Очаквана продължителност на живота, по пол


Life expectancy at birth by sex
Общо
Year
Географска единица Period of time
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EU (27 countries - from 2020) 79.1 79.3 79.5 79.8b 80.1b 80.2b 80.5 80.8b 80.5b 80.9 80.9b 81.0ep
ЕС (28 държави) 79.1 79.4 79.6 79.9b 80.2b 80.3b 80.5 80.9b 80.6b 81.0 80.9b 81.0ep
EU (27 countries - 2007-2013) 79.2 79.4 79.7 80.0b 80.3b 80.3b 80.6 80.9b 80.6b 81.0 81.0b 81.0ep
Euro area - 19 countries (from 2015) 80.3 80.5 80.8 81.1 81.3b 81.3b 81.6 82.0b 81.6b 82.0 82.0bp 82.1ep
Euro area - 18 countries (2014) 80.4 80.6 80.8 81.1 81.4b 81.4b 81.7 82.1b 81.7b 82.1 82.0bp 82.2ep
Белгия 79.9 79.8 80.2 80.3 80.7b 80.5 80.7 81.4 81.1 81.5 81.6 81.7
България 73.0 73.3 73.7 73.8 74.2 74.4 74.9 74.5 74.7 74.9 74.8 75.0
Чехия 77.0 77.3 77.4 77.7 78.0 78.1 78.3 78.9 78.7 79.1 79.1 79.1
Дания 78.4 78.8 79.0 79.3 79.9 80.2 80.4 80.7 80.8 80.9 81.1 81.0
Германия 80.1 80.2 80.3 80.5 80.6b 80.7 80.6 81.2 80.7 81.0 81.1 81.0
Естония 73.2 74.4 75.3 76.0 76.6 76.7 77.5 77.4 78.0b 78.0 78.4 78.5
Ирландия 79.7 80.2 80.2 80.8 80.9 80.9 81.0 81.4 81.5 81.7 82.2 82.3e
Гърция 79.7 80.2 80.4 80.6 80.8 80.7 81.4 81.5 81.1 81.5 81.4 81.9
Испания 81.1 81.5 81.9 82.4 82.6 82.5 83.2 83.3 83.0 83.5 83.4 83.5
Франция 81.3 81.4 81.5 81.8 82.3 82.1b 82.4 82.9b 82.4 82.7 82.7p 82.9p
Франция (метрополия) 81.3 81.4 81.6 81.9 82.3 82.1 : : : : : :
Хърватия 75.8 76.0 76.3 76.7 77.2 77.3 77.8 77.9 77.5 78.2 78.0 78.2
Италия 81.6 81.7 81.8 82.2 82.4 82.4 82.9 83.2 82.7 83.4 83.1 83.4
Кипър 79.8 80.6 81.0 81.5 81.2 81.1 82.5 82.3 81.8 82.7 82.2 82.9
Латвия 70.8 72.1 72.8 73.1 73.9 74.1 74.3 74.5 74.8 74.9 74.9 75.1
Литва 70.7 71.7 72.9 73.3 73.7 74.1 74.1 74.7 74.6 74.9 75.8 76.0
Люксембург 79.5 80.7 80.8 80.8 81.1 81.5b 81.9 82.3 82.4 82.7 82.1b 82.3
Унгария 73.6 74.2 74.4 74.7 75.1 75.3b 75.8 76.0 75.7 76.2 76.0 76.2
Малта 79.9 79.7 80.4 81.5 80.9 80.9 81.9 82.1 82.0 82.6 82.4 82.5
Нидерландия 80.4 80.5 80.9 81.0 81.3 81.2 81.4 81.8 81.6 81.7 81.8 81.9
Австрия 80.3 80.6 80.5 80.7 81.1 81.1 81.3 81.6 81.3 81.8 81.7 81.8
Полша 75.4 75.6 75.9 76.4b 76.8 76.9 77.1 77.8 77.5 78.0 77.8 77.7
Португалия 79.3 79.5 79.7 80.1 80.7 80.6 80.9 81.3 81.3 81.3 81.6 81.5
Румъния 73.1 73.5 73.7 73.7 74.4 74.4 75.1 75.0 74.9 75.2 75.2 75.3
Словения 78.4 79.1b 79.4 79.8 80.1 80.3 80.5 81.2 80.9 81.2 81.2 81.5
Словакия 74.6 74.9 75.3 75.6 76.1 76.3 76.6 77.0 76.7 77.3 77.3 77.4
Финландия 79.6 79.9 80.1 80.2 80.6 80.7 81.1 81.3 81.6 81.5 81.7 81.8
Швеция 81.1 81.3 81.5 81.6 81.9 81.8 82.0 82.3 82.2 82.4 82.5 82.6
Великобритания 79.7 79.8 80.4 80.6 81.0 81.0 81.1 81.4 81.0 81.2 81.3 81.3
Исландия 81.5 81.6 81.8 81.9 82.4 83.0 82.1 82.9 82.5 82.2 82.6 82.9
Лихтенщайн 81.4 82.9 81.7 81.8 81.9 82.5 82.5 82.1 82.7 82.3 83.7 83.1
Норвегия 80.6 80.8 81.0 81.2 81.4 81.5 81.8 82.2 82.4 82.5 82.7 82.8
Швейцария 82.0 82.3 82.3 82.7 82.8b 82.8 82.9 83.3 83.0 83.7 83.7 83.8
Черна гора 74.4 75.2 75.2 76.1 76.1 76.3 76.5 76.5 76.5 76.5 76.6 76.9
North Macedonia 73.8 74.4 74.4 75.0 75.1 74.9 75.5 75.5 75.5 75.4 76.0 76.7
Албания : : : : : : 77.9 78.2 77.9 78.5 78.5 78.9
Сърбия 73.7 73.9 74.0 74.4 74.6b 74.9 75.3 75.4 75.3 75.7 75.6 75.9
Турция : : 76.0 76.8 77.1 77.6 78.2 78.1 78.2 78.1 78.5 78.9
Беларус : : : : 70.7 72.3 72.7 73.3 74.0 74.2 74.5 74.5
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : 78.6p : :
Молдова 68.9 69.3 69.4 69.1 71.0 71.0 : : : : : :
Русия 67.5 67.9 68.7 68.9 : : : : : : : :
Сан Марино : : : : : 85.6 : : : : : :
Украйна 67.6 68.0 : 70.3 71.1 71.2 : 71.8 72.5 72.9 73.3 73.2
Армения 73.6 73.6 73.7 : : : : : 75.1 75.1 75.8 76.7
Азарбайджан 72.8 73.6 73.8 73.6 : 74.1 74.7 74.8 75.3 : 75.6 76.0
Грузия 74.9 74.0 73.3 74.5 74.5 : : 74.1 73.0 72.7 73.5 74.0

База данни на Евростат
Life expectancy at birth by sex
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 29.10.2020 12:03

ДиаграмаLife expectancy at birth by sex
Мъже
Year
Географска единица Period of time
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EU (27 countries - from 2020) 75.8 76.1 76.4 76.7b 77.0b 77.1b 77.5 77.9b 77.7b 78.0 78.1b 78.2ep
ЕС (28 държави) 76.0 76.3 76.6 76.9b 77.3b 77.4b 77.7 78.1b 77.9b 78.2 78.3b 78.3ep
EU (27 countries - 2007-2013) 76.1 76.3 76.6 77.0b 77.3b 77.4b 77.7 78.1b 77.9b 78.2 78.3b 78.4ep
Euro area - 19 countries (from 2015) 77.3 77.5 77.8 78.1 78.4b 78.5b 78.8 79.2b 78.9b 79.3 79.4bp 79.5ep
Euro area - 18 countries (2014) 77.4 77.7 77.9 78.2 78.5b 78.6b 78.9 79.3b 79.0b 79.4 79.5bp 79.6ep
Белгия 77.1 76.9 77.4 77.5 78.0b 77.8 78.1 78.8 78.7 79.0 79.2 79.4
България 69.5 69.8 70.2 70.3 70.7 70.9 71.3 71.1 71.2 71.3 71.4 71.5
Чехия 73.8 74.1 74.3 74.5 74.8 75.1 75.2 75.8 75.7 76.1 76.1 76.2
Дания 76.2 76.5 76.9 77.2 77.8 78.1 78.3 78.7 78.8 79.0 79.2 79.1
Германия 77.4 77.6 77.8 78.0 77.9b 78.1 78.1 78.7 78.3 78.6 78.7 78.6
Естония 67.5 68.9 70.0 70.9 71.4 71.4 72.8 72.4 73.2b 73.3 73.8 74.0
Ирландия 77.3 77.9 77.8 78.5 78.6 78.7 78.9 79.3 79.6 79.8 80.4 80.5e
Гърция 76.9 77.5 77.5 78.0 78.0 78.0 78.7 78.8 78.5 78.9 78.8 79.3
Испания 77.9 78.3 78.8 79.2 79.5 79.5 80.2 80.4 80.1 80.5 80.6 80.7
Франция 77.6 77.8 78.0 78.2 78.7 78.7b 79.0 79.5b 79.2 79.5 79.6p 79.7p
Франция (метрополия) 77.6 77.9 78.0 78.3 78.8 78.7 : : : : : :
Хърватия 72.2 72.3 72.8 73.4 73.8 73.9 74.5 74.7 74.4 75.0 74.9 74.9
Италия 78.8 78.9 79.1 79.5 79.7 79.8 80.3 80.7 80.3 81.0 80.8 81.2
Кипър 77.6 78.2 78.5 79.2 79.3 78.9 80.1 80.3 79.9 80.5 80.2 80.9
Латвия 65.3 66.5 67.5 67.9 68.6 68.9 69.3 69.1 69.7 69.8 69.8 70.1
Литва 64.5 65.9 67.1 67.6 68.1 68.4 68.5 69.2 69.2 69.5 70.7 70.9
Люксембург 76.7 78.1 78.1 77.9 78.5 79.1b 79.8 79.4 80.0 80.1 79.9b 80.1
Унгария 69.4 70.0 70.3 70.7 71.2 71.6b 72.2 72.3 72.3 72.6 72.5 72.7
Малта 77.5 77.1 77.9 79.3 78.6 78.6 79.6 79.9 79.8 80.6 80.2 80.4
Нидерландия 78.1 78.4 78.7 78.9 79.4 79.3 79.5 80.0 79.9 80.0 80.2 80.3
Австрия 77.4 77.7 77.6 77.8 78.3 78.4 78.6 79.1 78.8 79.3 79.4 79.4
Полша 71.0 71.3 71.5 72.2b 72.5 72.6 73.0 73.7 73.5 73.9 73.9 73.7
Португалия 75.9 76.2 76.5 76.8 77.3 77.3 77.6 78.0 78.1 78.1 78.4 78.3
Румъния 69.5 69.7 69.8 70.0 70.8 70.9 71.6 71.3 71.4 71.6 71.6 71.7
Словения 74.6 75.5b 75.9 76.4 76.8 77.1 77.2 78.2 77.8 78.2 78.2 78.5
Словакия 70.6 70.9 71.4 71.8 72.3 72.5 72.9 73.3 73.1 73.8 73.8 73.9
Финландия 76.0 76.5 76.6 76.9 77.3 77.7 78.0 78.4 78.7 78.6 78.9 79.1
Швеция 79.0 79.2 79.4 79.6 79.9 79.9 80.2 80.4 80.4 80.6 80.8 80.9
Великобритания 77.6 77.7 78.3 78.6 79.0 79.1 79.2 79.5 79.2 79.4 79.5 79.5
Исландия 79.6 80.0 79.8 79.8 80.7 81.6 80.5 81.3 81.2 80.4 81.1 81.3
Лихтенщайн 79.1 80.0 79.5 79.5 79.5 79.7 80.7 81.0 80.9 80.6 81.6 80.7
Норвегия 78.3 78.4 78.7 79.0 79.1 79.5 79.8 80.1 80.5 80.7 81.0 81.1
Швейцария 79.5 79.8 79.9 80.3 80.5b 80.6 80.7 81.1 80.8 81.7 81.6 81.9
Черна гора 71.9 72.6 72.9 73.6 73.3 74.2 74.1 74.1 74.4 74.1 73.9 74.5
North Macedonia 71.8 72.4 72.3 72.9 73.1 73.0 73.4 73.5 73.5 73.4 74.1 74.6
Албания : : : : : : 76.0 76.4 76.3 77.1 77.1 77.4
Сърбия 70.9 71.3 71.4 71.8 72.0b 72.3 72.6 72.8 72.8 73.2 73.1 73.5
Турция : : 73.3 74.2 74.4 74.8 75.4 75.4 75.4 75.4 75.7 76.2
Беларус : : : : 64.7 66.6 67.3 67.8 68.6 69.0 69.3 69.3
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : 75.9p : :
Молдова 65.1 65.5 65.3 64.9 66.9 67.0 : : : : : :
Русия 61.4 61.8 62.8 63.0 : : : : : : : :
Сан Марино : : : : : 84.1 : : : : : :
Украйна 61.8 62.3 : 65.2 66.0 66.1 : 66.6 67.5 68.0 68.3 68.1
Армения 70.3 70.2 70.5 : : : : : 71.7 71.5 72.5 73.4
Азарбайджан 70.1 71.1 71.4 71.2 : 71.6 72.1 72.2 72.9 : 73.2 73.5
Грузия 70.3 69.0 68.9 70.0 70.1 : : 69.9 68.7 68.3 69.2 69.7

База данни на Евростат
Life expectancy at birth by sex
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 29.10.2020 12:03

ДиаграмаLife expectancy at birth by sex
Жени
Year
Географска единица Period of time
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EU (27 countries - from 2020) 82.2 82.4 82.6 82.9b 83.1b 83.1b 83.3 83.7b 83.3b 83.7 83.6b 83.7ep
ЕС (28 държави) 82.2 82.3 82.6 82.8b 83.1b 83.0b 83.3 83.6b 83.3b 83.7 83.6b 83.6ep
EU (27 countries - 2007-2013) 82.2 82.4 82.6 82.9b 83.1b 83.1b 83.3 83.7b 83.3b 83.7 83.6b 83.7ep
Euro area - 19 countries (from 2015) 83.3 83.4 83.6 83.9 84.1b 84.0b 84.3 84.7b 84.2b 84.6 84.5bp 84.6ep
Euro area - 18 countries (2014) 83.4 83.5 83.7 83.9 84.2b 84.1b 84.3 84.7b 84.2b 84.7 84.5bp 84.6ep
Белгия 82.6 82.6 82.8 83.0 83.3b 83.1 83.2 83.9 83.4 84.0 83.9 83.9
България 76.6 77.0 77.4 77.4 77.8 77.9 78.6 78.0 78.2 78.5 78.4 78.6
Чехия 80.2 80.5 80.5 80.9 81.1 81.2 81.3 82.0 81.6 82.1 82.0 82.0
Дания 80.6 81.0 81.1 81.4 81.9 82.1 82.4 82.8 82.7 82.8 83.1 82.9
Германия 82.7 82.7 82.8 83.0 83.1b 83.1 83.0 83.6 83.1 83.5 83.4 83.3
Естония 78.9 79.5 80.3 80.8 81.3 81.5 81.7 81.9 82.2b 82.2 82.6 82.7
Ирландия 82.1 82.4 82.7 83.1 83.0 83.1 83.1 83.5 83.4 83.6 84.0 84.1e
Гърция 82.5 83.0 83.3 83.3 83.6 83.4 84.0 84.1 83.7 84.0 83.9 84.4
Испания 84.4 84.6 85.0 85.5 85.6 85.5 86.1 86.2 85.7 86.3 86.1 86.3
Франция 84.8 84.8 85.0 85.3 85.7 85.4b 85.6 86.1b 85.6 85.8 85.7p 85.9p
Франция (метрополия) 84.8 84.8 85.0 85.3 85.7 85.4 : : : : : :
Хърватия 79.2 79.7 79.7 79.9 80.4 80.6 81.0 81.0 80.5 81.3 81.0 81.5
Италия 84.2 84.2 84.3 84.7 84.8 84.8 85.2 85.6 84.9 85.6 85.2 85.6
Кипър 82.1 82.9 83.5 83.9 83.1 83.4 85.0 84.3 83.7 84.9 84.2 84.8
Латвия 76.2 77.5 77.7 78.0 78.8 78.9 78.9 79.4 79.5 79.6 79.7 79.7
Литва 77.2 77.6 78.7 78.9 79.3 79.6 79.6 80.1 79.7 80.1 80.5 80.7
Люксембург 82.2 83.1 83.3 83.5 83.6 83.8b 83.9 85.2 84.7 85.4 84.4b 84.6
Унгария 77.8 78.3 78.4 78.6 78.7 78.7b 79.1 79.4 79.0 79.7 79.3 79.6
Малта 82.2 82.3 82.7 83.6 83.0 83.0 84.0 84.3 84.1 84.4 84.6 84.6
Нидерландия 82.5 82.5 82.9 83.0 83.1 83.0 83.2 83.5 83.2 83.2 83.4 83.4
Австрия 83.1 83.3 83.2 83.5 83.8 83.6 83.8 84.0 83.7 84.1 84.0 84.1
Полша 79.8 80.0 80.1 80.7b 81.1 81.1 81.2 81.7 81.6 82.0 81.8 81.7
Португалия 82.5 82.7 82.8 83.2 83.8 83.6 84.0 84.4 84.3 84.3 84.6 84.5
Румъния 76.8 77.5 77.7 77.7 78.2 78.1 78.7 78.7 78.6 79.0 79.0 79.2
Словения 82.0 82.6b 82.7 83.1 83.3 83.3 83.6 84.1 83.9 84.3 84.0 84.4
Словакия 78.4 79.0 79.1 79.3 79.8 79.9 80.1 80.5 80.2 80.7 80.7 80.8
Финландия 83.1 83.3 83.5 83.5 83.8 83.7 84.1 84.1 84.4 84.4 84.5 84.5
Швеция 83.1 83.3 83.5 83.6 83.8 83.6 83.8 84.2 84.1 84.1 84.1 84.3
Великобритания 81.8 81.8 82.4 82.6 83.0 82.8 82.9 83.2 82.8 83.0 83.1 83.1
Исландия 83.4 83.3 83.8 84.1 84.1 84.3 83.7 84.5 83.8 84.1 84.3 84.5
Лихтенщайн 83.6 85.5 83.6 84.3 84.2 85.2 83.9 83.2 84.5 84.0 86.0 85.5
Норвегия 82.9 83.2 83.2 83.3 83.6 83.5 83.8 84.2 84.2 84.2 84.3 84.5
Швейцария 84.4 84.6 84.6 84.9 85.0b 84.9 85.0 85.4 85.1 85.6 85.6 85.7
Черна гора 76.9 77.8 77.5 78.5 78.8 78.3 79.0 78.9 78.6 78.9 79.2 79.3
North Macedonia 75.9 76.5 76.7 77.2 77.2 76.9 77.5 77.5 77.4 77.5 77.9 78.8
Албания : : : : : : 80.1 80.1 79.7 80.1 80.1 80.5
Сърбия 76.5 76.6 76.7 77.0 77.2b 77.5 77.9 78.0 77.9 78.3 78.1 78.4
Турция : : 78.8 79.4 79.8 80.5 81.1 80.9 81.0 81.0 81.3 81.6
Беларус : : : : 76.9 77.8 78.0 78.6 79.0 79.2 79.3 79.5
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : 81.6p : :
Молдова 72.7 73.2 73.6 73.5 75.0 74.9 : : : : : :
Русия 73.9 74.2 74.7 74.9 : : : : : : : :
Сан Марино : : : : : 86.8 : : : : : :
Украйна 73.7 73.9 : 75.3 76.0 76.1 : 76.7 77.3 77.6 78.0 78.0
Армения 76.8 76.7 76.7 : : : : : 78.2 78.4 78.9 79.7
Азарбайджан 75.5 76.3 76.3 76.0 : 76.6 77.1 77.3 77.7 : 77.9 78.3
Грузия 79.3 78.8 77.5 78.8 78.6 : : 78.2 77.4 77.2 77.8 78.2

База данни на Евростат
Life expectancy at birth by sex
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 29.10.2020 12:03

ДиаграмаСтраници