Индекси на промишленото производство през март 2013 година

По предварителни данни през март 2013 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 2.3% в сравнение с февруари 2013 година. Спрямо съответния месец на 2012 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 3.6%.

Прессъобщение: