Население по възрастови групи


2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 0-14 години
Географска единица Period of time
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EU (27 countries - from 2020) 15.5b 15.4 15.4b 15.4b 15.4b 15.4 15.3b 15.3b 15.3 15.2b 15.2p 15.2p
ЕС (28 държави) 15.8b 15.7 15.7b 15.7b 15.7b 15.7 15.6b 15.6b 15.6 15.6b 15.6p 15.5p
EU (27 countries - 2007-2013) 15.8b 15.7 15.7b 15.7b 15.7b 15.7 15.6b 15.6b 15.6 15.6b 15.6p 15.5p
Euro area - 19 countries (from 2015) 15.5 15.5 15.4 15.5b 15.4b 15.4 15.3b 15.3b 15.2 15.2b 15.1p 15.0p
Euro area - 18 countries (2014) 15.4 15.4 15.4 15.4b 15.4b 15.3 15.3b 15.2b 15.1 15.1b 15.0p 15.0p
Белгия 16.9 16.9 16.9 17.0b 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 16.9
България 13.1 13.1 13.2 13.2 13.4 13.6 13.7 13.9 14.0 14.1 14.2 14.4
Чехия 14.2 14.2 14.3 14.5 14.7 14.8 15.0 15.2 15.4 15.6 15.7 15.9
Дания 18.4 18.3 18.1 17.9 17.7 17.4 17.2 17.0 16.8 16.7 16.6 16.5
Германия 13.7 13.6 13.5 13.6b 13.4 13.3 13.2b 13.2 13.2 13.4 13.5 13.6
Естония 14.8 14.9 15.1 15.3 15.5 15.7 15.8 15.9b 16.1 16.2 16.3 16.4
Ирландия 20.4 20.6 21.0 21.3 21.6 21.9 21.5 21.4 21.3 21.1 20.8 20.5e
Гърция 14.6 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7 14.6 14.5 14.4 14.4 14.4 14.3
Испания 14.6 14.8 14.9 15.0 15.1 15.2 15.2 15.2 15.1 15.1 15.0 14.8
Франция 18.5 18.5 18.6 18.6 18.6b 18.6 18.6b 18.6 18.4 18.3 18.1p 18.0p
Франция (метрополия) 18.3 18.3 18.4 18.4 18.4 18.4 : : : : : :
Хърватия 15.5 15.4 15.4 15.3 15.1 14.9 14.8 14.7 14.6 14.5 14.5 14.4
Италия 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.0 13.9 13.8 13.7 13.5 13.4 13.2
Кипър 18.2 17.7 17.2 16.8 16.5 16.4 16.3 16.4 16.4 16.3 16.2 16.1
Латвия 14.0 14.1 14.2 14.2 14.3 14.4 14.7 15.0 15.2 15.6 15.8 15.9
Литва 15.5 15.1 15.0 14.9 14.8 14.7 14.6 14.6 14.7 14.8 15.0 15.1
Люксембург 18.2 18.0 17.7 17.6 17.1b 17.0 16.8 16.7 16.5 16.2b 16.1 16.1
Унгария 15.0 14.9 14.7 14.6 14.5b 14.4 14.4 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
Малта 16.1 15.6 15.3 15.0 14.8 14.6 14.4 14.3 14.2 14.1 13.9 13.7
Нидерландия 17.9 17.7 17.6 17.5 17.3 17.2 16.9 16.7 16.5 16.3 16.1 15.9
Австрия 15.4 15.1 14.9 14.7 14.6 14.4 14.3 14.3 14.3 14.4 14.4 14.4
Полша 15.5 15.3 15.3b 15.3 15.1 15.1 15.0 15.0 15.0 15.1 15.2 15.4
Португалия 15.6 15.4 15.3 15.1 14.9 14.8 14.6 14.4 14.1 14.0 13.8 13.7
Румъния 16.3 15.8 15.8 15.8 15.8 15.7 15.5e 15.5 15.5 15.6 15.6 15.7
Словения 13.9b 14.0 14.0 14.2 14.3 14.5 14.6 14.8 14.8 14.9 15.0 15.1
Словакия 15.9 15.6 15.5 15.4 15.4 15.4 15.3 15.3 15.3 15.5 15.6 15.7
Финландия 16.9 16.7 16.6 16.5 16.5 16.4 16.4 16.4 16.3 16.2 16.2 16.0
Швеция 16.8 16.7 16.6 16.6 16.7 16.9 17.1 17.3 17.4 17.6 17.7 17.8
Великобритания 17.7 17.7 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.7 17.7 17.8 17.9 17.9
Исландия 20.9 20.8 20.9 20.9 20.7 20.7 20.5 20.4 20.0 19.7 19.3 19.0
Лихтенщайн 16.8 16.4 16.4 16.0 15.8 15.5 15.2 15.1 14.9 14.9 14.7 14.7
Норвегия 19.2 19.0 18.9 18.7 18.5 18.4 18.2 18.0 17.9 17.8 17.7 17.5
Швейцария 15.5 15.3 15.2 15.1b 15.0 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 15.0 15.0
Черна гора 19.8 19.6 19.5 19.2 19.0 18.8 18.6 18.5 18.3 18.2 18.1 18.0
North Macedonia 18.5 18.1 17.7 17.5 17.2 17.0 16.9 16.8 16.7 16.6 16.5 16.4
Албания 24.1 23.3 22.5 21.6 20.7 20.1 19.6 19.0 18.5 18.2 17.7 17.2
Сърбия 15.4 15.3 15.2 14.4b 14.4 14.4 14.3 14.4 14.4 14.4 14.4 14.3
Турция 26.4 26.3 26.0 25.6 25.3 24.9 24.6 24.3 24.0 23.7 23.6 23.4
Андора 14.6 14.5 14.5 15.5 15.5 15.5 : : : : : 13.9
Беларус 14.7 14.6 : 14.9 15.1 15.4 15.7 16.0 16.3 16.6 16.8 16.9
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : 27.3 25.0 25.0 24.4
Молдова 17.6 17.1 16.7 16.4 16.2 16.1 16.0 16.0 : 16.0 : :
Русия 14.7 14.9 15.1 15.2 : : 16.3 : : : : :
Сан Марино : : : : 15.2 15.1 : : : : 14.2 :
Украйна 14.1 14.1 14.2 14.2 14.4 14.6 14.8 15.1 15.2 15.4 15.5 15.4
Армения 19.0 18.6 18.3 : : : : 19.4 19.6 20.0 20.2 20.2
Азарбайджан 23.2 22.6 22.6 22.3 22.2 22.3 22.4 22.4 22.5 22.6 22.6 22.4
Грузия 17.2 17.1 17.1 17.0 16.9 : 17.1 17.4 19.1 19.5 20.0 20.3

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 22.10.2020 12:03

Диаграма
2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 15-24 години
Географска единица Period of time
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EU (27 countries - from 2020) 12.3b 12.0 11.9b 11.7b 11.5b 11.3 11.1b 11.0b 10.9 10.8b 10.7p 10.6p
ЕС (28 държави) 12.4b 12.2 12.0b 11.8b 11.7b 11.5 11.3b 11.2b 11.1 10.9b 10.8p 10.7p
EU (27 countries - 2007-2013) 12.4b 12.2 12.0b 11.8b 11.7b 11.5 11.3b 11.2b 11.1 10.9b 10.8p 10.7p
Euro area - 19 countries (from 2015) 11.8 11.6 11.5 11.3b 11.1b 11.0 10.9b 10.8b 10.8 10.7b 10.7p 10.6p
Euro area - 18 countries (2014) 11.6 11.5 11.3 11.2b 11.0b 10.9 10.8b 10.7b 10.7 10.7b 10.6p 10.6p
Белгия 12.1 12.1 12.1 12.1b 12.1 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.4 11.4
България 12.8 12.5 12.2 11.8 11.4 10.9 10.4 10.0 9.6 9.3 9.1 8.9
Чехия 12.8 12.7 12.4 12.0 11.5 11.1 10.7 10.3 9.9 9.6 9.3 9.1
Дания 11.7 12.0 12.2 12.5 12.7 12.8 12.9 12.9 12.9 12.9 12.8 12.6
Германия 11.6 11.4 11.3 11.1b 11.0 10.9 10.8b 10.7 10.7 10.6 10.5 10.4
Естония 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 11.8 11.2 10.7b 10.2 9.9 9.6 9.5
Ирландия 15.0 14.5 13.7 12.9 12.2 11.7 12.2 12.2 12.1 12.2 12.4 12.6e
Гърция 11.9 11.5 11.2 10.9 10.7 10.6 10.4 10.2 10.1 10.1 10.1 10.2
Испания 11.2 10.9 10.6 10.3 10.0 9.9 9.7 9.6 9.6 9.6 9.7 9.8
Франция 12.7 12.6 12.4 12.3 12.1b 12.0 11.9b 11.8 11.8 11.8 11.7p 11.7p
Франция (метрополия) 12.6 12.5 12.4 12.3 12.1 11.9 : : : : : :
Хърватия 12.3 12.2 12.0 11.8 11.8 11.7 11.7 11.6 11.4 11.2 11.1 10.9
Италия 10.1 10.1 10.0 10.0 10.0 9.9 9.8 9.8 9.8 9.7 9.7 9.8
Кипър 16.2 16.2 16.1 16.0 15.5 15.0 14.3 14.1 13.8 13.7 13.2 12.8
Латвия 15.4 14.9 14.1 13.4 12.7 12.0 11.3 10.7 10.1 9.7 9.3 9.2
Литва 14.9 14.9 14.6 14.2 13.9 13.5 13.3 12.9 12.4 11.8 11.0 10.5
Люксембург 11.8 11.8 11.9 11.9 12.1b 12.2 12.0 12.0 11.9 11.9b 11.8 11.6
Унгария 12.7 12.6 12.5 12.3 12.2b 12.1 11.9 11.6 11.4 11.1 10.9 10.7
Малта 14.0 13.9 13.8 13.5 13.3 13.2 12.9 12.6 12.2 11.7 11.3 11.0
Нидерландия 12.1 12.2 12.2 12.3 12.2 12.2 12.2 12.2 12.3 12.3 12.3 12.3
Австрия 12.3 12.3 12.2 12.2 12.1 12.1 11.9 11.8 11.7 11.5 11.2 10.9
Полша 15.5 14.9 14.2b 13.7 13.3 12.8 12.4 11.9 11.5 11.0 10.7 10.3
Португалия 11.5 11.2 11.0 10.9 10.8 10.7 10.7 10.7 10.7 10.6 10.6 10.6
Румъния 13.5 12.5 12.4 12.3 12.2 11.8 11.4e 11.1 10.9 10.8 10.6 10.6
Словения 12.2b 12.0 11.6 11.2 10.9 10.5 10.1 9.8 9.6 9.5 9.4 9.4
Словакия 15.2 14.9 14.5 14.0 13.5 13.0 12.6 12.2 11.7 11.2 10.8 10.4
Финландия 12.4 12.4 12.3 12.3 12.2 12.2 12.0 11.9 11.7 11.5 11.3 11.2
Швеция 13.0 13.2 13.3 13.3 13.1 12.9 12.6 12.3 12.0 11.7 11.5 11.3
Великобритания 13.2 13.1 13.1 13.1 13.0 12.9 12.7 12.6 12.4 12.1 11.9 11.8
Исландия 14.7 14.8 14.7 14.7 14.8 14.7 14.5 14.3 14.1 13.9 13.7 13.4
Лихтенщайн 12.2 12.2 12.0 12.1 12.1 12.1 11.9 11.7 11.6 11.4 11.3 10.9
Норвегия 12.7 12.8 12.9 13.1 13.1 13.2 13.1 13.0 12.8 12.7 12.5 12.4
Швейцария 11.9 11.9 11.9 11.9b 11.8 11.7 11.6 11.4 11.2 11.1 10.8 10.6
Черна гора 14.6 14.4 14.2 14.0 13.9 13.6 13.4 13.3 13.2 13.2 13.1 13.0
North Macedonia 15.9 15.7 15.5 15.2 15.0 14.6 14.2 13.8 13.5 13.1 12.7 12.4
Албания 19.2 19.0 18.8 18.5 18.4 18.2 17.9 17.5 17.1 16.5 16.1 15.5
Сърбия 12.7 12.5 12.3 11.9b 11.7 11.5 11.3 11.1 10.9 10.7 10.6 10.5
Турция 17.6 17.4 17.2 17.0 16.8 16.6 16.6 16.5 16.4 16.3 16.1 15.8
Андора 10.5 10.2 9.8 9.8 9.8 10.0 : : : : : 10.6
Беларус 16.0 15.5 : 14.2 13.6 12.9 12.2 11.6 11.1 10.6 10.2 9.9
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : 19.2 18.2 18.2 17.8
Молдова 19.0 18.8 18.4 17.8 17.0 16.2 15.3 14.5 : 13.1 : :
Русия 16.2 15.4 14.6 14.4 : : 11.8 : : : : :
Сан Марино : : : : 8.9 8.9 : : : : 9.7 :
Украйна 15.4 14.9 14.3 13.7 13.0 12.4 11.8 11.3 10.7 10.2 9.8 9.6
Армения 19.5 19.2 18.7 : : : : 14.8 13.8 12.8 12.1 11.8
Азарбайджан 20.8 20.7 20.5 20.0 19.4 18.6 17.8 17.0 16.1 15.3 14.7 14.1
Грузия 16.6 16.3 15.9 15.4 15.0 : 13.9 13.8 12.6 12.0 11.6 11.5

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 22.10.2020 12:03

Диаграма
2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 25-49 години
Географска единица Period of time
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EU (27 countries - from 2020) 36.2b 36.1 35.8b 35.5b 35.3b 35.0 34.8b 34.5b 34.2 33.9b 33.6p 33.3p
ЕС (28 държави) 36.1b 35.9 35.7b 35.4b 35.2b 34.9 34.7b 34.4b 34.1 33.8b 33.5p 33.2p
EU (27 countries - 2007-2013) 36.1b 35.9 35.7b 35.4b 35.2b 34.9 34.7b 34.4b 34.1 33.8b 33.5p 33.2p
Euro area - 19 countries (from 2015) 36.5 36.2 35.9 35.5b 35.2b 34.8 34.5b 34.0b 33.7 33.3b 32.9p 32.6p
Euro area - 18 countries (2014) 36.2 36.0 35.7 35.3b 35.0b 34.6 34.3b 33.8b 33.5 33.1b 32.7p 32.4p
Белгия 35.1 34.9 34.6 34.4b 34.1 33.8 33.6 33.3 33.1 32.9 32.8 32.7
България 35.1 35.1 35.1 35.0 35.1 35.1 35.2 35.3 35.4 35.4 35.3 35.0
Чехия 36.9 37.0 37.1 37.2 37.2 37.3 37.1 37.0 36.9 36.8 36.7 36.7
Дания 34.4 34.0 33.7 33.4 33.1 32.8 32.5 32.3 32.1 31.8 31.7 31.7
Германия 36.0 35.7 35.3 34.6b 34.2 33.9 33.5b 33.1 32.9 32.4 32.0 31.6
Естония 34.9 34.8 34.7 34.6 34.4 34.5 34.7 34.8b 35.0 35.0 35.1 34.9
Ирландия 38.5 38.5 38.3 38.4 38.1 37.7 37.1 36.7 36.5 36.2 35.8 35.6e
Гърция 37.2 37.1 37.0 36.7 36.3 35.9 35.5 35.1 34.7 34.2 33.7 33.1
Испания 40.8 40.6 40.3 39.9 39.5 38.9 38.2 37.5 36.9 36.3 35.8 35.3
Франция 33.8 33.5 33.2 33.0 32.8b 32.5 32.2b 32.0 31.7 31.4 31.2p 31.0p
Франция (метрополия) 33.7 33.5 33.2 32.9 32.7 32.5 : : : : : :
Хърватия 34.7 34.5 34.4 34.2 34.0 33.8 33.7 33.5 33.3 33.0 32.7 32.5
Италия 36.9 36.7 36.3 36.0 35.7 35.3 35.0 34.5 33.9 33.4 32.9 32.4
Кипър 36.3 36.5 36.7 36.9 37.5 37.6 37.5 36.9 36.6 36.5 36.7 37.1
Латвия 35.0 34.9 34.7 34.5 34.4 34.4 34.4 34.3 34.3 34.2 34.1 33.8
Литва 35.5 35.3 34.9 34.1 33.6 33.3 33.1 32.9 32.9 32.7 32.6 32.7
Люксембург 38.7 38.7 38.6 38.5 38.5b 38.5 38.4 38.3 38.3 38.2b 38.1 38.2
Унгария 35.7 35.7 35.8 35.9 35.4b 35.5 35.6 35.7 35.8 35.9 35.9 35.8
Малта 34.5 34.4 34.3 34.0 33.9 33.8 34.2 34.7 35.4 36.0 37.2 38.5
Нидерландия 35.6 35.2 34.8 34.4 33.9 33.5 33.1 32.7 32.4 32.2 32.0 31.8
Австрия 37.4 37.2 36.9 36.5 36.2 35.8 35.5 35.2 34.9 34.6 34.3 34.0
Полша 36.0 36.1 35.9b 36.0 36.1 36.3 36.4 36.5 36.7 36.9 36.9 37.0
Португалия 36.9 36.7 36.6 36.2 35.8 35.4 34.9 34.5 34.0 33.6 33.3 32.9
Румъния 35.8 35.6 35.6 35.7 35.8 36.3 36.8e 37.1 37.2 37.3 36.4 35.6
Словения 37.6b 37.6 37.5 37.2 36.8 36.6 36.3 35.9 35.4 34.9 34.4 34.1
Словакия 37.9 37.9 38.0 38.1 38.2 38.2 38.2 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1
Финландия 32.7 32.5 32.3 32.1 31.9 31.6 31.5 31.3 31.2 31.2 31.2 31.2
Швеция 33.0 32.9 32.9 32.8 32.8 32.8 32.8 32.7 32.7 32.8 32.8 32.9
Великобритания 35.2 35.1 34.9 34.7 34.4 34.2 33.9 33.6 33.4 33.2 33.0 32.8
Исландия 36.4 36.0 35.2 34.6 34.1 33.8 33.7 33.6 33.7 34.0 34.8 35.5
Лихтенщайн 38.6 38.1 37.6 37.1 36.6 36.1 35.8 35.2 34.8 34.3 33.8 33.3
Норвегия 34.9 34.8 34.7 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.4 34.3 34.1
Швейцария 37.2 37.1 37.0 36.8b 36.7 36.4 36.2 35.9 35.7 35.4 35.2 35.0
Черна гора 35.2 35.0 34.9 34.9 34.8 34.8 34.7 34.5 34.4 34.2 34.2 34.2
North Macedonia 37.0 37.1 37.1 37.2 37.2 37.4 37.5 37.4 37.4 37.5 37.5 37.5
Албания 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.0 32.0 32.0 32.3 32.6 32.7 33.0
Сърбия 34.0 34.0 34.1 33.8b 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Турция 37.0 37.3 37.3 37.3 37.5 37.4 37.4 37.2 36.9 36.9 37.0 37.0
Андора 45.9 45.7 44.9 43.9 43.9 43.2 : : : : : 39.4
Беларус 37.6 37.6 : 36.9 36.9 36.8 36.8 36.8 36.8 36.7 36.7 36.6
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : 34.3 35.1 35.1 35.2
Молдова 36.7 36.8 37.0 37.3 37.6 38.1 38.6 39.1 : 39.9 : :
Русия 37.6 37.7 37.7 37.1 : : 37.4 : : : : :
Сан Марино : : : : 38.8 38.1 : : : : 34.1 :
Украйна 36.5 36.6 36.8 36.8 37.0 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 37.6
Армения 36.9 36.9 36.8 : : : : 35.9 36.3 36.6 36.9 36.9
Азарбайджан 38.5 38.4 38.6 38.5 38.5 38.6 38.6 38.7 38.8 38.9 39.0 39.1
Грузия 36.1 36.0 36.1 36.0 36.1 : 35.9 35.8 34.3 34.4 34.2 33.9

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 22.10.2020 12:03

Диаграма
2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 50-64 години
Географска единица Period of time
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EU (27 countries - from 2020) 18.7b 19.0 19.3b 19.6b 19.8b 20.0 20.1b 20.2b 20.3 20.4b 20.6p 20.7p
ЕС (28 държави) 18.7b 18.9 19.2b 19.5b 19.6b 19.7 19.9b 20.0b 20.1 20.2b 20.4p 20.5p
EU (27 countries - 2007-2013) 18.6b 18.9 19.1b 19.4b 19.6b 19.7 19.8b 20.0b 20.1 20.2b 20.4p 20.5p
Euro area - 19 countries (from 2015) 18.4 18.6 18.9 19.3b 19.6b 19.8 20.0b 20.2b 20.4 20.7b 20.9p 21.1p
Euro area - 18 countries (2014) 18.3 18.5 18.8 19.2b 19.4b 19.7 19.9b 20.1b 20.3 20.5b 20.7p 20.9p
Белгия 18.8 19.0 19.3 19.4b 19.5 19.6 19.7 19.9 20.0 20.1 20.1 20.1
България 21.1 21.3 21.4 21.5 21.3 21.2 21.1 20.9 20.6 20.5 20.3 20.4
Чехия 21.4 21.2 20.9 20.8 20.4 20.0 19.8 19.7 19.5 19.3 19.0 18.8
Дания 19.9 19.8 19.6 19.4 19.2 19.1 19.1 19.2 19.3 19.5 19.6 19.6
Германия 18.6 18.9 19.3 20.1b 20.7 21.2 21.7b 22.0 22.1 22.4 22.6 22.8
Естония 18.4 18.8 19.2 19.6 19.9 20.0 20.0 19.8b 19.7 19.6 19.4 19.4
Ирландия 15.4 15.5 15.8 16.0 16.2 16.4 16.6 16.7 16.9 17.0 17.1 17.2e
Гърция 17.7 18.0 18.3 18.5 18.6 18.8 19.0 19.2 19.4 19.7 20.0 20.3
Испания 16.9 17.1 17.4 17.7 18.0 18.4 18.7 19.2 19.6 20.0 20.4 20.7
Франция 18.6 18.9 19.1 19.4 19.4b 19.3 19.3b 19.2 19.2 19.2 19.2p 19.2p
Франция (метрополия) 18.8 19.0 19.2 19.5 19.5 19.4 : : : : : :
Хърватия 19.7 20.0 20.5 21.0 21.2 21.3 21.4 21.4 21.5 21.6 21.7 21.6
Италия 18.7 18.9 19.1 19.5 19.5 19.7 19.9 20.2 20.6 21.0 21.5 21.9
Кипър 16.9 17.2 17.4 17.6 17.7 17.9 18.1 18.0 18.0 18.0 18.0 17.9
Латвия 17.9 18.3 18.8 19.5 20.0 20.4 20.6 20.6 20.7 20.7 20.8 20.9
Литва 17.1 17.5 18.2 19.0 19.7 20.2 20.6 20.8 21.1 21.4 21.7 21.9
Люксембург 17.3 17.5 17.8 18.1 18.2b 18.4 18.7 18.9 19.2 19.5b 19.6 19.8
Унгария 20.4 20.5 20.3 20.4 21.0b 20.8 20.5 20.3 20.0 19.8 19.7 19.6
Малта 21.6 21.8 21.7 21.8 21.6 21.3 20.8 20.3 19.8 19.3 18.7 18.2
Нидерландия 19.7 19.9 20.1 20.4 20.3 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9
Австрия 17.8 18.0 18.3 18.9 19.4 19.7 20.0 20.3 20.6 21.0 21.4 21.7
Полша 19.6 20.2 21.0b 21.4 21.5 21.4 21.3 21.1 20.8 20.4 20.1 19.7
Португалия 18.3 18.6 18.8 19.1 19.4 19.8 20.0 20.2 20.4 20.6 20.7 20.9
Румъния 18.9 20.0 20.0 20.1 20.0 20.0 19.8e 19.3 18.9 18.6 19.1 19.7
Словения 19.9b 20.0 20.3 20.9 21.2 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.8 21.6
Словакия 18.9 19.3 19.6 19.9 20.2 20.3 20.3 20.4 20.4 20.2 19.9 19.7
Финландия 21.5 21.6 21.7 21.6 21.3 21.0 20.7 20.5 20.3 20.2 20.0 19.9
Швеция 19.6 19.4 19.1 18.8 18.5 18.3 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1
Великобритания 18.0 18.0 18.1 18.2 18.2 18.1 18.2 18.4 18.5 18.7 18.9 19.1
Исландия 16.5 16.7 17.1 17.5 17.7 17.9 18.1 18.2 18.3 18.3 18.1 17.9
Лихтенщайн 20.1 20.4 20.5 20.9 21.1 21.4 21.6 22.0 22.2 22.5 22.7 23.2
Норвегия 18.6 18.7 18.6 18.5 18.3 18.2 18.2 18.2 18.3 18.4 18.5 18.7
Швейцария 19.0 19.0 19.1 19.2b 19.4 19.5 19.7 20.0 20.3 20.5 20.7 20.9
Черна гора 17.5 18.0 18.5 19.1 19.4 19.7 19.9 20.0 20.0 20.0 19.9 19.8
North Macedonia 17.3 17.6 18.0 18.4 18.8 19.0 19.1 19.3 19.4 19.6 19.7 19.7
Албания 14.6 15.2 15.9 16.8 17.5 18.1 18.6 19.0 19.3 19.6 20.0 20.2
Сърбия 20.7 21.0 21.4 22.7b 22.8 22.8 22.6 22.3 21.9 21.7 21.3 20.9
Турция 11.9 12.2 12.4 12.8 13.1 13.5 13.8 14.1 14.5 14.8 14.9 15.0
Андора 17.0 17.4 18.0 18.2 18.2 18.7 : : : : : 22.5
Беларус 17.2 18.2 : 20.1 20.7 21.1 21.4 21.4 21.4 21.4 21.3 21.3
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : 12.2 13.5 13.5 14.1
Молдова 16.4 17.0 17.8 18.5 19.2 19.7 20.0 20.1 : 19.9 : :
Русия 17.7 18.7 19.7 20.5 : : 21.4 : : : : :
Сан Марино : : : : 19.6 20.0 : : : : 22.9 :
Украйна 17.8 18.5 19.1 19.9 20.4 20.7 20.9 20.8 20.7 20.6 20.6 20.6
Армения 13.8 14.9 16.0 : : : : 19.2 19.4 19.4 19.2 19.1
Азарбайджан 10.5 11.5 12.4 13.4 14.1 14.8 15.4 15.9 16.4 16.8 17.2 17.6
Грузия 15.4 16.2 17.0 17.7 18.3 : 19.1 19.0 19.7 19.7 19.6 19.5

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 22.10.2020 12:03

Диаграма
2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 65-79 години
Географска единица Period of time
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EU (27 countries - from 2020) 12.9b 12.9 12.9b 12.9b 13.1b 13.3 13.5b 13.7b 13.9 14.1b 14.3p 14.4p
ЕС (28 държави) 12.7b 12.7 12.8b 12.8b 12.9b 13.2 13.4b 13.6b 13.8 14.0b 14.1p 14.3p
EU (27 countries - 2007-2013) 12.7b 12.7 12.8b 12.8b 12.9b 13.2 13.4b 13.6b 13.8 14.0b 14.1p 14.3p
Euro area - 19 countries (from 2015) 13.2 13.2 13.3 13.2b 13.4b 13.5 13.8b 13.9b 14.1 14.2b 14.4p 14.5p
Euro area - 18 countries (2014) 13.1 13.1 13.2 13.2b 13.3b 13.5 13.7b 13.9b 14.0 14.1b 14.3p 14.4p
Белгия 12.4 12.3 12.2 12.1b 12.2 12.3 12.5 12.6 12.8 12.9 13.1 13.3
България 14.1 14.2 14.3 14.4 14.7 14.9 15.1 15.4 15.8 16.0 16.2 16.5
Чехия 11.3 11.5 11.7 11.9 12.4 12.9 13.4 13.9 14.3 14.8 15.2 15.5
Дания 11.5 11.8 12.2 12.7 13.2 13.7 14.1 14.3 14.6 14.7 14.9 15.0
Германия 15.3 15.4 15.6 15.4b 15.4 15.4 15.5b 15.4 15.3 15.2 15.2 15.1
Естония 13.8 13.5 13.3 13.1 13.2 13.3 13.5 13.8b 13.9 14.1 14.1 14.1
Ирландия 8.2 8.3 8.5 8.7 9.0 9.3 9.6 9.9 10.1 10.3 10.6 10.8e
Гърция 14.1 14.1 14.0 14.1 14.2 14.4 14.5 14.6 14.8 14.8 14.9 14.9
Испания 11.9 11.9 11.9 12.0 12.1 12.2 12.4 12.6 12.7 12.8 13.0 13.3
Франция 11.5 11.4 11.4 11.4 11.6b 11.9 12.3b 12.6 13.0 13.3 13.6p 14.0p
Франция (метрополия) 11.6 11.5 11.5 11.5 11.7 12.0 : : : : : :
Хърватия 14.5 14.4 14.2 13.8 13.8 13.9 14.0 14.2 14.4 14.6 14.9 15.2
Италия 14.7 14.7 14.7 14.5 14.7 14.9 15.0 15.2 15.4 15.5 15.6 15.7
Кипър 9.6 9.6 9.7 9.8 9.9 10.3 10.8 11.4 11.8 12.1 12.4 12.5
Латвия 14.0 14.0 14.1 14.1 14.1 14.1 14.3 14.5 14.6 14.7 14.7 14.7
Литва 13.4 13.4 13.3 13.5 13.5 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 14.0 14.0
Люксембург 10.6 10.4 10.3 10.1 10.1b 10.1 10.1 10.2 10.3 10.3b 10.4 10.4
Унгария 12.5 12.5 12.7 12.7 12.9b 13.1 13.4 13.7 14.0 14.3 14.6 14.9
Малта 10.7 11.0 11.6 12.2 12.8 13.4 13.9 14.2 14.5 14.7 14.6 14.5
Нидерландия 11.0 11.2 11.4 11.6 12.1 12.6 13.1 13.4 13.8 14.0 14.3 14.6
Австрия 12.6 12.7 12.9 12.8 12.8 13.1 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8
Полша 10.5 10.3 10.3b 10.1 10.3 10.6 11.0 11.4 11.8 12.3 12.8 13.3
Португалия 13.4 13.5 13.6 13.8 13.9 14.1 14.3 14.6 14.8 15.0 15.2 15.4
Румъния 12.4 12.6 12.6 12.5 12.5 12.5 12.6e 12.9 13.2 13.4 13.7 13.9
Словения 12.7b 12.7 12.6 12.4 12.5 12.6 12.8 13.1 13.4 13.8 14.2 14.5
Словакия 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.1 10.5 10.9 11.3 11.8 12.3 12.7
Финландия 12.2 12.3 12.4 12.7 13.3 13.8 14.4 14.9 15.3 15.7 16.0 16.3
Швеция 12.2 12.4 12.8 13.2 13.6 13.9 14.3 14.5 14.7 14.7 14.8 14.8
Великобритания 11.5 11.6 11.7 11.9 12.1 12.5 12.8 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4
Исландия 8.4 8.4 8.7 8.9 9.1 9.3 9.6 9.9 10.2 10.4 10.5 10.7
Лихтенщайн 9.3 9.8 10.3 10.7 11.2 11.7 12.2 12.6 13.1 13.4 13.8 14.1
Норвегия 10.0 10.1 10.3 10.6 11.0 11.3 11.6 11.9 12.2 12.4 12.7 13.0
Швейцария 11.7 11.9 12.0 12.2b 12.4 12.5 12.7 12.8 12.9 13.0 13.2 13.3
Черна гора 11.0 10.8 10.7 10.4 10.5 10.6 10.7 10.9 11.3 11.3 11.6 11.9
North Macedonia 9.7 9.8 9.8 9.8 9.8 10.0 10.2 10.4 10.7 10.8 11.2 11.5
Албания 8.4 8.7 9.0 9.1 9.3 9.6 9.9 10.2 10.5 10.7 11.0 11.4
Сърбия 14.2 13.9 13.6 13.8b 13.7 13.8 14.1 14.3 14.7 15.0 15.4 15.8
Турция 5.9 5.7 5.8 5.9 5.9 6.0 6.0 6.3 6.6 6.6 6.8 7.0
Андора 8.2 8.3 8.7 8.6 8.6 8.6 : : : : : 10.2
Беларус 11.7 11.1 : 10.5 10.3 10.3 10.4 10.7 10.9 11.0 11.2 11.3
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : 6.0 6.5 6.5 6.8
Молдова 8.5 8.3 8.2 8.0 7.9 7.8 7.9 8.2 : 8.9 : :
Русия 11.3 10.6 10.1 9.8 : : 10.1 : : : : :
Сан Марино : : : : 12.4 12.5 : : : : 13.5 :
Украйна 13.2 12.7 12.3 11.8 11.7 11.7 11.9 12.2 12.4 12.5 12.5 12.5
Армения 9.3 8.9 8.4 : : : : 8.3 8.4 8.6 8.8 9.0
Азарбайджан 6.1 5.7 5.0 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8 4.9 5.0 5.2 5.3
Грузия 12.1 11.4 10.9 10.4 10.3 : 10.3 10.3 11.2 11.2 11.3 11.4

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 22.10.2020 12:03

Диаграма
2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 80 и повече години
Географска единица Period of time
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EU (27 countries - from 2020) 4.4b 4.6 4.7b 4.8b 5.0b 5.1 5.2b 5.3b 5.4 5.6b 5.7p 5.8p
ЕС (28 държави) 4.4b 4.5 4.7b 4.8b 4.9b 5.0 5.1b 5.3b 5.4 5.5b 5.6p 5.7p
EU (27 countries - 2007-2013) 4.4b 4.6 4.7b 4.8b 4.9b 5.0 5.1b 5.3b 5.4 5.5b 5.6p 5.7p
Euro area - 19 countries (from 2015) 4.7 4.9 5.0 5.2b 5.3b 5.4 5.5b 5.7b 5.8 5.9b 6.1p 6.2p
Euro area - 18 countries (2014) 4.7 4.8 5.0 5.1b 5.3b 5.4 5.5b 5.7b 5.8 5.9b 6.0p 6.2p
Белгия 4.7 4.8 4.9 5.0b 5.2 5.3 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6
България 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8
Чехия 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1
Дания 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5
Германия 4.8 5.0 5.1 5.2b 5.3 5.4 5.4b 5.6 5.8 6.0 6.2 6.5
Естония 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.0b 5.1 5.3 5.5 5.6
Ирландия 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3e
Гърция 4.5 4.7 4.9 5.2 5.4 5.7 6.0 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1
Испания 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.0 6.2 6.2 6.1
Франция 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5b 5.6 5.7b 5.8 5.9 6.0 6.1p 6.1p
Франция (метрополия) 5.0 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 : : : : : :
Хърватия 3.4 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.8 5.0 5.2 5.3
Италия 5.5 5.6 5.8 6.0 6.2 6.3 6.4 6.5 6.7 6.8 7.0 7.2
Кипър 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7
Латвия 3.6 3.8 4.0 4.3 4.5 4.7 4.8 4.9 5.0 5.2 5.4 5.6
Литва 3.6 3.8 4.1 4.4 4.6 4.8 5.0 5.1 5.3 5.5 5.6 5.8
Люксембург 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9b 3.9 3.9 4.0 4.0 3.9b 3.9 4.0
Унгария 3.7 3.8 3.9 4.1 4.0b 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4
Малта 3.2 3.3 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2
Нидерландия 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 4.6
Австрия 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 5.0
Полша 3.0 3.1 3.3b 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4
Португалия 4.3 4.5 4.6 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.4
Румъния 3.0 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8 4.0e 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7
Словения 3.6b 3.8 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.8 5.0 5.1 5.2 5.3
Словакия 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3
Финландия 4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 5.0 5.0 5.1 5.2 5.2 5.3 5.5
Швеция 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Великобритания 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0
Исландия 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5
Лихтенщайн 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 3.7 3.8
Норвегия 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2
Швейцария 4.7 4.7 4.8 4.7b 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2
Черна гора 1.9 2.1 2.2 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.1 3.3
North Macedonia 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5
Албания 1.6 1.7 1.8 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7
Сърбия 3.0 3.2 3.4 3.4b 3.6 3.8 4.0 4.1 4.3 4.4 4.5 4.6
Турция 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8
Андора 3.8 4.0 4.2 4.0 4.0 4.0 : : : : : 3.4
Беларус 2.8 3.0 : 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : 1.1 1.6 1.6 1.8
Молдова 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 : 2.3 : :
Русия 2.5 2.7 2.8 2.9 : : 3.0 : : : : :
Сан Марино : : : : 5.2 5.3 : : : : 5.7 :
Украйна 3.1 3.2 3.4 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.6 4.0 4.3
Армения 1.4 1.6 1.7 : : : : 2.4 2.5 2.7 2.8 3.0
Азарбайджан 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5
Грузия 2.6 2.9 3.1 3.4 3.4 : 3.6 3.6 3.1 3.2 3.3 3.5

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 22.10.2020 12:03

Диаграма
Страници