 80.4 80.1 80.5 80.6
Франция 77.3 77.6 77.8 78.0 78.2 78.7 78.7b 79.0 79.5b 79.2 79.5 79.6
Франция (метрополия) 77.4 77.6 77.9 78.0 78.3 78.8 78.7 : : : : :
Хърватия 72.4 72.2 72.3 72.8 73.4 73.8 73.9 74.5 74.7 74.4 75.0 74.9
Италия 78.6 78.8 78.9 79.1 79.5 79.7 79.8 80.3 80.7 80.3 81.0 80.8
Кипър 78.1 77.6 78.2 78.5 79.2 79.3 78.9 80.1 80.3 79.9 80.5 80.2
Латвия 65.0 65.3 66.5 67.5 67.9 68.6 68.9 69.3 69.1 69.7 69.8 69.8
Литва 65.0 64.5 65.9 67.1 67.6 68.1 68.4 68.5 69.2 69.2 69.5 70.7
Люксембург 76.8 76.7 78.1 78.1 77.9 78.5 79.1b 79.8 79.4 80.0 80.1 79.9b
Унгария 69.2 69.4 70.0 70.3 70.7 71.2 71.6b 72.2 72.3 72.3 72.6 72.5
Малта 77.0 77.5 77.1 77.9 79.3 78.6 78.6 79.6 79.9 79.8 80.6 80.2
Нидерландия 77.7 78.1 78.4 78.7 78.9 79.4 79.3 79.5 80.0 79.9 80.0 80.2
Австрия 77.1 77.4 77.7 77.6 77.8 78.3 78.4 78.6 79.1 78.8 79.3 79.4
Полша 70.9 71.0 71.3 71.5 72.2b 72.5 72.6 73.0 73.7 73.5 73.9 73.9
Португалия 75.5 75.9 76.2 76.5 76.8 77.3 77.3 77.6 78.0 78.1 78.1 78.4
Румъния 69.0 69.5 69.7 69.8 70.0 70.8 70.9 71.6e 71.3e 71.4 71.6 71.7
Словения 74.5 74.6 75.5b 75.9 76.4 76.8 77.1 77.2 78.2 77.8 78.2 78.2
Словакия 70.4 70.6 70.9 71.4 71.8 72.3 72.5 72.9 73.3 73.1 73.8 73.8
Финландия 75.9 76.0 76.5 76.6 76.9 77.3 77.7 78.0 78.4 78.7 78.6 78.9
Швеция 78.8 79.0 79.2 79.4 79.6 79.9 79.9 80.2 80.4 80.4 80.6 80.8
Великобритания 77.3 77.6 77.7 78.3 78.6 79.0 79.1 79.2 79.5 79.2 79.4 79.5
Исландия 79.5 79.6 80.0 79.8 79.8 80.7 81.6 80.5 81.3 81.2 80.4 81.1
Лихтенщайн 78.9 79.1 80.0 79.5 79.5 79.5 79.7 80.7 81.0 80.9 80.6 81.6
Норвегия 78.2 78.3 78.4 78.7 79.0 79.1 79.5 79.8 80.1 80.5 80.7 81.0
Швейцария 79.2 79.5 79.8 79.9 80.3 80.5b 80.6 80.7 81.1 80.8 81.7 81.6
Черна гора 71.4 71.9 72.6 72.9 73.6 73.3 74.2 74.1 74.1 74.4 74.1 73.9
North Macedonia 71.7 71.8 72.4 72.3 72.9 73.1 73.0 73.4 73.5 73.5 73.4 74.1
Албания : : : : : : : 76.0 76.4 76.2e 77.1 77.1
Сърбия 70.8 70.9 71.3 71.4 71.8 72.0b 72.3 72.6 72.8 72.8 73.2 73.1
Турция : : : 73.3 74.2 74.4 74.8 75.4 75.4 75.4 75.4 75.7
Беларус : : : : : 64.7 66.6 67.3 67.8 68.6 69.0 69.3
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : :p 75.9p :
Молдова 64.7 65.1 65.5 65.3 64.9 66.9 67.0 : : : : :
Русия 60.4 61.4 61.8 62.8 63.0 : : : : : : :
Сан Марино : : : : : : 84.1 : : : : :
Украйна 62.3 61.8 62.3 : 65.2 66.0 66.1 : 66.6 67.5 : 68.3
Армения 69.7 70.3 70.2 70.5 : : : : : 71.7 71.5 72.5
Азарбайджан 70.1 70.1 71.1 71.4 71.2 : 71.6 72.1 72.2 72.9 : 73.2
Грузия 69.7 70.3 69.0 68.9 70.0 70.1 : : 69.9 68.7 68.3 69.2

База данни на Евростат
Life expectancy at birth by sex
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 21.01.2020 12:03

Диаграма


Life expectancy at birth by sex
Жени
Year
Географска единица Период от време
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ЕС (28 държави) 82.0 82.2 82.3 82.6 82.8b 83.1b 83.0b 83.3e 83.6be 83.3b 83.6 83.5b
Европейски съюз (27 страни) 82.0 82.2 82.4 82.6 82.9b 83.1b 83.1b 83.3e 83.7be 83.3b 83.7 83.6b
Еврозона (19 страни) 83.1 83.3 83.4 83.6 83.9 84.1b 84.0b 84.3 84.7b 84.2b 84.6 84.5b
Еврозона (18 страни) 83.2 83.4 83.5 83.7 83.9 84.2b 84.1b 84.3 84.7b 84.2b 84.6 84.5b
Белгия 82.3 82.6 82.6 82.8 83.0 83.3b 83.1 83.2 83.9 83.4 84.0 83.9
България 76.3 76.6 77.0 77.4 77.4 77.8 77.9 78.6 78.0 78.2 78.5 78.4
Чехия 79.9 80.2 80.5 80.5 80.9 81.1 81.2 81.3 82.0 81.6 82.1 82.0
Дания 80.7 80.6 81.0 81.1 81.4 81.9 82.1 82.4 82.8 82.7 82.8 83.1
Германия 82.4 82.7 82.7 82.8 83.0 83.1b 83.1 83.0 83.6 83.1 83.5 83.4
Естония 78.6 78.9 79.5 80.3 80.8 81.3 81.5 81.7 81.9 82.2b 82.2 82.6
Ирландия 81.7 82.1 82.4 82.7 83.1 83.0 83.1 83.1 83.5 83.4 83.6 84.0
Гърция 82.7 82.5 83.0 83.3 83.3 83.6 83.4 84.0 84.1 83.7 84.0 83.9
Испания 84.4 84.4 84.6 85.0 85.5 85.6 85.5 86.1 86.2 85.7 86.3 86.1
Франция 84.5 84.8 84.8 85.0 85.3 85.7 85.4b 85.6 86.1b 85.6 85.7 85.6
Франция (метрополия) 84.5 84.8 84.8 85.0 85.3 85.7 85.4 : : : : :
Хърватия 79.3 79.2 79.7 79.7 79.9 80.4 80.6 81.0 81.0 80.5 81.3 81.0
Италия 84.1 84.2 84.2 84.3 84.7 84.8 84.8 85.2 85.6 84.9 85.6 85.2
Кипър 82.0 82.1 82.9 83.5 83.9 83.1 83.4 85.0 84.3 83.7 84.9 84.2
Латвия 76.1 76.2 77.5 77.7 78.0 78.8 78.9 78.9 79.4 79.5 79.6 79.7
Литва 77.1 77.2 77.6 78.7 78.9 79.3 79.6 79.6 80.1 79.7 80.1 80.5
Люксембург 81.9 82.2 83.1 83.3 83.5 83.6 83.8b 83.9 85.2 84.7 85.4 84.4b
Унгария 77.8 77.8 78.3 78.4 78.6 78.7 78.7b 79.1 79.4 79.0 79.7 79.3
Малта 82.0 82.2 82.3 82.7 83.6 83.0 83.0 84.0 84.3 84.1 84.4 84.6
Нидерландия 82.0 82.5 82.5 82.9 83.0 83.1 83.0 83.2 83.5 83.2 83.2 83.4
Австрия 82.8 83.1 83.3 83.2 83.5 83.8 83.6 83.8 84.0 83.7 84.1 84.0
Полша 79.7 79.8 80.0 80.1 80.7b 81.1 81.1 81.2 81.7 81.6 82.0 81.8
Португалия 82.5 82.5 82.7 82.8 83.2 83.8 83.6 84.0 84.4 84.3 84.3 84.6
Румъния 76.1 76.8 77.5 77.7 77.7 78.2 78.1 78.7e 78.7e 78.6 79.0 79.1
Словения 82.0 82.0 82.6b 82.7 83.1 83.3 83.3 83.6 84.1 83.9 84.3 84.0
Словакия 78.4 78.4 79.0 79.1 79.3 79.8 79.9 80.1 80.5 80.2 80.7 80.7
Финландия 83.1 83.1 83.3 83.5 83.5 83.8 83.7 84.1 84.1 84.4 84.4 84.5
Швеция 83.1 83.1 83.3 83.5 83.6 83.8 83.6 83.8 84.2 84.1 84.1 84.1
Великобритания 81.6 81.8 81.8 82.4 82.6 83.0 82.8 82.9 83.2 82.8 83.0 83.1
Исландия 82.9 83.4 83.3 83.8 84.1 84.1 84.3 83.7 84.5 83.8 84.1 84.3
Лихтенщайн 83.1 83.6 85.5 83.6 84.3 84.2 85.2 83.9 83.2 84.5 84.0 86.0
Норвегия 82.9 82.9 83.2 83.2 83.3 83.6 83.5 83.8 84.2 84.2 84.2 84.3
Швейцария 84.2 84.4 84.6 84.6 84.9 85.0b 84.9 85.0 85.4 85.1 85.6 85.6
Черна гора 76.4 76.9 77.8 77.5 78.5 78.8 78.3 79.0 78.9 78.6 78.9 79.2
North Macedonia 76.2 75.9 76.5 76.7 77.2 77.2 76.9 77.5 77.5 77.4 77.5 77.9
Албания : : : : : : : 80.1 80.1 79.7e 80.1 80.1
Сърбия 76.1 76.5 76.6 76.7 77.0 77.2b 77.5 77.9 78.0 77.9 78.3 78.1
Турция : : : 78.8 79.4 79.8 80.5 81.1 80.9 81.0 81.0 81.3
Беларус : : : : : 76.9 77.8 78.0 78.6 79.0 79.2 79.3
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : :p 81.6p :
Молдова 72.4 72.7 73.2 73.6 73.5 75.0 74.9 : : : : :
Русия 73.2 73.9 74.2 74.7 74.9 : : : : : : :
Сан Марино : : : : : : 86.8 : : : : :
Украйна 73.8 73.7 73.9 : 75.3 76.0 76.1 : 76.7 77.3 : 78.0
Армения 76.0 76.8 76.7 76.7 : : : : : 78.2 78.4 78.9
Азарбайджан 75.4 75.5 76.3 76.3 76.0 : 76.6 77.1 77.3 77.7 : 77.9
Грузия 78.4 79.3 78.8 77.5 78.8 78.6 : : 78.2 77.4 77.2 77.8

База данни на Евростат
Life expectancy at birth by sex
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 21.01.2020 12:03

Диаграма


Страници