Икономически сметки за селското стопанство през 2011 година - първа оценка

По прогнозни данни на Националния статистически институт, подготвени към ноември 2011 г., крайната продукция по базисни цени от селското стопанство за 2011 г. възлиза на 8 440.8 млн. лева. Нарастването спрямо 2010 г. е с 13.5% и се дължи на повишаването на цените с 15.9%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: