Хармонизиран коефициент на безработица по пол - общо


2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Общо
Проценти от икономически активното население (работна сила)
Географска единица Период от време
2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08 2020M09 2020M10 2020M11 2020M12
Еврозона (променящ се състав) 7.3 7.2 7.4 7.3 7.6 7.9 8.6 8.6 8.6 8.4 8.3 8.3
Еврозона - 19 държави (от 2015) 7.3 7.2 7.4 7.3 7.6 7.9 8.6 8.6 8.6 8.4 8.3 8.3
Еврозона - 18 държави (2014) 7.3 7.2 7.4 7.3 7.6 7.9 8.6 8.6 8.5 8.4 8.3 8.3
ЕС (27 държави - от 2020) 6.5 6.5 6.6 6.6 6.9 7.2 7.7 7.7 7.7 7.6 7.5 7.5
ЕС (28 държави) 6.2 : : : : : : : : : : :
ЕС (27 държави - 2007-2013) 6.2 : : : : : : : : : : :
Белгия 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9 5.3 5.9 6.5 6.6 6.3 6.1 5.8
България 4.3 4.1 4.4 5.9 6.0 5.7 5.3 5.2 5.2 5.2 5.0 4.8
Чехия 2.0 2.0 2.1 2.2 2.4 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 3.1
Дания 5.0 4.9 4.8 4.9 5.5 6.0 6.3 6.2 6.0 5.9 5.7 5.8
Германия 3.4e 3.6e 3.8e 4.0e 4.2e 4.3e 4.4e 4.5e 4.5e 4.5e 4.5e 4.6e
Естония 4.7 4.7 4.8 6.0 7.0 8.0 7.8 8.0 8.1 8.1 7.8 :
Ирландия 4.9 4.9 5.1 4.7 4.8 5.3 6.2 6.7 7.2 7.1 7.3 7.2
Гърция 16.4 15.5 15.7 16.2 16.8 17.9 16.7 16.8 16.7 16.7 : :
Испания 13.8 13.6 14.4 15.2 15.3 16.0 16.4 16.7 16.6 16.3 16.1 16.2
Франция 7.7 7.5 8.0 7.3 7.2 6.9 9.4 9.0 8.8 8.6 8.8 8.9
Хърватия 6.0 5.9 6.4 7.8 8.5 8.4 8.2 8.2 8.0 7.8 7.5 7.5
Италия 9.6 9.4 8.5 7.4 8.7 9.3 9.7 9.6 9.5 9.5 8.8 9.0
Кипър 6.4 6.1 6.3 7.5 8.0 7.7 7.6 8.5 9.3 10.5 7.8 7.3
Латвия 7.0 7.0 7.3 8.2 8.6 8.8 8.8 8.6 8.3 8.1 8.1 8.2
Литва 6.1 6.3 6.6 7.8 8.5 8.8 9.6 10.2 10.5 10.4 10.4 10.1
Люксембург 5.7 5.7 6.5 7.4 7.6 7.6 7.2 6.8 6.7 6.5 6.5 6.7
Унгария 3.4 3.6 3.7 4.1 4.8 4.9 4.6 4.4 4.4 4.5 4.3 :
Малта 3.7 3.5 3.8 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.5 4.5 4.5
Нидерландия 3.0 2.9 2.9 3.4 3.6 4.3 4.5 4.6 4.4 4.3 4.0 3.9
Австрия 4.4 4.5 4.8 4.9 5.8 6.0 5.8 5.6 5.5 5.4 5.5 5.8
Полша 3.0 3.0 3.0 3.1 3.3 3.4 3.4 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3
Португалия 6.8 6.4 6.2 6.3 5.9 7.3 7.9 8.1 7.9 7.5 7.1 6.5
Румъния 3.7 4.3 4.6 5.0 5.1 5.3 5.5 5.4 5.1 5.3 5.1 4.9
Словения 4.1 4.2 4.4 5.3 5.5 5.4 5.2 5.2 5.0 4.9 4.9 4.7
Словакия 6.0 6.0 6.0 6.6 6.7 6.8 7.1 7.2 7.0 7.1 7.1 7.0
Финландия 6.9 6.6 6.7 7.3 8.2 7.8 8.6 8.5 8.4 8.2 7.8 8.4
Швеция 7.2 7.6 6.7 7.9 8.4 9.2 9.1 9.1 8.9 8.6 8.3 8.7
Исландия 4.1 4.3 4.5 4.8 5.0 5.2 5.3 5.5 5.7 5.9 6.0 6.1
Норвегия 3.7 3.5 3.6 4.1 4.6 5.2 5.2 5.3 5.1 5.2 5.0 :
Швейцария 4.2 4.2 4.4 4.6 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2 : : :
Великобритания 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 4.0 4.4 4.7 4.9 : : :
Турция 12.6 12.6 12.9 13.6 14.0 14.3 13.8 13.3 12.7 12.9 : :
САЩ 3.5 3.5 4.4 14.8 13.3 11.1 10.2 8.4 7.8 6.9 6.7 6.7
Япония 2.4 2.4 2.5 2.6 2.9 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 2.9 2.9

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
Последно извличане - 16.06.2021 12:03

Диаграма2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Мъже
Проценти от икономически активното население (работна сила)
Географска единица Период от време
2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08 2020M09 2020M10 2020M11 2020M12
Еврозона (променящ се състав) 7.0 6.9 7.0 7.1 7.3 7.6 8.2 8.2 8.0 8.0 7.8 7.9
Еврозона - 19 държави (от 2015) 7.0 6.9 7.0 7.1 7.3 7.6 8.2 8.2 8.0 8.0 7.8 7.9
Еврозона - 18 държави (2014) 7.0 6.9 7.0 7.1 7.3 7.6 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 7.9
ЕС (27 държави - от 2020) 6.2 6.2 6.3 6.5 6.7 7.0 7.4 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1
ЕС (28 държави) 5.9 : : : : : : : : : : :
ЕС (27 държави - 2007-2013) 5.9 : : : : : : : : : : :
Белгия 5.3 5.1 5.0 5.0 5.2 5.6 6.2 6.7 6.8 6.4 6.3 6.3
България 4.6 4.4 4.6 5.9 6.1 5.9 5.8 5.8 5.9 5.9 5.7 5.5
Чехия 1.9 1.7 1.8 2.0 2.1 2.5 2.3 2.6 2.4 2.4 2.4 2.7
Дания 4.9 4.7 4.6 4.5 5.0 5.6 5.9 6.0 5.6 5.6 5.4 5.6
Германия 3.8e 3.9e 4.0e 4.1e 4.2e 4.3e 4.4e 4.5e 4.5e 4.5e 4.5e 4.5e
Естония 5.0 5.2 5.2 6.0 6.6 8.7 8.2 8.1 7.6 7.7 8.4 :
Ирландия 5.1 5.1 5.1 4.9 5.0 5.3 6.0 6.4 6.8 6.9 7.2 7.0
Гърция 13.4 13.2 13.4 13.8 13.9 15.7 14.0 13.7 13.6 13.5 : :
Испания 12.2 11.9 13.1 14.0 14.2 14.6 14.7 14.8 14.6 14.3 14.1 14.2
Франция 7.6 7.3 7.9 7.7 7.5 7.1 9.4 9.0 8.9 8.7 8.9 9.2
Хърватия 5.9 5.8 6.3 7.5 8.2 8.1 7.9 7.8 7.7 7.4 7.1 7.1
Италия 8.6 8.5 7.6 7.2 7.7 8.5 8.9 9.0 8.6 8.7 8.2 8.3
Кипър 6.2 6.2 6.4 7.2 7.8 7.8 8.1 8.9 9.3 10.5 7.6 6.9
Латвия 7.9 7.9 8.2 9.4 9.9 10.1 9.9 9.5 9.1 8.9 9.0 9.3
Литва 6.8 7.1 7.3 8.8 9.6 9.9 10.5 11.0 11.2 11.2 11.1 10.5
Люксембург 5.7 5.8 6.7 7.6 7.8 7.8 7.3 6.9 6.7 6.6 6.6 6.8
Унгария 3.3 3.4 3.5 4.0 4.4 4.7 4.3 4.4 4.3 4.4 4.1 :
Малта 3.7 3.7 4.0 4.2 4.2 4.2 4.4 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6
Нидерландия 3.1 2.9 2.9 3.6 3.6 4.2 4.2 4.3 4.2 4.0 3.9 3.9
Австрия 4.4 4.6 4.9 4.8 6.2 6.1 6.0 5.9 5.6 5.4 5.6 5.9
Полша 2.9 3.0 2.9 3.1 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1
Португалия 6.4 5.9 5.5 5.2 5.7 7.1 7.7 8.0 7.7 7.2 6.9 6.4
Румъния 3.8 4.9 5.3 5.4 5.6 5.6 5.8 5.6 5.4 5.5 5.3 5.1
Словения 3.5 3.6 4.0 4.6 4.8 4.7 4.7 4.8 4.4 4.1 3.9 3.6
Словакия 5.6 5.7 5.7 6.5 6.8 6.7 6.7 6.7 6.5 6.7 6.8 6.8
Финландия 7.1 7.0 7.0 7.5 8.4 7.9 9.0 8.9 8.9 8.4 7.8 9.0
Швеция 7.6 7.3 6.6 8.3 8.1 9.3 9.3 8.6 9.3 8.6 8.3 8.5
Исландия 4.1 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9 6.1 6.3 6.4 6.4
Норвегия 4.0 3.7 3.7 4.2 4.7 5.5 5.5 5.6 5.3 5.5 5.3 :
Швейцария 4.0 3.9 4.2 4.8 5.1 5.2 4.9 4.8 4.9 : : :
Великобритания 4.1 4.1 4.1 3.9 4.0 4.2 4.9 5.2 5.3 : : :
Турция : : : : : : : : : : : :
САЩ 3.5 3.5 4.4 13.6 12.2 10.5 9.8 8.3 7.7 7.0 6.9 6.7
Япония 2.4 2.6 2.7 2.9 3.2 3.1 3.0 3.0 3.2 3.4 3.2 3.1

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
Последно извличане - 16.06.2021 12:03

Диаграма2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Жени
Проценти от икономически активното население (работна сила)
Географска единица Период от време
2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08 2020M09 2020M10 2020M11 2020M12
Еврозона (променящ се състав) 7.8 7.6 7.8 7.4 7.9 8.3 9.1 9.2 9.2 9.0 8.8 8.8
Еврозона - 19 държави (от 2015) 7.8 7.6 7.8 7.4 7.9 8.3 9.1 9.2 9.2 9.0 8.8 8.8
Еврозона - 18 държави (2014) 7.8 7.7 7.8 7.5 7.9 8.3 9.1 9.2 9.1 9.0 8.8 8.8
ЕС (27 държави - от 2020) 6.9 6.8 6.9 6.8 7.2 7.5 8.2 8.2 8.2 8.1 7.9 7.9
ЕС (28 държави) 6.4 : : : : : : : : : : :
ЕС (27 държави - 2007-2013) 6.4 : : : : : : : : : : :
Белгия 4.9 5.0 4.9 4.7 4.7 5.0 5.7 6.2 6.4 6.2 5.8 5.3
България 3.8 3.7 4.2 5.8 5.9 5.4 4.7 4.4 4.4 4.2 4.1 4.0
Чехия 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8 2.9 3.2 3.0 3.2 3.4 3.5 3.6
Дания 5.1 5.2 5.1 5.3 6.1 6.4 6.7 6.5 6.4 6.2 6.1 6.1
Германия 3.0e 3.2e 3.5e 3.8e 4.1e 4.3e 4.5e 4.5e 4.6e 4.6e 4.6e 4.6e
Естония 4.4 4.2 4.4 6.1 7.5 7.2 7.3 7.8 8.7 8.6 7.1 :
Ирландия 4.8 4.8 5.0 4.5 4.7 5.3 6.4 7.1 7.5 7.4 7.5 7.3
Гърция 20.2 18.5 18.6 19.1 20.6 20.7 20.1 20.8 20.6 20.6 : :
Испания 15.7 15.5 16.0 16.5 16.7 17.6 18.3 18.9 18.8 18.5 18.3 18.4
Франция 7.7 7.7 8.2 6.9 6.9 6.7 9.4 9.0 8.8 8.5 8.6 8.6
Хърватия 6.2 6.0 6.6 8.1 8.9 8.8 8.6 8.6 8.4 8.2 8.0 8.1
Италия 11.0 10.5 9.8 7.7 10.0 10.4 10.8 10.6 10.7 10.4 9.7 10.0
Кипър 6.6 6.0 6.3 7.8 8.2 7.5 7.1 7.9 9.3 10.6 8.0 7.7
Латвия 6.1 6.1 6.3 7.1 7.3 7.5 7.7 7.6 7.4 7.2 7.2 7.2
Литва 5.4 5.5 5.8 6.8 7.4 7.7 8.7 9.4 9.8 9.7 9.7 9.7
Люксембург 5.6 5.7 6.2 7.1 7.4 7.4 7.1 6.7 6.6 6.4 6.5 6.6
Унгария 3.6 3.7 3.9 4.3 5.3 5.3 4.9 4.5 4.4 4.5 4.6 :
Малта 3.7 3.2 3.6 4.5 4.6 4.8 4.7 4.5 4.7 4.4 4.5 4.4
Нидерландия 3.0 3.0 2.9 3.3 3.6 4.5 4.8 4.9 4.7 4.7 4.2 4.0
Австрия 4.4 4.4 4.6 5.0 5.4 5.8 5.6 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
Полша 3.1 3.0 3.0 3.2 3.4 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5
Португалия 7.1 6.9 6.9 7.4 6.0 7.6 8.1 8.1 8.1 7.7 7.4 6.6
Румъния 3.6 3.4 3.6 4.6 4.5 5.0 4.9 5.0 4.7 5.0 4.8 4.6
Словения 4.7 4.8 4.9 6.0 6.3 6.2 5.8 5.6 5.7 5.8 6.0 5.9
Словакия 6.3 6.5 6.3 6.7 6.7 6.9 7.5 7.8 7.6 7.6 7.4 7.2
Финландия 6.7 6.2 6.3 7.1 7.9 7.7 8.1 8.1 7.9 8.0 7.9 7.8
Швеция 6.8 8.0 6.8 7.5 8.8 9.0 8.8 9.6 8.4 8.6 8.3 9.0
Исландия 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.4 5.6 5.6
Норвегия 3.4 3.3 3.4 4.0 4.4 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.7 :
Швейцария 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.9 5.3 5.4 5.5 : : :
Великобритания 3.6 3.7 3.6 3.8 3.7 3.8 3.9 4.2 4.5 : : :
Турция : : : : : : : : : : : :
САЩ 3.5 3.4 4.4 16.1 14.5 11.7 10.6 8.6 8.0 6.8 6.4 6.7
Япония 2.2 2.2 2.2 2.3 2.5 2.5 2.7 2.9 2.7 2.7 2.4 2.7

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
Последно извличане - 16.06.2021 12:03

ДиаграмаСтраници

  • Райони на пазара на труда
    Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.