Хармонизиран коефициент на безработица по пол - общо


2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Общо
Проценти of active population
Географска единица Период от време
2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12
Еврозона (променящ се състав) 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5 7.6 7.5 7.6 7.5 7.5 :
Еврозона (19 страни) 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5 7.6 7.5 7.6 7.5 7.5 :
Еврозона (18 страни) 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.6 7.5 7.5 :
ЕС (28 държави) 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 :
Европейски съюз (27 страни) 6.5 6.5 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 :
Белгия 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.3 5.2 5.2 5.1 5.2 :
България 4.8 4.7 4.5 4.3 4.1 4.0 4.0 3.9 3.8 3.8 3.7 :
Чехия 2.0 1.9 2.0 2.1 2.1 1.9 2.1 2.0 2.1 2.2 2.2 :
Дания 5.2 5.1 5.3 5.1 4.9 4.7 4.8 5.0 5.2 5.2 5.2 :
Германия 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 :
Естония 4.3 4.6 4.0 4.9 5.0 4.6 4.2 3.9 4.3 4.2 : :
Ирландия 5.1 5.0 5.0 5.2 5.2 5.2 5.1 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8
Гърция 18.6 18.5 18.1 17.5 17.2 17.1 17.0 16.9 16.8 16.6 : :
Испания 14.3 14.2 14.2 14.1 14.1 14.2 14.3 14.3 14.2 14.2 14.1 :
Франция 8.8 8.6 8.6 8.5 8.5 8.5 8.6 8.6 8.5 8.5 8.4 :
Хърватия 7.2 7.1 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.7 6.5 6.5 :
Италия 10.4 10.5 10.1 10.1 10.0 9.8 9.9 9.6 9.9 9.7 9.7 :
Кипър 7.4 7.5 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.2 7.2 7.3 7.7 :
Латвия 6.8 6.6 6.5 6.4 6.4 6.4 6.3 6.2 6.1 6.1 6.3 :
Литва 5.9 6.0 6.0 6.1 6.1 6.2 6.5 6.7 6.6 6.4 6.4 :
Люксембург 5.2 5.4 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.4 5.5 5.5 :
Унгария 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.4 3.4 3.5 3.5 : :
Малта 3.6 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 :
Нидерландия 3.6 3.4 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.2
Австрия 4.7 4.7 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.2 :
Полша 3.8 3.7 3.6 3.4 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 :
Португалия 6.6 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.5 6.4 6.5 6.5 6.7 :
Румъния 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 4.0 3.9 4.1 4.0 4.0 :
Словения 4.6 4.6 4.4 4.3 4.3 4.4 4.8 4.9 4.9 4.7 4.6 :
Словакия 5.9 5.8 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 :
Финландия 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 :
Швеция 6.2 6.8 7.2 6.4 6.8 6.5 7.1 7.2 6.7 6.6 7.3 :
Великобритания 3.8 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 : : :
Исландия 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6 :
Норвегия 3.8 3.8 3.5 3.3 3.4 3.6 3.8 3.7 3.9 3.8 : :
Турция 13.3 13.6 13.7 13.8 13.9 13.9 14.3 14.2 14.0 : : :
САЩ 4.0 3.8 3.8 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.5 3.6 3.5 :
Япония 2.5 2.3 2.5 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.4 2.4 2.2 :

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
Последно извличане - 21.01.2020 12:03

Диаграма

2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Мъже
Проценти of active population
Географска единица Период от време
2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12
Еврозона (променящ се състав) 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 :
Еврозона (19 страни) 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 :
Еврозона (18 страни) 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 :
ЕС (28 държави) 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 :
Европейски съюз (27 страни) 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 :
Белгия 6.1 6.0 5.9 5.9 5.8 5.7 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 :
България 5.2 5.0 4.8 4.5 4.4 4.2 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 :
Чехия 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.4 1.8 1.5 1.8 1.9 2.0 :
Дания 5.0 4.8 5.0 4.9 4.8 4.6 4.6 4.8 4.9 4.8 4.7 :
Германия 3.6 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 :
Естония 4.0 4.4 3.9 4.6 4.6 4.2 3.5 3.3 3.6 4.0 : :
Ирландия 5.4 5.3 5.3 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4
Гърция 14.6 14.6 14.4 14.3 14.0 13.9 13.8 13.8 13.8 13.7 : :
Испания 12.5 12.5 12.4 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.3 12.3 12.2 :
Франция 8.7 8.6 8.6 8.5 8.5 8.6 8.6 8.7 8.7 8.6 8.6 :
Хърватия 6.3 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.2 6.1 6.0 5.8 :
Италия 9.6 9.7 9.4 9.3 9.2 9.0 9.0 8.8 9.0 8.7 8.8 :
Кипър 6.8 6.7 6.9 7.0 6.8 6.6 6.3 6.1 6.0 6.1 6.5 :
Латвия 7.6 7.5 7.5 7.7 7.8 7.7 7.2 6.9 6.7 6.8 7.2 :
Литва 6.3 6.4 6.3 6.7 6.8 6.8 7.6 7.9 7.6 7.3 7.4 :
Люксембург 5.2 5.4 5.5 5.6 5.6 5.7 5.6 5.6 5.3 5.4 5.5 :
Унгария 3.5 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.3 3.4 3.4 3.3 : :
Малта 3.5 3.5 3.4 3.5 3.4 3.2 3.2 3.1 3.2 3.3 3.4 :
Нидерландия 3.5 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 3.4
Австрия 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6 4.5 4.7 4.7 4.4 4.2 :
Полша 3.4 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.7 :
Португалия 5.8 5.8 5.7 5.9 6.1 5.8 5.7 5.7 6.0 6.0 5.9 :
Румъния 4.4 4.3 4.2 4.3 4.2 4.1 4.4 4.2 4.5 4.4 4.4 :
Словения 4.0 3.9 3.8 3.8 3.8 4.1 4.6 4.9 4.9 4.7 4.5 :
Словакия 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 :
Финландия 6.9 7.0 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 :
Швеция 6.0 6.9 7.1 6.2 6.5 6.5 6.9 6.8 6.7 6.6 7.2 :
Великобритания 3.9 3.8 3.9 4.0 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 : : :
Исландия 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.7 3.6 3.7 3.6 3.7 3.8 :
Норвегия 3.9 3.9 3.7 3.4 3.6 3.9 4.1 4.1 4.3 4.2 : :
Турция : : : : : : : : : : : :
САЩ 4.1 3.9 3.9 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 :
Япония 2.5 2.5 2.8 2.5 2.5 2.6 2.4 2.4 2.6 2.5 2.3 :

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
Последно извличане - 21.01.2020 12:03

Диаграма

2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
Жени
Проценти of active population
Географска единица Период от време
2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12
Еврозона (променящ се състав) 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.9 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 :
Еврозона (19 страни) 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.9 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 :
Еврозона (18 страни) 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.9 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 :
ЕС (28 държави) 6.9 6.8 6.7 6.6 6.6 6.5 6.6 6.5 6.5 6.6 6.6 :
Европейски съюз (27 страни) 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.5 6.6 6.5 6.5 6.6 6.6 :
Белгия 5.1 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 4.9 4.8 :
България 4.3 4.3 4.1 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5 :
Чехия 2.3 2.1 2.3 2.4 2.6 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.4 :
Дания 5.5 5.5 5.6 5.4 5.0 4.7 5.0 5.2 5.5 5.5 5.7 :
Германия 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 :
Естония 4.5 4.8 4.2 5.2 5.5 5.0 5.0 4.6 4.9 4.3 : :
Ирландия 4.9 4.5 4.6 5.0 5.0 5.0 4.8 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2
Гърция 23.6 23.3 22.8 21.6 21.3 21.1 21.1 20.8 20.6 20.2 : :
Испания 16.3 16.3 16.2 15.9 15.9 16.0 16.2 16.4 16.3 16.4 16.3 :
Франция 8.8 8.6 8.6 8.5 8.4 8.5 8.5 8.4 8.4 8.3 8.3 :
Хърватия 8.3 8.2 8.0 7.7 7.5 7.5 7.5 7.4 7.3 7.2 7.2 :
Италия 11.5 11.5 11.1 11.2 11.0 10.8 11.1 10.7 11.0 11.1 11.0 :
Кипър 8.1 8.3 8.3 8.1 8.0 8.1 8.2 8.4 8.5 8.7 9.1 :
Латвия 5.9 5.7 5.5 5.1 5.0 5.1 5.4 5.5 5.5 5.4 5.4 :
Литва 5.5 5.6 5.8 5.5 5.4 5.6 5.4 5.6 5.7 5.4 5.5 :
Люксембург 5.1 5.4 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.5 5.6 5.6 :
Унгария 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.7 3.8 : :
Малта 3.7 3.9 3.8 3.5 3.4 3.5 3.5 3.7 3.8 3.7 3.7 :
Нидерландия 3.7 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.4 3.3 3.3 3.1
Австрия 4.6 4.6 4.7 4.7 4.6 4.4 4.4 4.2 4.2 4.3 4.2 :
Полша 4.4 4.4 4.2 3.8 3.5 3.4 3.3 3.4 3.5 3.7 3.9 :
Португалия 7.4 7.2 7.2 7.3 7.1 7.3 7.2 7.1 7.1 7.1 7.5 :
Румъния 3.6 3.5 3.4 3.5 3.4 3.4 3.5 3.4 3.5 3.4 3.5 :
Словения 5.3 5.3 5.2 5.0 4.9 4.8 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6 :
Словакия 6.2 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 5.9 5.8 :
Финландия 6.4 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 :
Швеция 6.4 6.8 7.3 6.7 7.0 6.5 7.3 7.6 6.6 6.7 7.4 :
Великобритания 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 : : :
Исландия 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 3.3 :
Норвегия 3.7 3.7 3.4 3.1 3.1 3.3 3.4 3.3 3.4 3.3 : :
Турция : : : : : : : : : : : :
САЩ 3.9 3.8 3.7 3.4 3.5 3.6 3.7 3.6 3.4 3.5 3.5 :
Япония 2.5 2.2 2.2 2.3 2.2 2.0 2.1 2.0 2.2 2.3 2.0 :

База данни на Евростат
2.1. Хармонизиран коефициент на безработица по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
Последно извличане - 21.01.2020 12:03

Диаграма

Страници