Хармонизиран коефициент на безработица по пол - общо


2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Общо
Проценти of active population
Географска единица Period of time
2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08 2020M09
Еврозона (променящ се състав) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.1 :
Euro area - 19 countries (from 2015) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.1 :
Euro area - 18 countries (2014) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.2 7.4 7.5 7.8 8.0 8.1 :
EU (27 countries - from 2020) 6.6 6.6 6.5 6.6 6.5 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.4 :
ЕС (28 държави) 6.2 6.2 6.2 6.2 : : : : : : : :
EU (27 countries - 2007-2013) 6.2 6.2 6.2 6.2 : : : : : : : :
Белгия 5.2 5.2 5.2 5.1 5.0 5.0 5.1 5.0 5.0 5.0 5.1 :
България 4.2 4.2 4.2 4.3 4.1 4.4 5.7 5.9 6.0 6.1 6.2 :
Чехия 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.4 2.7 2.6 2.7 :
Дания 5.2 5.1 4.9 4.9 4.9 4.8 4.9 5.5 6.0 6.3 6.1 :
Германия 3.1 3.2 3.3 3.4e 3.6e 3.8e 4.0e 4.2e 4.3e 4.4e 4.4e :
Естония 4.1 4.3 4.4 4.7 4.7 4.8 6.0 7.0 8.0 7.8 : :
Ирландия 4.6 4.6 4.7 4.9 4.9 5.0 4.8 4.8 5.0 5.2 5.2 5.4
Гърция 16.7 16.6 16.4 16.4 15.6 14.3 15.9 17.1 18.0 16.8 : :
Испания 14.0 13.8 13.7 13.8 13.6 14.5 15.3 15.4 15.8 15.9 16.2 :
Франция 8.3 8.2 8.2 8.1 7.7 7.5 7.8 6.9 6.6 7.1 7.5 :
Хърватия 6.4 6.4 6.4 6.2 6.1 6.6 7.9 8.7 8.6 8.4 8.3 :
Италия 9.5 9.5 9.5 9.5 9.3 8.5 7.4 8.7 9.4 9.8 9.7 :
Кипър 6.6 6.5 6.3 6.3 6.1 6.4 7.7 8.1 7.4 6.9 7.4 :
Латвия 5.8 5.9 6.5 7.0 7.0 7.2 8.2 8.7 8.9 9.0 8.8 :
Литва 6.4 6.5 6.4 6.1 6.3 6.6 7.8 8.5 8.8 9.0 9.6 :
Люксембург 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7 6.5 7.4 7.6 7.6 7.2 6.8 :
Унгария 3.6 3.4 3.4 3.4 3.6 3.7 4.1 4.8 4.9 4.6 : :
Малта 3.6 3.6 3.6 3.7 3.5 3.9 4.5 4.5 4.3 4.2 4.1 :
Нидерландия 3.5 3.5 3.2 3.0 2.9 2.9 3.4 3.6 4.3 4.5 4.6 4.4
Австрия 4.3 4.2 4.2 4.4 4.5 4.6 4.7 5.5 5.4 5.2 5.0 :
Полша 3.0 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.2 3.3 3.3 3.2 3.1 :
Португалия 6.5 6.7 6.7 6.8 6.4 6.2 6.3 5.9 7.3 7.9 8.1 :
Румъния 3.9 4.0 4.0 3.7 4.3 4.6 5.0 5.1 5.3 5.4 5.3 :
Словения 4.4 4.1 3.8 4.1 4.2 4.5 5.4 5.5 5.3 4.8 4.7 :
Словакия 5.7 5.6 5.6 5.9 6.0 6.0 6.7 6.8 6.7 6.7 6.8 :
Финландия 6.8 6.7 6.8 6.9 6.5 6.7 7.3 8.0 7.9 8.6 8.5 8.4
Швеция 6.7 7.3 6.7 7.2 7.6 6.8 7.9 8.4 9.2 9.1 9.1 9.0
Великобритания 3.7 3.7 3.7 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.9 4.3 : :
Исландия 3.5 3.6 3.5 3.8 3.9 3.5 3.9 4.5 4.5 5.0 5.0 :
Норвегия 3.8 3.9 3.9 3.7 3.5 3.6 4.1 4.6 5.2 5.2 : :
Швейцария 4.2 4.1 4.1 4.3 4.3 4.4 4.6 4.8 4.8 : : :
Турция 13.6 13.2 13.1 12.6 12.6 12.9 13.6 14.0 14.3 : : :
САЩ 3.6 3.5 3.5 3.6 3.5 4.4 14.7 13.3 11.1 10.2 8.4 :
Япония 2.4 2.2 2.2 2.4 2.4 2.5 2.6 2.9 2.8 2.9 3.0 :

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
Последно извличане - 29.10.2020 12:03

Диаграма2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Мъже
Проценти of active population
Географска единица Period of time
2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08 2020M09
Еврозона (променящ се състав) 7.1 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 7.2 7.3 7.6 7.8 7.9 :
Euro area - 19 countries (from 2015) 7.1 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 7.2 7.3 7.6 7.8 7.9 :
Euro area - 18 countries (2014) 7.1 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 7.2 7.2 7.6 7.8 7.9 :
EU (27 countries - from 2020) 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.5 6.6 6.9 7.1 7.1 :
ЕС (28 държави) 6.0 6.0 6.0 6.0 : : : : : : : :
EU (27 countries - 2007-2013) 6.0 6.0 6.0 6.0 : : : : : : : :
Белгия 5.6 5.7 5.8 5.3 5.0 5.0 5.3 5.3 5.3 5.2 5.4 :
България 4.5 4.6 4.6 4.7 4.4 4.6 5.8 6.0 6.1 6.3 6.4 :
Чехия 1.7 2.0 1.7 1.9 1.7 1.8 2.0 2.1 2.5 2.4 2.7 :
Дания 4.8 4.8 4.6 4.8 4.7 4.6 4.5 5.0 5.7 6.0 6.0 :
Германия 3.5 3.6 3.7 3.7e 3.9e 4.0e 4.1e 4.2e 4.3e 4.4e 4.4e :
Естония 3.9 4.0 4.6 5.0 5.2 5.2 6.0 6.6 8.7 8.2 : :
Ирландия 4.8 4.8 4.9 5.1 5.1 5.1 5.0 4.9 5.0 5.1 5.2 5.4
Гърция 13.8 13.7 13.6 13.6 12.5 12.8 13.5 13.8 16.0 14.0 : :
Испания 12.3 12.3 12.2 12.2 11.9 13.0 14.0 14.1 14.6 14.9 15.3 :
Франция 8.4 8.3 8.3 7.9 7.5 7.4 8.1 7.3 6.9 7.2 7.5 :
Хърватия 6.0 6.0 5.9 6.0 5.9 6.4 7.6 8.3 8.2 8.0 8.0 :
Италия 8.4 8.5 8.8 8.5 8.5 7.6 7.1 7.7 8.6 9.0 9.1 :
Кипър 5.8 5.8 5.5 6.1 6.2 6.4 7.4 7.9 7.5 7.4 8.2 :
Латвия 6.2 6.5 7.3 8.0 7.9 8.2 9.3 10.0 10.4 10.5 10.2 :
Литва 7.4 7.5 7.4 6.8 7.1 7.3 8.8 9.6 9.9 10.3 10.9 :
Люксембург 5.5 5.6 5.6 5.8 5.8 6.8 7.7 7.9 7.9 7.4 7.0 :
Унгария 3.4 3.3 3.2 3.3 3.4 3.5 4.0 4.4 4.7 4.3 : :
Малта 3.3 3.3 3.5 3.7 3.8 4.1 4.4 4.2 3.9 4.0 3.8 :
Нидерландия 3.6 3.7 3.4 3.1 2.9 2.9 3.6 3.6 4.2 4.2 4.3 4.2
Австрия 4.5 4.3 4.3 4.4 4.6 4.7 4.7 6.1 6.0 5.8 5.7 :
Полша 2.8 2.7 2.7 2.9 3.0 2.9 3.1 3.2 3.2 3.1 3.0 :
Португалия 5.9 5.9 6.2 6.4 5.9 5.5 5.2 5.7 7.1 7.7 8.1 :
Румъния 4.4 4.5 4.7 3.8 4.9 5.3 5.4 5.6 5.6 6.1 5.9 :
Словения 4.0 3.6 3.2 3.5 3.6 4.0 4.8 4.8 4.5 4.2 4.2 :
Словакия 5.5 5.5 5.4 5.6 5.7 5.7 6.5 6.8 6.7 6.8 6.8 :
Финландия 7.3 7.0 7.0 7.1 6.9 7.1 7.5 8.1 8.1 9.0 8.9 8.8
Швеция 6.6 7.3 6.6 7.5 7.3 6.6 8.3 8.1 9.3 9.4 8.7 9.4
Великобритания 3.9 3.8 3.9 4.1 4.1 4.1 3.8 3.8 4.1 4.7 : :
Исландия 3.7 3.8 3.7 3.7 3.7 3.4 3.8 4.4 4.6 5.4 5.4 :
Норвегия 4.1 4.3 4.2 4.0 3.7 3.7 4.2 4.8 5.6 5.5 : :
Швейцария 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.3 4.6 4.9 5.0 : : :
Турция : : : : : : : : : : : :
САЩ 3.6 3.5 3.5 3.6 3.6 4.4 13.5 12.2 10.6 9.8 8.3 :
Япония 2.5 2.3 2.4 2.4 2.6 2.7 2.9 3.2 3.1 3.0 3.0 :

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
Последно извличане - 29.10.2020 12:03

Диаграма2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Жени
Проценти of active population
Географска единица Period of time
2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08 2020M09
Еврозона (променящ се състав) 7.7 7.7 7.7 7.8 7.7 7.6 7.6 7.9 8.1 8.3 8.4 :
Euro area - 19 countries (from 2015) 7.7 7.7 7.7 7.8 7.7 7.6 7.6 7.9 8.1 8.3 8.4 :
Euro area - 18 countries (2014) 7.8 7.7 7.7 7.8 7.7 7.6 7.6 7.9 8.1 8.3 8.4 :
EU (27 countries - from 2020) 6.9 6.9 6.8 6.9 6.9 6.8 6.9 7.2 7.4 7.5 7.6 :
ЕС (28 държави) 6.4 6.4 6.3 6.5 : : : : : : : :
EU (27 countries - 2007-2013) 6.4 6.4 6.3 6.5 : : : : : : : :
Белгия 4.8 4.7 4.6 4.9 5.0 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7 4.9 :
България 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 4.1 5.5 5.8 5.8 5.9 5.9 :
Чехия 2.4 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8 2.8 3.0 2.8 :
Дания 5.6 5.5 5.3 5.0 5.1 5.1 5.3 6.1 6.3 6.5 6.3 :
Германия 2.6 2.7 2.8 3.0e 3.3e 3.6e 3.9e 4.1e 4.3e 4.4e 4.5e :
Естония 4.3 4.5 4.2 4.4 4.2 4.4 6.1 7.5 7.2 7.3 : :
Ирландия 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7 4.9 4.6 4.7 5.0 5.2 5.3 5.4
Гърция 20.5 20.4 20.1 19.9 19.6 16.3 18.9 21.4 20.6 20.2 : :
Испания 15.8 15.6 15.5 15.6 15.5 16.1 16.8 16.9 17.1 16.9 17.2 :
Франция 8.2 8.1 8.1 8.2 7.9 7.5 7.5 6.5 6.3 6.9 7.5 :
Хърватия 6.9 6.9 6.9 6.3 6.2 6.8 8.3 9.2 9.0 8.8 8.8 :
Италия 10.9 10.8 10.6 10.9 10.5 9.7 7.7 10.0 10.5 10.9 10.6 :
Кипър 7.5 7.3 7.1 6.5 6.0 6.4 8.1 8.4 7.2 6.3 6.5 :
Латвия 5.4 5.4 5.7 6.0 6.0 6.2 7.1 7.4 7.5 7.5 7.4 :
Литва 5.4 5.4 5.5 5.4 5.5 5.8 6.8 7.4 7.7 7.7 8.2 :
Люксембург 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 6.1 7.0 7.3 7.4 7.0 6.6 :
Унгария 3.8 3.6 3.6 3.6 3.7 3.9 4.3 5.3 5.3 4.9 : :
Малта 4.1 4.0 3.8 3.7 3.2 3.6 4.6 4.8 4.8 4.5 4.4 :
Нидерландия 3.3 3.3 3.1 3.0 3.0 2.9 3.3 3.6 4.5 4.8 4.9 4.7
Австрия 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.7 4.9 4.8 4.4 4.3 :
Полша 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.2 3.4 3.5 3.5 3.4 :
Португалия 7.0 7.4 7.2 7.1 6.9 6.9 7.4 6.0 7.6 8.1 8.2 :
Румъния 3.2 3.2 3.2 3.6 3.4 3.6 4.6 4.5 5.0 4.5 4.5 :
Словения 4.8 4.7 4.6 4.7 4.8 5.0 6.1 6.3 6.1 5.6 5.3 :
Словакия 5.9 5.8 5.8 6.3 6.4 6.4 6.9 6.8 6.6 6.7 6.8 :
Финландия 6.3 6.3 6.5 6.7 6.2 6.3 7.1 7.9 7.7 8.1 8.1 7.9
Швеция 6.8 7.4 6.7 6.8 7.9 6.9 7.6 8.8 9.0 8.9 9.6 8.5
Великобритания 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 3.6 3.7 3.8 : :
Исландия 3.3 3.3 3.3 3.9 4.0 3.6 4.0 4.6 4.4 4.4 4.5 :
Норвегия 3.4 3.6 3.5 3.4 3.3 3.4 4.0 4.5 4.9 4.9 : :
Швейцария 4.3 4.2 4.2 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7 : : :
Турция : : : : : : : : : : : :
САЩ 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 4.4 16.2 14.5 11.7 10.6 8.6 :
Япония 2.2 2.0 2.0 2.2 2.2 2.2 2.3 2.5 2.5 2.7 2.9 :

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
Последно извличане - 29.10.2020 12:03

ДиаграмаСтраници