Премини към основното съдържание

Хармонизиран коефициент на безработица по пол - общо

2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Общо
Проценти of population in the labour force
Географска единица Период от време
2020M07 2020M08 2020M09 2020M10 2020M11 2020M12 2021M01 2021M02 2021M03 2021M04 2021M05 2021M06
Еврозона (променящ се състав) 8.4 8.6 8.5 8.3 8.1 8.1 8.2 8.2 8.1 8.1 8.0 7.7
Еврозона - 19 държави (от 2015) 8.4 8.6 8.5 8.3 8.1 8.1 8.2 8.2 8.1 8.1 8.0 7.7
Еврозона - 18 държави (2014) 8.4 8.6 8.5 8.3 8.1 8.1 8.2 8.2 8.1 8.1 8.0 7.7
ЕС (27 държави - от 2020) 7.6 7.7 7.7 7.5 7.3 7.4 7.5 7.5 7.4 7.5 7.3 7.1
ЕС (28 държави) : : : : : : : : : : : :
ЕС (27 държави - 2007-2013) : : : : : : : : : : : :
Белгия 6.0 6.4 6.3 5.8 5.8 6.0 6.4b 6.7 6.8 6.7 6.5 6.2
България 5.2 5.1 5.3 5.4 5.4 5.5 5.8b 6.0 6.2 6.1 6.1 6.0
Чехия 2.9 2.7 2.8 3.1 2.9 3.2 3.2 3.2 3.4 3.3 3.1 2.8
Дания 6.3 6.3 6.1 6.0 5.9 6.0 6.1 6.0 5.8 5.5 5.2 5.2
Германия 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 3.9b 3.9 3.8 3.8p 3.7p 3.7p
Естония 7.7 7.7 8.2 7.8 7.3 6.7 7.1 6.8 6.8 6.4 6.7 6.7
Ирландия 6.7 7.1 7.1 6.3 6.2 6.3 7.1 7.6 7.7 7.9 7.8 7.6
Гърция 16.6 16.7 16.3 16.3 16.1 15.7 16.7b 16.5 16.5 16.9p 15.7p 15.1
Испания 16.3 16.6 16.5 16.3 16.1 16.2 15.8d 15.7 15.4 15.6 15.4 15.1
Франция 8.6 9.0 8.9 8.2 8.0 7.8 7.9d 8.1 8.1 7.8 7.5 7.3
Хърватия 8.5 8.6 8.4 8.2 8.0 8.0 7.4b 7.3 7.4 7.7 7.9 7.4
Италия 9.9p 10.0p 10.0p 10.1p 9.7p 9.9p 10.3p 10.3p 10.2p 10.4p 10.2p 9.7p
Кипър 7.8 8.4 9.0 9.9 8.0 8.0 7.1b 7.4 8.0 9.2 9.8 7.9
Латвия 8.7 8.5 8.3 8.1 8.1 8.0 7.8 7.7 7.7 7.8 7.9 8.0
Литва 9.4 9.8 9.9 9.3 9.2 9.2 7.4 6.8 6.5 7.0 6.9 6.4
Люксембург 7.1 6.7 6.5 6.3 6.3 6.5 6.5b 6.4 6.4 6.4 6.2 5.9
Унгария 4.5 3.8 4.5 4.4 4.0 4.1 4.9 4.5 3.9 4.5 3.9 4.0
Малта 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.1 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6
Нидерландия 4.5 4.6 4.4 4.3 4.0 3.9 3.6d 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2
Австрия 6.8p 6.4p 6.3p 6.1p 6.0p 6.8p 7.3p 7.0p 6.8p 7.3p 6.9p 6.4p
Полша 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.4 3.6b 3.9 4.0 3.9 3.8 3.6
Португалия 8.1 8.2 8.0 7.6 7.2 6.9 7.0 6.9 6.6 7.0 7.0 6.9p
Румъния 5.5 5.3 5.2 5.1 5.1 5.2 5.9b 5.9 5.8 5.7 5.5 5.2
Словения 5.2 5.3 5.2 5.2 5.4 5.4 5.3 5.2 5.2 5.2 5.0 4.8
Словакия 7.1 7.2 7.0 7.0 7.1 7.1 7.0b 7.1 7.2 7.0 6.9 6.8
Финландия 8.4 8.8 8.2 8.1 7.9 8.2 8.4 8.0 7.5 8.5 8.2 7.7
Швеция 9.1 9.1 8.9 8.6 8.4 8.8 9.0b 9.0 9.5 9.1 9.1 9.5
Исландия 6.2 6.4 6.6 6.9 7.0 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 :
Норвегия 5.2 5.3 5.1 5.2 5.0 : : : : : : :
Швейцария 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.1 : : : : : :
Великобритания 4.4 4.7 4.9 : : : : : : : : :
Турция 14.3 12.9 12.6 12.9 13.0 12.7 12.7 13.3 13.2 13.8 13.2 :
САЩ 10.2 8.4 7.8 6.9 6.7 6.7 6.3 6.2 6.0 6.1 5.8 5.9
Япония 2.9 3.0 3.0 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.6 2.8 3.0 2.9

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 24.02.2022 12:03
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Мъже
Проценти of population in the labour force
Географска единица Период от време
2020M07 2020M08 2020M09 2020M10 2020M11 2020M12 2021M01 2021M02 2021M03 2021M04 2021M05 2021M06
Еврозона (променящ се състав) 8.1 8.3 8.2 8.0 7.8 7.8 7.9 7.9 7.7 7.7 7.6 7.3
Еврозона - 19 държави (от 2015) 8.1 8.3 8.2 8.0 7.8 7.8 7.9 7.9 7.7 7.7 7.6 7.3
Еврозона - 18 държави (2014) 8.1 8.2 8.2 8.0 7.8 7.8 7.9 7.9 7.7 7.8 7.6 7.3
ЕС (27 държави - от 2020) 7.3 7.4 7.4 7.2 7.0 7.1 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 6.7
ЕС (28 държави) : : : : : : : : : : : :
ЕС (27 държави - 2007-2013) : : : : : : : : : : : :
Белгия 6.2 6.6 6.5 6.0 5.9 6.1 6.5b 6.7 6.8 6.8 6.6 6.3
България 5.7 5.7 5.8 5.7 5.6 5.7 6.0b 6.2 6.6 6.6 6.7 6.6
Чехия 2.3 2.7 2.4 2.4 2.4 2.7 2.4 2.5 2.9 2.6 2.5 2.3
Дания 6.0 6.0 5.8 5.7 5.6 5.8 5.7 5.8 5.6 5.4 5.1 5.0
Германия 4.4 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3b 4.2 4.1 4.0p 4.0p 4.0p
Естония 8.3 8.1 8.0 7.6 7.6 7.0 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2 7.2
Ирландия 6.5 6.7 6.8 6.3 6.3 6.4 7.1 7.5 7.6 7.9 7.9 7.6
Гърция 13.9 13.8 13.4 13.4 13.2 12.5 13.4b 13.4 12.2 13.6p 12.7p 11.7
Испания 14.6 14.7 14.6 14.4 14.2 14.2 13.9d 13.8 13.5 13.6 13.5 13.1
Франция 8.8 9.1 9.0 8.3 8.0 8.0 8.3d 8.4 8.4 8.1 7.8 7.6
Хърватия 8.3 8.4 8.2 7.9 7.7 7.7 7.5b 7.4 7.4 7.7 7.9 7.4
Италия 9.1p 9.2p 9.1p 9.4p 9.1p 9.1p 9.7p 9.5p 9.3p 9.5p 9.5p 8.8p
Кипър 8.1 8.8 9.0 9.9 8.0 8.1 7.6b 8.0 8.3 8.7 9.0 7.6
Латвия 9.8 9.4 9.1 9.0 8.9 8.7 8.4 8.2 8.1 7.9 8.0 8.2
Литва 10.1 10.5 10.8 10.1 9.9 9.8 7.3 6.6 6.2 6.9 6.7 6.3
Люксембург 6.8 6.4 6.2 6.0 6.0 6.2 6.1b 6.0 6.0 6.0 5.9 5.6
Унгария 4.5 3.5 4.8 4.8 3.8 4.1 4.6 4.3 3.5 4.7 3.2 3.8
Малта 4.5 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.0 3.8 3.7 3.7 3.6 3.7
Нидерландия 4.2 4.3 4.2 4.0 3.9 3.9 3.5d 3.6 3.4 3.2 3.2 3.0
Австрия 7.0p 6.8p 6.6p 6.4p 6.5p 6.9p 7.3p 7.0p 6.7p 7.2p 7.1p 6.9p
Полша 3.1 3.1 3.0 3.1 3.3 3.5 3.7b 4.0 4.1 3.9 3.7 3.5
Португалия 7.9 8.1 7.8 7.4 7.0 6.7 6.9 6.8 6.5 6.8 6.7 6.7p
Румъния 5.8 5.5 5.4 5.3 5.2 5.3 6.2b 6.1 6.1 6.0 5.6 5.3
Словения 4.6 4.7 4.6 4.7 4.7 4.6 4.4 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8
Словакия 6.7 6.7 6.5 6.6 6.7 6.7 6.4b 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3
Финландия 8.5 9.4 8.6 8.5 8.1 9.1 8.9 8.7 7.7 9.0 9.2 8.4
Швеция 9.3 8.6 9.3 8.7 8.3 8.6 8.9b 8.5 9.4 9.1 9.1 9.4
Исландия 6.4 6.6 6.7 6.8 6.8 6.7 6.5 6.4 6.3 6.3 6.3 :
Норвегия 5.5 5.6 5.3 5.5 5.3 : : : : : : :
Швейцария 4.9 4.8 4.8 4.9 4.9 4.7 : : : : : :
Великобритания 4.9 5.2 5.3 : : : : : : : : :
Турция 13.7 12.1 11.7 12.0 12.3 12.1 11.8 12.3 11.8 12.9 12.2 :
САЩ 9.8 8.3 7.7 7.0 6.9 6.7 6.4 6.3 6.2 6.3 6.0 6.0
Япония 3.0 3.1 3.2 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 2.8 3.2 3.2 3.1

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 24.02.2022 12:03
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Жени
Проценти of population in the labour force
Географска единица Период от време
2020M07 2020M08 2020M09 2020M10 2020M11 2020M12 2021M01 2021M02 2021M03 2021M04 2021M05 2021M06
Еврозона (променящ се състав) 8.7 8.9 9.0 8.7 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 8.6 8.4 8.2
Еврозона - 19 държави (от 2015) 8.7 8.9 9.0 8.7 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 8.6 8.4 8.2
Еврозона - 18 държави (2014) 8.7 8.9 9.0 8.7 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 8.6 8.4 8.2
ЕС (27 държави - от 2020) 7.9 8.0 8.0 7.8 7.6 7.7 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 7.5
ЕС (28 държави) : : : : : : : : : : : :
ЕС (27 държави - 2007-2013) : : : : : : : : : : : :
Белгия 5.8 6.2 6.1 5.6 5.6 5.8 6.3b 6.7 6.8 6.7 6.4 6.1
България 4.6 4.5 4.7 5.0 5.1 5.4 5.6b 5.7 5.8 5.6 5.5 5.2
Чехия 3.7 2.8 3.3 4.1 3.6 3.7 4.2 4.0 4.0 4.1 3.9 3.5
Дания 6.8 6.5 6.4 6.2 6.2 6.3 6.5 6.3 6.0 5.7 5.4 5.4
Германия 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6b 3.5 3.5 3.4p 3.4p 3.3p
Естония 7.1 7.3 8.3 8.1 7.0 6.5 6.8 6.1 6.1 5.6 6.2 6.2
Ирландия 7.0 7.5 7.5 6.3 6.1 6.1 7.2 7.7 7.7 7.9 7.8 7.7
Гърция 19.9 20.4 19.9 19.8 19.8 19.7 20.8b 20.6 21.9 21.3p 19.3p 19.5
Испания 18.2 18.7 18.6 18.4 18.3 18.4 17.8d 17.8 17.6 17.8 17.6 17.3
Франция 8.4 8.9 8.9 8.2 7.9 7.6 7.6d 7.7 7.8 7.4 7.2 7.1
Хърватия 8.8 8.8 8.7 8.5 8.3 8.3 7.4b 7.3 7.4 7.7 8.0 7.6
Италия 11.0p 11.0p 11.2p 11.1p 10.5p 10.9p 11.2p 11.3p 11.4p 11.6p 11.2p 10.9p
Кипър 7.3 7.9 8.9 10.0 7.9 7.9 6.6b 6.7 7.6 9.8 10.7 8.2
Латвия 7.6 7.6 7.4 7.3 7.3 7.2 7.1 7.2 7.3 7.7 7.8 7.7
Литва 8.6 9.0 9.0 8.5 8.4 8.5 7.4 7.0 6.8 7.0 7.0 6.5
Люксембург 7.4 7.0 6.9 6.7 6.7 6.8 7.0b 6.9 6.8 6.9 6.6 6.3
Унгария 4.5 4.1 4.2 4.0 4.2 4.2 5.3 4.7 4.4 4.2 4.7 4.1
Малта 4.8 4.7 4.6 4.6 4.6 4.5 4.2 3.9 3.8 3.6 3.5 3.4
Нидерландия 4.8 4.9 4.7 4.7 4.2 4.0 3.7d 3.7 3.6 3.5 3.5 3.3
Австрия 6.5p 5.9p 6.0p 5.8p 5.6p 6.6p 7.4p 7.1p 6.9p 7.4p 6.7p 6.0p
Полша 3.7 3.7 3.5 3.3 3.1 3.2 3.4b 3.7 3.9 4.0 3.9 3.7
Португалия 8.2 8.2 8.2 7.8 7.5 7.0 7.1 7.0 6.8 7.2 7.4 7.2p
Румъния 5.1 5.1 4.9 4.8 5.0 5.0 5.6b 5.7 5.5 5.4 5.3 5.0
Словения 6.0 5.9 5.8 5.8 6.1 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 6.3 6.0
Словакия 7.5 7.8 7.6 7.6 7.5 7.6 7.6b 7.7 7.9 7.6 7.5 7.3
Финландия 8.3 8.0 7.8 7.7 7.7 7.3 7.8 7.2 7.4 7.9 7.1 6.9
Швеция 8.8 9.6 8.4 8.6 8.4 9.1 9.0b 9.6 9.5 9.2 9.2 9.7
Исландия 6.0 6.2 6.5 6.9 7.3 7.7 8.0 8.3 8.5 8.5 8.5 :
Норвегия 4.8 4.8 4.9 4.9 4.7 : : : : : : :
Швейцария 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 : : : : : :
Великобритания 3.9 4.2 4.5 : : : : : : : : :
Турция 15.7 14.8 14.5 14.6 14.4 13.9 14.6 15.4 16.1 15.7 15.5 :
САЩ 10.6 8.6 8.0 6.8 6.4 6.7 6.3 6.1 5.9 5.8 5.5 5.7
Япония 2.7 2.9 2.8 2.7 2.6 2.8 2.6 2.8 2.4 2.3 2.7 2.7

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 24.02.2022 12:03