Премини към основното съдържание

Население по възрастови групи

2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 0-14 години
Географска единица Период от време
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ЕС (27 държави - от 2020) 15.5b 15.4 15.4b 15.4b 15.4b 15.4 15.3b 15.3b 15.3 15.2b 15.2p 15.2p
ЕС (28 държави) 15.8b 15.7 15.7b 15.7b 15.7b 15.7 15.6b 15.6b 15.6 15.6b 15.6p 15.5p
ЕС (27 държави - 2007-2013) 15.8b 15.7 15.7b 15.7b 15.7b 15.7 15.6b 15.6b 15.6 15.6b 15.6p 15.5p
Еврозона - 19 държави (от 2015) 15.5 15.5 15.4 15.5b 15.4b 15.4 15.3b 15.3b 15.2 15.2b 15.1p 15.0p
Еврозона - 18 държави (2014) 15.4 15.4 15.4 15.4b 15.4b 15.3 15.3b 15.2b 15.1 15.1b 15.0p 15.0p
Белгия 16.9 16.9 16.9 17.0b 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 16.9
България 13.1 13.1 13.2 13.2 13.4 13.6 13.7 13.9 14.0 14.1 14.2 14.4
Чехия 14.2 14.2 14.3 14.5 14.7 14.8 15.0 15.2 15.4 15.6 15.7 15.9
Дания 18.4 18.3 18.1 17.9 17.7 17.4 17.2 17.0 16.8 16.7 16.6 16.5
Германия 13.7 13.6 13.5 13.6b 13.4 13.3 13.2b 13.2 13.2 13.4 13.5 13.6
Естония 14.8 14.9 15.1 15.3 15.5 15.7 15.8 15.9b 16.1 16.2 16.3 16.4
Ирландия 20.4 20.6 21.0 21.3 21.6 21.9 21.5 21.4 21.3 21.1 20.8 20.5e
Гърция 14.6 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7 14.6 14.5 14.4 14.4 14.4 14.3
Испания 14.6 14.8 14.9 15.0 15.1 15.2 15.2 15.2 15.1 15.1 15.0 14.8
Франция 18.5 18.5 18.6 18.6 18.6b 18.6 18.6b 18.6 18.4 18.3 18.1p 18.0p
Франция (метрополия) 18.3 18.3 18.4 18.4 18.4 18.4 : : : : : :
Хърватия 15.5 15.4 15.4 15.3 15.1 14.9 14.8 14.7 14.6 14.5 14.5 14.4
Италия 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.0 13.9 13.8 13.7 13.5 13.4 13.2
Кипър 18.2 17.7 17.2 16.8 16.5 16.4 16.3 16.4 16.4 16.3 16.2 16.1
Латвия 14.0 14.1 14.2 14.2 14.3 14.4 14.7 15.0 15.2 15.6 15.8 15.9
Литва 15.5 15.1 15.0 14.9 14.8 14.7 14.6 14.6 14.7 14.8 15.0 15.1
Люксембург 18.2 18.0 17.7 17.6 17.1b 17.0 16.8 16.7 16.5 16.2b 16.1 16.1
Унгария 15.0 14.9 14.7 14.6 14.5b 14.4 14.4 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
Малта 16.1 15.6 15.3 15.0 14.8 14.6 14.4 14.3 14.2 14.1 13.9 13.7
Нидерландия 17.9 17.7 17.6 17.5 17.3 17.2 16.9 16.7 16.5 16.3 16.1 15.9
Австрия 15.4 15.1 14.9 14.7 14.6 14.4 14.3 14.3 14.3 14.4 14.4 14.4
Полша 15.5 15.3 15.3b 15.3 15.1 15.1 15.0 15.0 15.0 15.1 15.2 15.4
Португалия 15.6 15.4 15.3 15.1 14.9 14.8 14.6 14.4 14.1 14.0 13.8 13.7
Румъния 16.3 15.8 15.8 15.8 15.8 15.7 15.5e 15.5 15.5 15.6 15.6 15.7
Словения 13.9b 14.0 14.0 14.2 14.3 14.5 14.6 14.8 14.8 14.9 15.0 15.1
Словакия 15.9 15.6 15.5 15.4 15.4 15.4 15.3 15.3 15.3 15.5 15.6 15.7
Финландия 16.9 16.7 16.6 16.5 16.5 16.4 16.4 16.4 16.3 16.2 16.2 16.0
Швеция 16.8 16.7 16.6 16.6 16.7 16.9 17.1 17.3 17.4 17.6 17.7 17.8
Исландия 20.9 20.8 20.9 20.9 20.7 20.7 20.5 20.4 20.0 19.7 19.3 19.0
Лихтенщайн 16.8 16.4 16.4 16.0 15.8 15.5 15.2 15.1 14.9 14.9 14.7 14.7
Норвегия 19.2 19.0 18.9 18.7 18.5 18.4 18.2 18.0 17.9 17.8 17.7 17.5
Швейцария 15.5 15.3 15.2 15.1b 15.0 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 15.0 15.0
Великобритания 17.7 17.7 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.7 17.7 17.8 17.9 17.9
Черна гора 19.8 19.6 19.5 19.2 19.0 18.8 18.6 18.5 18.3 18.2 18.1 18.0
Република Северна Македония 18.5 18.1 17.7 17.5 17.2 17.0 16.9 16.8 16.7 16.6 16.5 16.4
Албания 24.1 23.3 22.5 21.6 20.7 20.1 19.6 19.0 18.5 18.2 17.7 17.2
Сърбия 15.4 15.3 15.2 14.4b 14.4 14.4 14.3 14.4 14.4 14.4 14.4 14.3
Турция 26.4 26.3 26.0 25.6 25.3 24.9 24.6 24.3 24.0 23.7 23.6 23.4
Андора 14.6 14.5 14.5 15.5 15.5 15.5 : : : : : 13.9
Беларус 14.7 14.6 : 14.9 15.1 15.4 15.7 16.0 16.3 16.6 16.8 16.9
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : 27.3 25.0 25.0 24.4
Молдова 17.6 17.1 16.7 16.4 16.2 16.1 16.0 16.0 : 16.0 : :
Русия 14.7 14.9 15.1 15.2 : : 16.3 : : : : :
Сан Марино : : : : 15.2 15.1 : : : : 14.2 :
Украйна 14.1 14.1 14.2 14.2 14.4 14.6 14.8 15.1 15.2 15.4 15.5 15.4
Армения 19.0 18.6 18.3 : : : : 19.4 19.6 20.0 20.2 20.2
Азарбайджан 23.2 22.6 22.6 22.3 22.2 22.3 22.4 22.4 22.5 22.6 22.6 22.4
Грузия 17.2 17.1 17.1 17.0 16.9 : 17.1 17.4 19.1 19.5 20.0 20.3

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 24.02.2022 12:03
2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 15-24 години
Географска единица Период от време
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ЕС (27 държави - от 2020) 12.3b 12.0 11.9b 11.7b 11.5b 11.3 11.1b 11.0b 10.9 10.8b 10.7p 10.6p
ЕС (28 държави) 12.4b 12.2 12.0b 11.8b 11.7b 11.5 11.3b 11.2b 11.1 10.9b 10.8p 10.7p
ЕС (27 държави - 2007-2013) 12.4b 12.2 12.0b 11.8b 11.7b 11.5 11.3b 11.2b 11.1 10.9b 10.8p 10.7p
Еврозона - 19 държави (от 2015) 11.8 11.6 11.5 11.3b 11.1b 11.0 10.9b 10.8b 10.8 10.7b 10.7p 10.6p
Еврозона - 18 държави (2014) 11.6 11.5 11.3 11.2b 11.0b 10.9 10.8b 10.7b 10.7 10.7b 10.6p 10.6p
Белгия 12.1 12.1 12.1 12.1b 12.1 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.4 11.4
България 12.8 12.5 12.2 11.8 11.4 10.9 10.4 10.0 9.6 9.3 9.1 8.9
Чехия 12.8 12.7 12.4 12.0 11.5 11.1 10.7 10.3 9.9 9.6 9.3 9.1
Дания 11.7 12.0 12.2 12.5 12.7 12.8 12.9 12.9 12.9 12.9 12.8 12.6
Германия 11.6 11.4 11.3 11.1b 11.0 10.9 10.8b 10.7 10.7 10.6 10.5 10.4
Естония 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 11.8 11.2 10.7b 10.2 9.9 9.6 9.5
Ирландия 15.0 14.5 13.7 12.9 12.2 11.7 12.2 12.2 12.1 12.2 12.4 12.6e
Гърция 11.9 11.5 11.2 10.9 10.7 10.6 10.4 10.2 10.1 10.1 10.1 10.2
Испания 11.2 10.9 10.6 10.3 10.0 9.9 9.7 9.6 9.6 9.6 9.7 9.8
Франция 12.7 12.6 12.4 12.3 12.1b 12.0 11.9b 11.8 11.8 11.8 11.7p 11.7p
Франция (метрополия) 12.6 12.5 12.4 12.3 12.1 11.9 : : : : : :
Хърватия 12.3 12.2 12.0 11.8 11.8 11.7 11.7 11.6 11.4 11.2 11.1 10.9
Италия 10.1 10.1 10.0 10.0 10.0 9.9 9.8 9.8 9.8 9.7 9.7 9.8
Кипър 16.2 16.2 16.1 16.0 15.5 15.0 14.3 14.1 13.8 13.7 13.2 12.8
Латвия 15.4 14.9 14.1 13.4 12.7 12.0 11.3 10.7 10.1 9.7 9.3 9.2
Литва 14.9 14.9 14.6 14.2 13.9 13.5 13.3 12.9 12.4 11.8 11.0 10.5
Люксембург 11.8 11.8 11.9 11.9 12.1b 12.2 12.0 12.0 11.9 11.9b 11.8 11.6
Унгария 12.7 12.6 12.5 12.3 12.2b 12.1 11.9 11.6 11.4 11.1 10.9 10.7
Малта 14.0 13.9 13.8 13.5 13.3 13.2 12.9 12.6 12.2 11.7 11.3 11.0
Нидерландия 12.1 12.2 12.2 12.3 12.2 12.2 12.2 12.2 12.3 12.3 12.3 12.3
Австрия 12.3 12.3 12.2 12.2 12.1 12.1 11.9 11.8 11.7 11.5 11.2 10.9
Полша 15.5 14.9 14.2b 13.7 13.3 12.8 12.4 11.9 11.5 11.0 10.7 10.3
Португалия 11.5 11.2 11.0 10.9 10.8 10.7 10.7 10.7 10.7 10.6 10.6 10.6
Румъния 13.5 12.5 12.4 12.3 12.2 11.8 11.4e 11.1 10.9 10.8 10.6 10.6
Словения 12.2b 12.0 11.6 11.2 10.9 10.5 10.1 9.8 9.6 9.5 9.4 9.4
Словакия 15.2 14.9 14.5 14.0 13.5 13.0 12.6 12.2 11.7 11.2 10.8 10.4
Финландия 12.4 12.4 12.3 12.3 12.2 12.2 12.0 11.9 11.7 11.5 11.3 11.2
Швеция 13.0 13.2 13.3 13.3 13.1 12.9 12.6 12.3 12.0 11.7 11.5 11.3
Исландия 14.7 14.8 14.7 14.7 14.8 14.7 14.5 14.3 14.1 13.9 13.7 13.4
Лихтенщайн 12.2 12.2 12.0 12.1 12.1 12.1 11.9 11.7 11.6 11.4 11.3 10.9
Норвегия 12.7 12.8 12.9 13.1 13.1 13.2 13.1 13.0 12.8 12.7 12.5 12.4
Швейцария 11.9 11.9 11.9 11.9b 11.8 11.7 11.6 11.4 11.2 11.1 10.8 10.6
Великобритания 13.2 13.1 13.1 13.1 13.0 12.9 12.7 12.6 12.4 12.1 11.9 11.8
Черна гора 14.6 14.4 14.2 14.0 13.9 13.6 13.4 13.3 13.2 13.2 13.1 13.0
Република Северна Македония 15.9 15.7 15.5 15.2 15.0 14.6 14.2 13.8 13.5 13.1 12.7 12.4
Албания 19.2 19.0 18.8 18.5 18.4 18.2 17.9 17.5 17.1 16.5 16.1 15.5
Сърбия 12.7 12.5 12.3 11.9b 11.7 11.5 11.3 11.1 10.9 10.7 10.6 10.5
Турция 17.6 17.4 17.2 17.0 16.8 16.6 16.6 16.5 16.4 16.3 16.1 15.8
Андора 10.5 10.2 9.8 9.8 9.8 10.0 : : : : : 10.6
Беларус 16.0 15.5 : 14.2 13.6 12.9 12.2 11.6 11.1 10.6 10.2 9.9
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : 19.2 18.2 18.2 17.8
Молдова 19.0 18.8 18.4 17.8 17.0 16.2 15.3 14.5 : 13.1 : :
Русия 16.2 15.4 14.6 14.4 : : 11.8 : : : : :
Сан Марино : : : : 8.9 8.9 : : : : 9.7 :
Украйна 15.4 14.9 14.3 13.7 13.0 12.4 11.8 11.3 10.7 10.2 9.8 9.6
Армения 19.5 19.2 18.7 : : : : 14.8 13.8 12.8 12.1 11.8
Азарбайджан 20.8 20.7 20.5 20.0 19.4 18.6 17.8 17.0 16.1 15.3 14.7 14.1
Грузия 16.6 16.3 15.9 15.4 15.0 : 13.9 13.8 12.6 12.0 11.6 11.5

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 24.02.2022 12:03
2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 25-49 години
Географска единица Период от време
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ЕС (27 държави - от 2020) 36.2b 36.1 35.8b 35.5b 35.3b 35.0 34.8b 34.5b 34.2 33.9b 33.6p 33.3p
ЕС (28 държави) 36.1b 35.9 35.7b 35.4b 35.2b 34.9 34.7b 34.4b 34.1 33.8b 33.5p 33.2p
ЕС (27 държави - 2007-2013) 36.1b 35.9 35.7b 35.4b 35.2b 34.9 34.7b 34.4b 34.1 33.8b 33.5p 33.2p
Еврозона - 19 държави (от 2015) 36.5 36.2 35.9 35.5b 35.2b 34.8 34.5b 34.0b 33.7 33.3b 32.9p 32.6p
Еврозона - 18 държави (2014) 36.2 36.0 35.7 35.3b 35.0b 34.6 34.3b 33.8b 33.5 33.1b 32.7p 32.4p
Белгия 35.1 34.9 34.6 34.4b 34.1 33.8 33.6 33.3 33.1 32.9 32.8 32.7
България 35.1 35.1 35.1 35.0 35.1 35.1 35.2 35.3 35.4 35.4 35.3 35.0
Чехия 36.9 37.0 37.1 37.2 37.2 37.3 37.1 37.0 36.9 36.8 36.7 36.7
Дания 34.4 34.0 33.7 33.4 33.1 32.8 32.5 32.3 32.1 31.8 31.7 31.7
Германия 36.0 35.7 35.3 34.6b 34.2 33.9 33.5b 33.1 32.9 32.4 32.0 31.6
Естония 34.9 34.8 34.7 34.6 34.4 34.5 34.7 34.8b 35.0 35.0 35.1 34.9
Ирландия 38.5 38.5 38.3 38.4 38.1 37.7 37.1 36.7 36.5 36.2 35.8 35.6e
Гърция 37.2 37.1 37.0 36.7 36.3 35.9 35.5 35.1 34.7 34.2 33.7 33.1
Испания 40.8 40.6 40.3 39.9 39.5 38.9 38.2 37.5 36.9 36.3 35.8 35.3
Франция 33.8 33.5 33.2 33.0 32.8b 32.5 32.2b 32.0 31.7 31.4 31.2p 31.0p
Франция (метрополия) 33.7 33.5 33.2 32.9 32.7 32.5 : : : : : :
Хърватия 34.7 34.5 34.4 34.2 34.0 33.8 33.7 33.5 33.3 33.0 32.7 32.5
Италия 36.9 36.7 36.3 36.0 35.7 35.3 35.0 34.5 33.9 33.4 32.9 32.4
Кипър 36.3 36.5 36.7 36.9 37.5 37.6 37.5 36.9 36.6 36.5 36.7 37.1
Латвия 35.0 34.9 34.7 34.5 34.4 34.4 34.4 34.3 34.3 34.2 34.1 33.8
Литва 35.5 35.3 34.9 34.1 33.6 33.3 33.1 32.9 32.9 32.7 32.6 32.7
Люксембург 38.7 38.7 38.6 38.5 38.5b 38.5 38.4 38.3 38.3 38.2b 38.1 38.2
Унгария 35.7 35.7 35.8 35.9 35.4b 35.5 35.6 35.7 35.8 35.9 35.9 35.8
Малта 34.5 34.4 34.3 34.0 33.9 33.8 34.2 34.7 35.4 36.0 37.2 38.5
Нидерландия 35.6 35.2 34.8 34.4 33.9 33.5 33.1 32.7 32.4 32.2 32.0 31.8
Австрия 37.4 37.2 36.9 36.5 36.2 35.8 35.5 35.2 34.9 34.6 34.3 34.0
Полша 36.0 36.1 35.9b 36.0 36.1 36.3 36.4 36.5 36.7 36.9 36.9 37.0
Португалия 36.9 36.7 36.6 36.2 35.8 35.4 34.9 34.5 34.0 33.6 33.3 32.9
Румъния 35.8 35.6 35.6 35.7 35.8 36.3 36.8e 37.1 37.2 37.3 36.4 35.6
Словения 37.6b 37.6 37.5 37.2 36.8 36.6 36.3 35.9 35.4 34.9 34.4 34.1
Словакия 37.9 37.9 38.0 38.1 38.2 38.2 38.2 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1
Финландия 32.7 32.5 32.3 32.1 31.9 31.6 31.5 31.3 31.2 31.2 31.2 31.2
Швеция 33.0 32.9 32.9 32.8 32.8 32.8 32.8 32.7 32.7 32.8 32.8 32.9
Исландия 36.4 36.0 35.2 34.6 34.1 33.8 33.7 33.6 33.7 34.0 34.8 35.5
Лихтенщайн 38.6 38.1 37.6 37.1 36.6 36.1 35.8 35.2 34.8 34.3 33.8 33.3
Норвегия 34.9 34.8 34.7 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.4 34.3 34.1
Швейцария 37.2 37.1 37.0 36.8b 36.7 36.4 36.2 35.9 35.7 35.4 35.2 35.0
Великобритания 35.2 35.1 34.9 34.7 34.4 34.2 33.9 33.6 33.4 33.2 33.0 32.8
Черна гора 35.2 35.0 34.9 34.9 34.8 34.8 34.7 34.5 34.4 34.2 34.2 34.2
Република Северна Македония 37.0 37.1 37.1 37.2 37.2 37.4 37.5 37.4 37.4 37.5 37.5 37.5
Албания 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.0 32.0 32.0 32.3 32.6 32.7 33.0
Сърбия 34.0 34.0 34.1 33.8b 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Турция 37.0 37.3 37.3 37.3 37.5 37.4 37.4 37.2 36.9 36.9 37.0 37.0
Андора 45.9 45.7 44.9 43.9 43.9 43.2 : : : : : 39.4
Беларус 37.6 37.6 : 36.9 36.9 36.8 36.8 36.8 36.8 36.7 36.7 36.6
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : 34.3 35.1 35.1 35.2
Молдова 36.7 36.8 37.0 37.3 37.6 38.1 38.6 39.1 : 39.9 : :
Русия 37.6 37.7 37.7 37.1 : : 37.4 : : : : :
Сан Марино : : : : 38.8 38.1 : : : : 34.1 :
Украйна 36.5 36.6 36.8 36.8 37.0 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 37.6
Армения 36.9 36.9 36.8 : : : : 35.9 36.3 36.6 36.9 36.9
Азарбайджан 38.5 38.4 38.6 38.5 38.5 38.6 38.6 38.7 38.8 38.9 39.0 39.1
Грузия 36.1 36.0 36.1 36.0 36.1 : 35.9 35.8 34.3 34.4 34.2 33.9

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 24.02.2022 12:03
2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 50-64 години
Географска единица Период от време
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ЕС (27 държави - от 2020) 18.7b 19.0 19.3b 19.6b 19.8b 20.0 20.1b 20.2b 20.3 20.4b 20.6p 20.7p
ЕС (28 държави) 18.7b 18.9 19.2b 19.5b 19.6b 19.7 19.9b 20.0b 20.1 20.2b 20.4p 20.5p
ЕС (27 държави - 2007-2013) 18.6b 18.9 19.1b 19.4b 19.6b 19.7 19.8b 20.0b 20.1 20.2b 20.4p 20.5p
Еврозона - 19 държави (от 2015) 18.4 18.6 18.9 19.3b 19.6b 19.8 20.0b 20.2b 20.4 20.7b 20.9p 21.1p
Еврозона - 18 държави (2014) 18.3 18.5 18.8 19.2b 19.4b 19.7 19.9b 20.1b 20.3 20.5b 20.7p 20.9p
Белгия 18.8 19.0 19.3 19.4b 19.5 19.6 19.7 19.9 20.0 20.1 20.1 20.1
България 21.1 21.3 21.4 21.5 21.3 21.2 21.1 20.9 20.6 20.5 20.3 20.4
Чехия 21.4 21.2 20.9 20.8 20.4 20.0 19.8 19.7 19.5 19.3 19.0 18.8
Дания 19.9 19.8 19.6 19.4 19.2 19.1 19.1 19.2 19.3 19.5 19.6 19.6
Германия 18.6 18.9 19.3 20.1b 20.7 21.2 21.7b 22.0 22.1 22.4 22.6 22.8
Естония 18.4 18.8 19.2 19.6 19.9 20.0 20.0 19.8b 19.7 19.6 19.4 19.4
Ирландия 15.4 15.5 15.8 16.0 16.2 16.4 16.6 16.7 16.9 17.0 17.1 17.2e
Гърция 17.7 18.0 18.3 18.5 18.6 18.8 19.0 19.2 19.4 19.7 20.0 20.3
Испания 16.9 17.1 17.4 17.7 18.0 18.4 18.7 19.2 19.6 20.0 20.4 20.7
Франция 18.6 18.9 19.1 19.4 19.4b 19.3 19.3b 19.2 19.2 19.2 19.2p 19.2p
Франция (метрополия) 18.8 19.0 19.2 19.5 19.5 19.4 : : : : : :
Хърватия 19.7 20.0 20.5 21.0 21.2 21.3 21.4 21.4 21.5 21.6 21.7 21.6
Италия 18.7 18.9 19.1 19.5 19.5 19.7 19.9 20.2 20.6 21.0 21.5 21.9
Кипър 16.9 17.2 17.4 17.6 17.7 17.9 18.1 18.0 18.0 18.0 18.0 17.9
Латвия 17.9 18.3 18.8 19.5 20.0 20.4 20.6 20.6 20.7 20.7 20.8 20.9
Литва 17.1 17.5 18.2 19.0 19.7 20.2 20.6 20.8 21.1 21.4 21.7 21.9
Люксембург 17.3 17.5 17.8 18.1 18.2b 18.4 18.7 18.9 19.2 19.5b 19.6 19.8
Унгария 20.4 20.5 20.3 20.4 21.0b 20.8 20.5 20.3 20.0 19.8 19.7 19.6
Малта 21.6 21.8 21.7 21.8 21.6 21.3 20.8 20.3 19.8 19.3 18.7 18.2
Нидерландия 19.7 19.9 20.1 20.4 20.3 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9
Австрия 17.8 18.0 18.3 18.9 19.4 19.7 20.0 20.3 20.6 21.0 21.4 21.7
Полша 19.6 20.2 21.0b 21.4 21.5 21.4 21.3 21.1 20.8 20.4 20.1 19.7
Португалия 18.3 18.6 18.8 19.1 19.4 19.8 20.0 20.2 20.4 20.6 20.7 20.9
Румъния 18.9 20.0 20.0 20.1 20.0 20.0 19.8e 19.3 18.9 18.6 19.1 19.7
Словения 19.9b 20.0 20.3 20.9 21.2 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.8 21.6
Словакия 18.9 19.3 19.6 19.9 20.2 20.3 20.3 20.4 20.4 20.2 19.9 19.7
Финландия 21.5 21.6 21.7 21.6 21.3 21.0 20.7 20.5 20.3 20.2 20.0 19.9
Швеция 19.6 19.4 19.1 18.8 18.5 18.3 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1
Исландия 16.5 16.7 17.1 17.5 17.7 17.9 18.1 18.2 18.3 18.3 18.1 17.9
Лихтенщайн 20.1 20.4 20.5 20.9 21.1 21.4 21.6 22.0 22.2 22.5 22.7 23.2
Норвегия 18.6 18.7 18.6 18.5 18.3 18.2 18.2 18.2 18.3 18.4 18.5 18.7
Швейцария 19.0 19.0 19.1 19.2b 19.4 19.5 19.7 20.0 20.3 20.5 20.7 20.9
Великобритания 18.0 18.0 18.1 18.2 18.2 18.1 18.2 18.4 18.5 18.7 18.9 19.1
Черна гора 17.5 18.0 18.5 19.1 19.4 19.7 19.9 20.0 20.0 20.0 19.9 19.8
Република Северна Македония 17.3 17.6 18.0 18.4 18.8 19.0 19.1 19.3 19.4 19.6 19.7 19.7
Албания 14.6 15.2 15.9 16.8 17.5 18.1 18.6 19.0 19.3 19.6 20.0 20.2
Сърбия 20.7 21.0 21.4 22.7b 22.8 22.8 22.6 22.3 21.9 21.7 21.3 20.9
Турция 11.9 12.2 12.4 12.8 13.1 13.5 13.8 14.1 14.5 14.8 14.9 15.0
Андора 17.0 17.4 18.0 18.2 18.2 18.7 : : : : : 22.5
Беларус 17.2 18.2 : 20.1 20.7 21.1 21.4 21.4 21.4 21.4 21.3 21.3
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : 12.2 13.5 13.5 14.1
Молдова 16.4 17.0 17.8 18.5 19.2 19.7 20.0 20.1 : 19.9 : :
Русия 17.7 18.7 19.7 20.5 : : 21.4 : : : : :
Сан Марино : : : : 19.6 20.0 : : : : 22.9 :
Украйна 17.8 18.5 19.1 19.9 20.4 20.7 20.9 20.8 20.7 20.6 20.6 20.6
Армения 13.8 14.9 16.0 : : : : 19.2 19.4 19.4 19.2 19.1
Азарбайджан 10.5 11.5 12.4 13.4 14.1 14.8 15.4 15.9 16.4 16.8 17.2 17.6
Грузия 15.4 16.2 17.0 17.7 18.3 : 19.1 19.0 19.7 19.7 19.6 19.5

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 24.02.2022 12:03
2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 65-79 години
Географска единица Период от време
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ЕС (27 държави - от 2020) 12.9b 12.9 12.9b 12.9b 13.1b 13.3 13.5b 13.7b 13.9 14.1b 14.3p 14.4p
ЕС (28 държави) 12.7b 12.7 12.8b 12.8b 12.9b 13.2 13.4b 13.6b 13.8 14.0b 14.1p 14.3p
ЕС (27 държави - 2007-2013) 12.7b 12.7 12.8b 12.8b 12.9b 13.2 13.4b 13.6b 13.8 14.0b 14.1p 14.3p
Еврозона - 19 държави (от 2015) 13.2 13.2 13.3 13.2b 13.4b 13.5 13.8b 13.9b 14.1 14.2b 14.4p 14.5p
Еврозона - 18 държави (2014) 13.1 13.1 13.2 13.2b 13.3b 13.5 13.7b 13.9b 14.0 14.1b 14.3p 14.4p
Белгия 12.4 12.3 12.2 12.1b 12.2 12.3 12.5 12.6 12.8 12.9 13.1 13.3
България 14.1 14.2 14.3 14.4 14.7 14.9 15.1 15.4 15.8 16.0 16.2 16.5
Чехия 11.3 11.5 11.7 11.9 12.4 12.9 13.4 13.9 14.3 14.8 15.2 15.5
Дания 11.5 11.8 12.2 12.7 13.2 13.7 14.1 14.3 14.6 14.7 14.9 15.0
Германия 15.3 15.4 15.6 15.4b 15.4 15.4 15.5b 15.4 15.3 15.2 15.2 15.1
Естония 13.8 13.5 13.3 13.1 13.2 13.3 13.5 13.8b 13.9 14.1 14.1 14.1
Ирландия 8.2 8.3 8.5 8.7 9.0 9.3 9.6 9.9 10.1 10.3 10.6 10.8e
Гърция 14.1 14.1 14.0 14.1 14.2 14.4 14.5 14.6 14.8 14.8 14.9 14.9
Испания 11.9 11.9 11.9 12.0 12.1 12.2 12.4 12.6 12.7 12.8 13.0 13.3
Франция 11.5 11.4 11.4 11.4 11.6b 11.9 12.3b 12.6 13.0 13.3 13.6p 14.0p
Франция (метрополия) 11.6 11.5 11.5 11.5 11.7 12.0 : : : : : :
Хърватия 14.5 14.4 14.2 13.8 13.8 13.9 14.0 14.2 14.4 14.6 14.9 15.2
Италия 14.7 14.7 14.7 14.5 14.7 14.9 15.0 15.2 15.4 15.5 15.6 15.7
Кипър 9.6 9.6 9.7 9.8 9.9 10.3 10.8 11.4 11.8 12.1 12.4 12.5
Латвия 14.0 14.0 14.1 14.1 14.1 14.1 14.3 14.5 14.6 14.7 14.7 14.7
Литва 13.4 13.4 13.3 13.5 13.5 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 14.0 14.0
Люксембург 10.6 10.4 10.3 10.1 10.1b 10.1 10.1 10.2 10.3 10.3b 10.4 10.4
Унгария 12.5 12.5 12.7 12.7 12.9b 13.1 13.4 13.7 14.0 14.3 14.6 14.9
Малта 10.7 11.0 11.6 12.2 12.8 13.4 13.9 14.2 14.5 14.7 14.6 14.5
Нидерландия 11.0 11.2 11.4 11.6 12.1 12.6 13.1 13.4 13.8 14.0 14.3 14.6
Австрия 12.6 12.7 12.9 12.8 12.8 13.1 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8
Полша 10.5 10.3 10.3b 10.1 10.3 10.6 11.0 11.4 11.8 12.3 12.8 13.3
Португалия 13.4 13.5 13.6 13.8 13.9 14.1 14.3 14.6 14.8 15.0 15.2 15.4
Румъния 12.4 12.6 12.6 12.5 12.5 12.5 12.6e 12.9 13.2 13.4 13.7 13.9
Словения 12.7b 12.7 12.6 12.4 12.5 12.6 12.8 13.1 13.4 13.8 14.2 14.5
Словакия 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.1 10.5 10.9 11.3 11.8 12.3 12.7
Финландия 12.2 12.3 12.4 12.7 13.3 13.8 14.4 14.9 15.3 15.7 16.0 16.3
Швеция 12.2 12.4 12.8 13.2 13.6 13.9 14.3 14.5 14.7 14.7 14.8 14.8
Исландия 8.4 8.4 8.7 8.9 9.1 9.3 9.6 9.9 10.2 10.4 10.5 10.7
Лихтенщайн 9.3 9.8 10.3 10.7 11.2 11.7 12.2 12.6 13.1 13.4 13.8 14.1
Норвегия 10.0 10.1 10.3 10.6 11.0 11.3 11.6 11.9 12.2 12.4 12.7 13.0
Швейцария 11.7 11.9 12.0 12.2b 12.4 12.5 12.7 12.8 12.9 13.0 13.2 13.3
Великобритания 11.5 11.6 11.7 11.9 12.1 12.5 12.8 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4
Черна гора 11.0 10.8 10.7 10.4 10.5 10.6 10.7 10.9 11.3 11.3 11.6 11.9
Република Северна Македония 9.7 9.8 9.8 9.8 9.8 10.0 10.2 10.4 10.7 10.8 11.2 11.5
Албания 8.4 8.7 9.0 9.1 9.3 9.6 9.9 10.2 10.5 10.7 11.0 11.4
Сърбия 14.2 13.9 13.6 13.8b 13.7 13.8 14.1 14.3 14.7 15.0 15.4 15.8
Турция 5.9 5.7 5.8 5.9 5.9 6.0 6.0 6.3 6.6 6.6 6.8 7.0
Андора 8.2 8.3 8.7 8.6 8.6 8.6 : : : : : 10.2
Беларус 11.7 11.1 : 10.5 10.3 10.3 10.4 10.7 10.9 11.0 11.2 11.3
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : 6.0 6.5 6.5 6.8
Молдова 8.5 8.3 8.2 8.0 7.9 7.8 7.9 8.2 : 8.9 : :
Русия 11.3 10.6 10.1 9.8 : : 10.1 : : : : :
Сан Марино : : : : 12.4 12.5 : : : : 13.5 :
Украйна 13.2 12.7 12.3 11.8 11.7 11.7 11.9 12.2 12.4 12.5 12.5 12.5
Армения 9.3 8.9 8.4 : : : : 8.3 8.4 8.6 8.8 9.0
Азарбайджан 6.1 5.7 5.0 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8 4.9 5.0 5.2 5.3
Грузия 12.1 11.4 10.9 10.4 10.3 : 10.3 10.3 11.2 11.2 11.3 11.4

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 24.02.2022 12:03
2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 80 и повече години
Географска единица Период от време
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ЕС (27 държави - от 2020) 4.4b 4.6 4.7b 4.8b 5.0b 5.1 5.2b 5.3b 5.4 5.6b 5.7p 5.8p
ЕС (28 държави) 4.4b 4.5 4.7b 4.8b 4.9b 5.0 5.1b 5.3b 5.4 5.5b 5.6p 5.7p
ЕС (27 държави - 2007-2013) 4.4b 4.6 4.7b 4.8b 4.9b 5.0 5.1b 5.3b 5.4 5.5b 5.6p 5.7p
Еврозона - 19 държави (от 2015) 4.7 4.9 5.0 5.2b 5.3b 5.4 5.5b 5.7b 5.8 5.9b 6.1p 6.2p
Еврозона - 18 държави (2014) 4.7 4.8 5.0 5.1b 5.3b 5.4 5.5b 5.7b 5.8 5.9b 6.0p 6.2p
Белгия 4.7 4.8 4.9 5.0b 5.2 5.3 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6
България 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8
Чехия 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1
Дания 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5
Германия 4.8 5.0 5.1 5.2b 5.3 5.4 5.4b 5.6 5.8 6.0 6.2 6.5
Естония 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.0b 5.1 5.3 5.5 5.6
Ирландия 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3e
Гърция 4.5 4.7 4.9 5.2 5.4 5.7 6.0 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1
Испания 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.0 6.2 6.2 6.1
Франция 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5b 5.6 5.7b 5.8 5.9 6.0 6.1p 6.1p
Франция (метрополия) 5.0 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 : : : : : :
Хърватия 3.4 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.8 5.0 5.2 5.3
Италия 5.5 5.6 5.8 6.0 6.2 6.3 6.4 6.5 6.7 6.8 7.0 7.2
Кипър 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7
Латвия 3.6 3.8 4.0 4.3 4.5 4.7 4.8 4.9 5.0 5.2 5.4 5.6
Литва 3.6 3.8 4.1 4.4 4.6 4.8 5.0 5.1 5.3 5.5 5.6 5.8
Люксембург 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9b 3.9 3.9 4.0 4.0 3.9b 3.9 4.0
Унгария 3.7 3.8 3.9 4.1 4.0b 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4
Малта 3.2 3.3 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2
Нидерландия 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 4.6
Австрия 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 5.0
Полша 3.0 3.1 3.3b 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4
Португалия 4.3 4.5 4.6 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.4
Румъния 3.0 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8 4.0e 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7
Словения 3.6b 3.8 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.8 5.0 5.1 5.2 5.3
Словакия 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3
Финландия 4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 5.0 5.0 5.1 5.2 5.2 5.3 5.5
Швеция 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Исландия 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5
Лихтенщайн 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 3.7 3.8
Норвегия 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2
Швейцария 4.7 4.7 4.8 4.7b 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2
Великобритания 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0
Черна гора 1.9 2.1 2.2 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.1 3.3
Република Северна Македония 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5
Албания 1.6 1.7 1.8 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7
Сърбия 3.0 3.2 3.4 3.4b 3.6 3.8 4.0 4.1 4.3 4.4 4.5 4.6
Турция 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8
Андора 3.8 4.0 4.2 4.0 4.0 4.0 : : : : : 3.4
Беларус 2.8 3.0 : 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : 1.1 1.6 1.6 1.8
Молдова 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 : 2.3 : :
Русия 2.5 2.7 2.8 2.9 : : 3.0 : : : : :
Сан Марино : : : : 5.2 5.3 : : : : 5.7 :
Украйна 3.1 3.2 3.4 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.6 4.0 4.3
Армения 1.4 1.6 1.7 : : : : 2.4 2.5 2.7 2.8 3.0
Азарбайджан 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5
Грузия 2.6 2.9 3.1 3.4 3.4 : 3.6 3.6 3.1 3.2 3.3 3.5

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 24.02.2022 12:03